Jednostka kontrolowana:

Instytucja Kultury Odra – Film we Wrocławiu

 

Zakres kontroli:

1. Wykonanie wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym MDU-W.1711/1.37.2011 2078/12/2011 z 12.12.2011 r.  wydanym w wyniku kontroli problemowej  przeprowadzonej w 2011 r. przez Wydział Kontroli, Skarg i Wniosków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu  (w zakresie: prawidłowości wykorzystania dotacji  przyznanej przez Województwo Dolnośląskie  oraz Gminę Wrocław na realizację Dolnośląskiego Konkursu  na wspieranie produkcji filmowej w latach 2008-2010  – w 2008 r. na film „Przebudzenie”).
2. Wybrane zagadnienia gospodarowania mieniem jednostki.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pismo informujące o wynikach kontroli DU-W.1711.6.2013
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Anna Michalewska
Data publikacji:04.03.2015 12:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Michalewska
Data aktualizacji:04.03.2015 12:43