Wydział Geologii

Wydział Geologii  - Geolog Województwa
adres korespondencyjny:
Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław

Dyrektor Wydziału:
Waldemar Kaźmierczak                             tel. 71 776-99-10, pok. 102
                                                                     fax. 71 776-99-09
I. Dział Koncesji Geologicznych i Hydrogeologii
Kierownik:
Teresa Jasiak-Taraziewicz  tel. 71 776-99-16,  pok. 200
 
Pracownicy: 
Barbara Marciniak                tel. 71 776-99-17,  pok. 200
Alina Pacia                             tel. 71 776-99-18,  pok. 200
Jarosław Bołwach                  tel. 71 776-99-18,  pok. 200
Barbara Gross                       tel. 71 776-99-17, pok. 200
Roman Rataj                          tel. 71 776-44-45, pok. 102

II. Dział Geologii Złożowej
Kierownik:
Roman Różniak       tel. 71 776-93-86,  pok. 202
 
 
Pracownicy:
Małgorzata Sagan-Nowicka    tel. 71 776-99-19,  pok. 202
Klaudia Pieczonka tel. 71 776-99-19,  pok. 202
 
Pracownia terenowa w Legnicy - ul. F. Skarbka 10, 59-220 Legnica
Ewa Bombik-Weydmann          tel/fax 76 854-89-12, pok. 8

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach: >>>więcej informacji
Zadania Wydziału Geologii: >>>więcej informacji
 
Wojewódzkie Archiwum Geologiczne
Uprzejmie informujemy, że udostępnianie informacji geologicznej następuje na miejscu, w Wydziale Geologii (ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, pokój nr 202), w każdy wtorek i czwartek, po uprzednim złożeniu wniosku z minimum jednodniowym wyprzedzeniem.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydział Geologii
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Waldemar Kaźmierczak
Data publikacji:28.08.2008 19:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jarosław Bołwach
Data aktualizacji:24.05.2019 12:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
24.05.2019 12:42 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
24.05.2019 12:41 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
24.05.2019 12:40 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
24.05.2019 12:32 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
09.04.2019 09:58 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
09.04.2019 09:57 Usunięto załącznik Wykaz osób posiadających
kwalifikacje geologiczne stwierdzone przez Wojewodę
Dolnośląskiego i Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
- Wykaz osób posiadających kwalifikacje kat. XI, XII,
XIII - 06.2018.docx

(Jarosław Bołwach)
09.04.2019 09:57 Dodano załącznik "Wykaz osób posiadających kwalifikacje
geologiczne stwierdzone przez Wojewodę Dolnośląskiego i
Marszałka Województwa Dolnośląskiego. - Wykaz osób
posiadających kwalifikacje w kat. XI, XII, XIII -
01.2019.docx"

(Jarosław Bołwach)
22.02.2019 07:34 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
14.02.2019 14:38 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
14.02.2019 14:24 Dodano załącznik "Stwierdzanie kwalifikacji geologicznych
kategorii XIII - Karta informacyjna - kwalifikacje.doc"

(Jarosław Bołwach)
14.02.2019 14:24 Usunięto załącznik Stwierdzanie kwalifikacji
geologicznych kategorii XIII - Karta informacyjna -
kwalifikacje.doc

(Jarosław Bołwach)
06.09.2018 14:18 Usunięto załącznik Wykaz osób posiadających
kwalifikacje geologiczne stwierdzone przez Wojewodę
Dolnośląskiego i Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
- Wykaz osób posiadających kwalifikacje kat. XI, XII,
XIII - 12.2017.docx

(Jarosław Bołwach)
06.09.2018 14:17 Dodano załącznik "Wykaz osób posiadających kwalifikacje
geologiczne stwierdzone przez Wojewodę Dolnośląskiego i
Marszałka Województwa Dolnośląskiego. - Wykaz osób
posiadających kwalifikacje kat. XI, XII, XIII -
06.2018.docx"

(Jarosław Bołwach)
19.07.2018 14:38 Usunięto załącznik Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w
kategorii XIII - Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji
kategorii XIII.docx

