Jednostka kontrolowana:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a

 

 

Zakres kontroli:

Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, gospodarka finansowa za 2010, 2011 oraz 2012 rok.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wystąpienie pokontrolne DU-W.1711.36.2013
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Anna Michalewska
Data publikacji:04.03.2015 12:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Michalewska
Data aktualizacji:04.03.2015 12:54