Jednostka kontrolowana:

Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy  we Wrocławiu

 

Zakres kontroli:

Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, gospodarka finansowa za 2012 rok.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wystąpienie pokontrolne DU-W.1711.35.2013
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Anna Michalewska
Data publikacji:07.10.2014 13:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Michalewska
Data aktualizacji:07.10.2014 13:05