(Jarosław Bołwach)
19.07.2018 14:38 Usunięto załącznik Stwierdzanie kwalifikacji
geologicznych kategorii XIII - Karta informacyjna -
kwalifikacje.doc

(Jarosław Bołwach)
19.07.2018 14:37 Dodano załącznik "Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w
kategorii XIII - Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji
kategorii XIII.docx"

(Jarosław Bołwach)
19.07.2018 14:37 Dodano załącznik "Stwierdzanie kwalifikacji geologicznych
kategorii XIII - Karta informacyjna - kwalifikacje.doc"

(Jarosław Bołwach)
18.07.2018 08:45 Usunięto załącznik Wniosek o zawarcie umowy na
korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem -
Karta informacyjna - informacja płatna.doc

(Jarosław Bołwach)
18.07.2018 08:44 Dodano załącznik "Wniosek o zawarcie umowy na korzystanie
z informacji geologicznej za wynagrodzeniem - Karta
informacyjna - informacja płatna.doc"

(Jarosław Bołwach)
18.07.2018 08:34 Usunięto załącznik Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w
kategorii XIII - Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w
kategorii XIII .doc

(Jarosław Bołwach)
18.07.2018 08:33 Dodano załącznik "Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w
kategorii XIII - Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji
kategorii XIII.docx"

(Jarosław Bołwach)
18.07.2018 08:31 Usunięto załącznik Wniosek o nieodpłatne korzystanie z
informacji geologicznej - Karta informacyjna -
bezpłatna.doc

(Jarosław Bołwach)
18.07.2018 08:30 Dodano załącznik "Wniosek o nieodpłatne korzystanie z
informacji geologicznej - Karta informacyjna -
bezpłatna.docx"

(Jarosław Bołwach)
15.06.2018 15:20 Usunięto załącznik Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w
kategorii XIII .doc - Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w
kategorii XIII .doc

(Jarosław Bołwach)
15.06.2018 15:18 Usunięto załącznik Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w
kategorii XIII - Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w
kategorii XIII .doc

(Jarosław Bołwach)
15.06.2018 15:18 Dodano załącznik "Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w
kategorii XIII .doc - Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w
kategorii XIII .doc"

(Jarosław Bołwach)
15.06.2018 15:18 Dodano załącznik "Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w
kategorii XIII - Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w
kategorii XIII .doc"

(Jarosław Bołwach)
15.06.2018 14:55 Usunięto załącznik Informacja o przetwarzaniu danych
osobowych - Dane osobowe.doc

(Jarosław Bołwach)
15.06.2018 14:55 Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych
osobowych - Dane osobowe.doc"

(Jarosław Bołwach)
15.06.2018 14:36 Usunięto załącznik Wniosek o nieodpłatne korzystanie z
informacji geologicznej - Karta informacyjna -
bezpłatna.doc

(Jarosław Bołwach)
15.06.2018 14:35 Dodano załącznik "Wniosek o nieodpłatne korzystanie z
informacji geologicznej - Karta informacyjna -
bezpłatna.doc"

(Jarosław Bołwach)
15.06.2018 14:34 Usunięto załącznik Wniosek o zawarcie umowy na
korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem -
Karta informacyjna - informacja płatna.doc

(Jarosław Bołwach)
15.06.2018 14:33 Dodano załącznik "Wniosek o zawarcie umowy na korzystanie
z informacji geologicznej za wynagrodzeniem - Karta
informacyjna - informacja płatna.doc"

(Jarosław Bołwach)
15.06.2018 14:28 Usunięto załącznik Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w
kategorii XIII - Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w
kategorii XIII .doc

(Jarosław Bołwach)
15.06.2018 14:28 Dodano załącznik "Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w
kategorii XIII - Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w
kategorii XIII .doc"

(Jarosław Bołwach)
15.06.2018 14:24 Usunięto załącznik Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w
kategorii XIII - Karta informacyjna - wniosek.doc

(Jarosław Bołwach)
15.06.2018 14:24 Dodano załącznik "Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w
kategorii XIII - Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w
kategorii XIII .doc"

(Jarosław Bołwach)
15.06.2018 14:23 Usunięto załącznik Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w
kategorii XIII - nr 11a - wniosek o stwierdzenie
kwalifikacji kategorii XIII.doc

(Jarosław Bołwach)
15.06.2018 14:22 Dodano załącznik "Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w
kategorii XIII - nr 11a - wniosek o stwierdzenie
kwalifikacji kategorii XIII.doc"

(Jarosław Bołwach)
17.05.2018 10:55 Usunięto załącznik Wykaz koncesjonowanych złóż z
województwa dolnośląskiego dla których właściwym
organem koncesyjnym jest Marszałek Województwa
Dolnośląskiego - Koncesje 02-2018.xlsx

(Jarosław Bołwach)
17.05.2018 10:55 Dodano załącznik "Wykaz koncesjonowanych złóż z
województwa dolnośląskiego dla których właściwym
organem koncesyjnym jest Marszałek Województwa
Dolnośląskiego - Koncesje 02-2018a.xlsx"

(Jarosław Bołwach)
14.03.2018 14:57 Dodano załącznik "Wykaz koncesjonowanych złóż z
województwa dolnośląskiego dla których właściwym
organem koncesyjnym jest Marszałek Województwa
Dolnośląskiego - Koncesje 02-2018.xlsx"

(Jarosław Bołwach)
14.03.2018 14:57 Usunięto załącznik Wykaz koncesjonowanych złóż z
województwa dolnośląskiego dla których właściwym
organem koncesyjnym jest Marszałek Województwa
Dolnoślaskiego - Koncesje 02-2018.xlsx

(Jarosław Bołwach)
21.02.2018 07:59 Dodano załącznik "Wykaz koncesjonowanych złóż z
województwa dolnośląskiego dla których właściwym
organem koncesyjnym jest Marszałek Województwa
Dolnoślaskiego - Koncesje 02-2018.xlsx"

(Jarosław Bołwach)
22.01.2018 14:41 Dodano załącznik "Wykaz osób posiadających kwalifikacje
geologiczne stwierdzone przez Wojewodę Dolnośląskiego i
Marszałka Województwa Dolnośląskiego. - Wykaz osób
posiadających kwalifikacje kat. XI, XII, XIII -
12.2017.docx"

(Jarosław Bołwach)
22.01.2018 14:41 Usunięto załącznik Wykaz osób posiadających
kwalifikacje geologiczne stwierdzone przez Wojewodę
Dolnośląskiego i Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
- Wykaz osób posiadających kwalifikacje kat. XI, XII,
XIII - 06.2017.docx

(Jarosław Bołwach)
16.01.2018 10:47 Usunięto załącznik Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w
kategorii XIII - Karta informacyjna - wniosek.doc

(Jarosław Bołwach)
16.01.2018 10:47 Usunięto załącznik Stwierdzanie kwalifikacji
geologicznych kategorii XIII - Karta informacyjna -
kwalifikacje.doc

(Jarosław Bołwach)
16.01.2018 10:46 Dodano załącznik "Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w
kategorii XIII - Karta informacyjna - wniosek.doc"

(Jarosław Bołwach)
16.01.2018 10:46 Dodano załącznik "Stwierdzanie kwalifikacji geologicznych
kategorii XIII - Karta informacyjna - kwalifikacje.doc"

(Jarosław Bołwach)
06.10.2017 11:38 Dodano załącznik "Wzór druku informacji dotyczącej
opłaty za wydobytą kopalinę z wyłączeniem
węglowodorów"

(Jarosław Bołwach)
06.09.2017 08:53 Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych
osobowych"

(Jarosław Bołwach)
06.09.2017 08:49 Usunięto załącznik Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w
kategorii XIII

(Jarosław Bołwach)
06.09.2017 08:49 Dodano załącznik "Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w
kategorii XIII "

(Jarosław Bołwach)
06.09.2017 08:49 Usunięto załącznik Stwierdzanie kwalifikacji
geologicznych kategorii XIII

(Jarosław Bołwach)
06.09.2017 08:48 Dodano załącznik "Stwierdzanie kwalifikacji geologicznych
kategorii XIII "

(Jarosław Bołwach)
06.09.2017 08:48 Usunięto załącznik Wniosek o nieodpłatne korzystanie z
informacji geologicznej

(Jarosław Bołwach)
06.09.2017 08:48 Dodano załącznik "Wniosek o nieodpłatne korzystanie z
informacji geologicznej "

(Jarosław Bołwach)
06.09.2017 08:47 Usunięto załącznik Wniosek o zawarcie umowy na
korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem

(Jarosław Bołwach)
06.09.2017 08:47 Dodano załącznik "Wniosek o zawarcie umowy na korzystanie
z informacji geologicznej za wynagrodzeniem "

(Jarosław Bołwach)
06.09.2017 08:42 Usunięto załącznik Udostępnianie informacji geologicznej
(Jarosław Bołwach)
06.09.2017 08:42 Usunięto załącznik Wzór druku informacji dotyczącej
opłaty za wydobytą kopalinę

(Jarosław Bołwach)
06.09.2017 08:42 Usunięto załącznik Decyzja w sprawie wysokości należnej
opłaty eksploatacyjnej

(Jarosław Bołwach)
06.09.2017 08:42 Usunięto załącznik Zmiana projektu zagospodarowania
złoża

(Jarosław Bołwach)
06.09.2017 08:42 Usunięto załącznik Zatwierdzanie projektów robót
geologicznych

(Jarosław Bołwach)
06.09.2017 08:41 Usunięto załącznik Zatwierdzanie dokumentacji
geologicznych

(Jarosław Bołwach)
06.09.2017 08:41 Usunięto załącznik Przeniesienie koncesji
(Jarosław Bołwach)
06.09.2017 08:41 Usunięto załącznik Decyzja zmieniająca koncesję na
wydobywanie kopalin

(Jarosław Bołwach)
06.09.2017 08:41 Usunięto załącznik Decyzja o wygaśnięciu lub cofnięciu
koncesji

(Jarosław Bołwach)
06.09.2017 08:41 Usunięto załącznik Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż
kopalin

(Jarosław Bołwach)
06.09.2017 08:41 Usunięto załącznik Udzielanie koncesji na wydobywanie
kopalin nieobjętych własnością górniczą

(Jarosław Bołwach)
06.09.2017 08:40 Usunięto załącznik Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego - wody lecznicze

(Jarosław Bołwach)
06.09.2017 08:40 Usunięto załącznik Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego

(Jarosław Bołwach)
06.09.2017 08:39 Usunięto załącznik Przetwarzanie danych osobowych
(Jarosław Bołwach)
27.07.2017 14:45 Usunięto załącznik Stwierdzanie kwalifikacji
geologicznych kategorii XIII

(Jarosław Bołwach)
27.07.2017 14:44 Usunięto załącznik Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w
kategorii XIII

(Jarosław Bołwach)
27.07.2017 14:44 Dodano załącznik "Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w
kategorii XIII"

(Jarosław Bołwach)
27.07.2017 14:44 Dodano załącznik "Stwierdzanie kwalifikacji geologicznych
kategorii XIII"

(Jarosław Bołwach)
11.07.2017 12:50 Usunięto załącznik Wykaz osób posiadających
kwalifikacje geologiczne stwierdzone przez Wojewodę
Dolnośląskiego i Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

(Jarosław Bołwach)
11.07.2017 12:49 Dodano załącznik "Wykaz osób posiadających kwalifikacje
geologiczne stwierdzone przez Wojewodę Dolnośląskiego i
Marszałka Województwa Dolnośląskiego. "

(Jarosław Bołwach)
01.02.2017 12:42 Usunięto załącznik Wykaz osób posiadających
kwalifikacje geologiczne stwierdzone przez Wojewodę
Dolnośląskiego i Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

(Jarosław Bołwach)
01.02.2017 12:42 Dodano załącznik "Wykaz osób posiadających kwalifikacje
geologiczne stwierdzone przez Wojewodę Dolnośląskiego i
Marszałka Województwa Dolnośląskiego. "

(Jarosław Bołwach)
01.02.2017 11:05 Usunięto załącznik Wykaz osób posiadających
kwalifikacje geologiczne stwierdzone przez Wojewodę
Dolnośląskiego i Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

(Jarosław Bołwach)
01.02.2017 11:04 Dodano załącznik "Wykaz osób posiadających kwalifikacje
geologiczne stwierdzone przez Wojewodę Dolnośląskiego i
Marszałka Województwa Dolnośląskiego."

(Jarosław Bołwach)
01.02.2017 11:04 Usunięto załącznik Wykaz osób posiadających
kwalifikacje geologiczne stwierdzone przez Wojewodę

(Jarosław Bołwach)
01.02.2017 11:03 Dodano załącznik "Wykaz osób posiadających kwalifikacje
geologiczne stwierdzone przez Wojewodę"

(Jarosław Bołwach)
01.02.2017 10:36 Usunięto załącznik Stwierdzanie kwalifikacji
geologicznych kategorii XIII

(Jarosław Bołwach)
01.02.2017 10:36 Usunięto załącznik Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w
kategorii XIII

(Jarosław Bołwach)
01.02.2017 10:35 Dodano załącznik "Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w
kategorii XIII"

(Jarosław Bołwach)
01.02.2017 10:35 Dodano załącznik "Stwierdzanie kwalifikacji geologicznych
kategorii XIII"

(Jarosław Bołwach)
02.12.2016 09:53 Usunięto załącznik Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego

(Jarosław Bołwach)
02.12.2016 09:53 Dodano załącznik "Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego"

(Jarosław Bołwach)
02.12.2016 09:53 Usunięto załącznik BIP koncesje 02 2016.xls
(Jarosław Bołwach)
02.12.2016 09:53 Dodano załącznik "BIP koncesje 02 2016.xls"
(Jarosław Bołwach)
28.09.2016 15:09 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
16.08.2016 08:17 Usunięto załącznik Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w
kategorii XIII

(Jarosław Bołwach)
16.08.2016 08:16 Usunięto załącznik Stwierdzanie kwalifikacji
geologicznych kategorii XIII

(Jarosław Bołwach)
16.08.2016 08:16 Dodano załącznik "Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w
kategorii XIII"

(Jarosław Bołwach)
16.08.2016 08:16 Dodano załącznik "Stwierdzanie kwalifikacji geologicznych
kategorii XIII"

(Jarosław Bołwach)
26.07.2016 08:13 Zmieniono tytuł załącznika z "Wniosek o stwierdzenie
kwalifikacji w kategorii XI i XII" na "Wniosek o
stwierdzenie kwalifikacji w kategorii XIII"

(Jarosław Bołwach)
26.07.2016 08:13 Zmieniono tytuł załącznika z "Stwierdzanie kwalifikacji
geologicznych kategorii XI i XII" na "Stwierdzanie
kwalifikacji geologicznych kategorii XIII"

(Jarosław Bołwach)
12.07.2016 12:45 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
12.07.2016 12:40 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
12.07.2016 12:39 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
12.07.2016 12:37 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
12.07.2016 12:22 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
12.07.2016 12:21 Usunięto załącznik Stwierdzanie kwalifikacji
geologicznych kategorii XI i XII

(Jarosław Bołwach)
12.07.2016 12:21 Usunięto załącznik Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w
kategorii XI i XII

(Jarosław Bołwach)
12.07.2016 12:20 Dodano załącznik "Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w
kategorii XI i XII"

(Jarosław Bołwach)
12.07.2016 12:20 Dodano załącznik "Stwierdzanie kwalifikacji geologicznych
kategorii XI i XII"

(Jarosław Bołwach)
11.07.2016 09:11 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
11.07.2016 09:10 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
06.05.2016 14:34 Usunięto załącznik Wykaz osób posiadających
kwalifikacje kat. XI i XII – stwierdzone po 01.09.1994

(Jarosław Bołwach)
06.05.2016 14:34 Dodano załącznik "Wykaz osób posiadających kwalifikacje
geologiczne stwierdzone przez Wojewodę Dolnośląskiego i
Marszałka Województwa Dolnośląskiego."

(Jarosław Bołwach)
06.05.2016 14:33 Usunięto załącznik Wykaz osób posiadających
kwalifikacje kat. XI i XII – stwierdzone po 01.09.1994 r.

(Jarosław Bołwach)
06.05.2016 14:30 Dodano załącznik "Wykaz osób posiadających kwalifikacje
kat. XI i XII – stwierdzone po 01.09.1994 r."

(Jarosław Bołwach)
19.04.2016 10:20 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
19.04.2016 10:19 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
22.03.2016 14:53 Usunięto załącznik Wykaz osób posiadających
kwalifikacje kat. XI i XII – stwierdzone po 01.09.1994

(Jarosław Bołwach)
22.03.2016 14:51 Dodano załącznik "Wykaz osób posiadających kwalifikacje
kat. XI i XII – stwierdzone po 01.09.1994 "

(Jarosław Bołwach)
08.01.2016 15:20 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
08.01.2016 15:19 Usunięto załącznik Wniosek o nieodpłatne korzystanie z
informacji geologicznej

(Jarosław Bołwach)
08.01.2016 15:19 Usunięto załącznik Wniosek o zawarcie umowy na
korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem

(Jarosław Bołwach)
08.01.2016 15:19 Usunięto załącznik Przetwarzanie danych osobowych
(Jarosław Bołwach)
08.01.2016 15:18 Dodano załącznik "Wniosek o nieodpłatne korzystanie z
informacji geologicznej"

(Jarosław Bołwach)
08.01.2016 15:18 Dodano załącznik "Wniosek o zawarcie umowy na korzystanie
z informacji geologicznej za wynagrodzeniem"

(Jarosław Bołwach)
08.01.2016 15:18 Dodano załącznik "Przetwarzanie danych osobowych "
(Jarosław Bołwach)
22.12.2015 15:14 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
22.12.2015 15:14 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
16.12.2015 11:28 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
01.12.2015 14:45 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
05.11.2015 13:22 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
04.11.2015 10:17 Dodanie danych kontaktowych (Jarosław Bołwach)
02.10.2015 14:28 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
02.10.2015 14:27 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
24.08.2015 15:01 Usunięto załącznik Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego

(Jarosław Bołwach)
24.08.2015 15:01 Dodano załącznik "Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego"

(Jarosław Bołwach)
22.06.2015 14:12 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
22.06.2015 14:11 Usunięto załącznik Wykaz osób posiadających
kwalifikacje kat. XI i XII – stwierdzone po 01.09.1994

(Jarosław Bołwach)
22.06.2015 14:11 Dodano załącznik "Wykaz osób posiadających kwalifikacje
kat. XI i XII – stwierdzone po 01.09.1994"

(Jarosław Bołwach)
27.03.2015 09:48 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
27.03.2015 09:47 Usunięto załącznik Wykaz osób posiadających
kwalifikacje kat. XI i XII – stwierdzone po 01.09.1994

(Jarosław Bołwach)
27.03.2015 09:47 Dodano załącznik "Wykaz osób posiadających kwalifikacje
kat. XI i XII – stwierdzone po 01.09.1994 "

(Jarosław Bołwach)
05.03.2015 12:57 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
05.03.2015 12:56 Usunięto załącznik Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego - wody lecznicze

(Jarosław Bołwach)
05.03.2015 12:55 Dodano załącznik "Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego - wody lecznicze "

(Jarosław Bołwach)
05.03.2015 12:43 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
05.03.2015 12:42 Usunięto załącznik Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w
kategorii XI i XII

(Jarosław Bołwach)
05.03.2015 12:42 Usunięto załącznik Stwierdzanie kwalifikacji
geologicznych kategorii XI i XII

(Jarosław Bołwach)
05.03.2015 12:41 Dodano załącznik "Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w
kategorii XI i XII"

(Jarosław Bołwach)
05.03.2015 12:41 Dodano załącznik "Stwierdzanie kwalifikacji geologicznych
kategorii XI i XII"

(Jarosław Bołwach)
17.02.2015 13:33 Usunięto załącznik Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego

(Jarosław Bołwach)
17.02.2015 13:33 Dodano załącznik "Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego"

(Jarosław Bołwach)
17.02.2015 13:31 Usunięto załącznik Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego

(Jarosław Bołwach)
17.02.2015 13:31 Dodano załącznik "Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego"

(Jarosław Bołwach)
16.01.2015 14:50 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
16.01.2015 14:50 Usunięto załącznik Wzór druku informacji dotyczącej
opłaty za wydobytą kopalinę

(Jarosław Bołwach)
16.01.2015 14:49 Dodano załącznik "Wzór druku informacji dotyczącej
opłaty za wydobytą kopalinę"

(Jarosław Bołwach)
15.01.2015 08:27 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
15.01.2015 08:26 Usunięto załącznik Stwierdzanie kwalifikacji
geologicznych kategorii XI i XII

(Jarosław Bołwach)
15.01.2015 08:26 Usunięto załącznik Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w
kategorii XI i XII

(Jarosław Bołwach)
15.01.2015 08:25 Dodano załącznik "Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w
kategorii XI i XII"

(Jarosław Bołwach)
15.01.2015 08:25 Dodano załącznik "Stwierdzanie kwalifikacji geologicznych
kategorii XI i XII"

(Jarosław Bołwach)
30.09.2014 10:28 Usunięto załącznik Przetwarzanie danych osobowych
(Jarosław Bołwach)
30.09.2014 10:27 Dodano załącznik "Przetwarzanie danych osobowych "
(Jarosław Bołwach)
30.09.2014 10:12 Usunięto załącznik Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w
kategorii XI i XII

(Jarosław Bołwach)
30.09.2014 10:11 Usunięto załącznik Wniosek o nieodpłatne korzystanie z
informacji geologicznej

(Jarosław Bołwach)
30.09.2014 10:10 Usunięto załącznik Wniosek o zawarcie umowy na
korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem

(Jarosław Bołwach)
30.09.2014 10:09 Dodano załącznik "Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w
kategorii XI i XII "

(Jarosław Bołwach)
30.09.2014 10:09 Dodano załącznik "Wniosek o nieodpłatne korzystanie z
informacji geologicznej "

(Jarosław Bołwach)
30.09.2014 10:08 Dodano załącznik "Wniosek o zawarcie umowy na korzystanie
z informacji geologicznej za wynagrodzeniem "

(Jarosław Bołwach)
05.09.2014 12:24 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
02.09.2014 13:47 Usunięto załącznik Stwierdzanie kwalifikacji
geologicznych kategorii XI i XII

(Jarosław Bołwach)
02.09.2014 13:47 Usunięto załącznik Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w
kategorii XI i XII

(Jarosław Bołwach)
02.09.2014 13:46 Dodano załącznik "Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w
kategorii XI i XII "

(Jarosław Bołwach)
02.09.2014 13:46 Dodano załącznik "Stwierdzanie kwalifikacji geologicznych
kategorii XI i XII "

(Jarosław Bołwach)
23.07.2014 08:14 Usunięto załącznik Wykaz osób posiadających
kwalifikacje kat. XI i XII – stwierdzone po 01.09.1994

(Jarosław Bołwach)
23.07.2014 08:13 Dodano załącznik "Wykaz osób posiadających kwalifikacje
kat. XI i XII – stwierdzone po 01.09.1994"

(Jarosław Bołwach)
13.02.2014 13:17 Usunięto załącznik Udzielanie koncesji na wydobywanie
kopalin nieobjętych własnością górniczą

(Jarosław Bołwach)
13.02.2014 13:17 Usunięto załącznik Udzielanie koncesji na wydobywanie
kopalin nieobjętych własnością górniczą

(Jarosław Bołwach)
13.02.2014 13:17 Dodano załącznik "Udzielanie koncesji na wydobywanie
kopalin nieobjętych własnością górniczą"

(Jarosław Bołwach)
13.02.2014 13:16 Dodano załącznik "Udzielanie koncesji na wydobywanie
kopalin nieobjętych własnością górniczą"

(Jarosław Bołwach)
13.02.2014 12:58 Usunięto załącznik Wykaz osób posiadających
kwalifikacje kat. XI i XII – stwierdzone po 01.09.1994

(Jarosław Bołwach)
13.02.2014 12:57 Dodano załącznik "Wykaz osób posiadających kwalifikacje
kat. XI i XII – stwierdzone po 01.09.1994"

(Jarosław Bołwach)
27.01.2014 11:45 Usunięto załącznik Udzielanie koncesji na wydobywanie
kopalin nieobjętych własnością górniczą

(Jarosław Bołwach)
27.01.2014 11:45 Dodano załącznik "Udzielanie koncesji na wydobywanie
kopalin nieobjętych własnością górniczą"

(Jarosław Bołwach)
15.01.2014 11:39 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
15.01.2014 11:37 Usunięto załącznik Zatwierdzanie projektów robót
geologicznych

(Jarosław Bołwach)
15.01.2014 11:36 Usunięto załącznik Przeniesienie koncesji
(Jarosław Bołwach)
15.01.2014 11:36 Dodano załącznik "Zatwierdzanie projektów robót
geologicznych"

(Jarosław Bołwach)
15.01.2014 11:36 Dodano załącznik "Przeniesienie koncesji"
(Jarosław Bołwach)
15.01.2014 11:34 Usunięto załącznik Udzielanie koncesji na wydobywanie
kopalin nieobjętych własnością górniczą

(Jarosław Bołwach)
15.01.2014 11:34 Dodano załącznik "Udzielanie koncesji na wydobywanie
kopalin nieobjętych własnością górniczą"

(Jarosław Bołwach)
15.01.2014 11:32 Usunięto załącznik Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż
kopalin

(Jarosław Bołwach)
15.01.2014 11:32 Dodano załącznik "Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż
kopalin"

(Jarosław Bołwach)
15.01.2014 11:30 Usunięto załącznik Udzielanie koncesji na wydobywanie
kopalin nieobjętych własnością górniczą

(Jarosław Bołwach)
15.01.2014 11:29 Usunięto załącznik Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż
kopalin

(Jarosław Bołwach)
15.01.2014 11:28 Usunięto załącznik Decyzja o wygaśnięciu lub cofnięciu
koncesji

(Jarosław Bołwach)
15.01.2014 11:26 Usunięto załącznik Decyzja zmieniająca koncesję na
wydobywanie kopalin

(Jarosław Bołwach)
15.01.2014 11:25 Usunięto załącznik Przeniesienie koncesji
(Jarosław Bołwach)
15.01.2014 11:25 Usunięto załącznik Zatwierdzanie dokumentacji
geologicznych

(Jarosław Bołwach)
15.01.2014 11:24 Usunięto załącznik Zatwierdzanie projektów robót
geologicznych

(Jarosław Bołwach)
15.01.2014 11:23 Usunięto załącznik Stwierdzanie kwalifikacji
geologicznych kategorii XI i XII

(Jarosław Bołwach)
15.01.2014 11:22 Dodano załącznik "Stwierdzanie kwalifikacji geologicznych
kategorii XI i XII"

(Jarosław Bołwach)
15.01.2014 11:22 Dodano załącznik "Zatwierdzanie projektów robót
geologicznych"

(Jarosław Bołwach)
15.01.2014 11:22 Dodano załącznik "Zatwierdzanie dokumentacji
geologicznych"

(Jarosław Bołwach)
15.01.2014 11:21 Dodano załącznik "Przeniesienie koncesji"
(Jarosław Bołwach)
15.01.2014 11:21 Dodano załącznik "Decyzja zmieniająca koncesję na
wydobywanie kopalin"

(Jarosław Bołwach)
15.01.2014 11:21 Dodano załącznik "Decyzja o wygaśnięciu lub cofnięciu
koncesji"

(Jarosław Bołwach)
15.01.2014 11:21 Dodano załącznik "Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż
kopalin"

(Jarosław Bołwach)
15.01.2014 11:21 Dodano załącznik "Udzielanie koncesji na wydobywanie
kopalin nieobjętych własnością górniczą"

(Jarosław Bołwach)
03.01.2014 15:41 Usunięto załącznik Wniosek o nieodpłatne korzystanie z
informacji geologicznej

(Jarosław Bołwach)
03.01.2014 15:40 Dodano załącznik "Wniosek o nieodpłatne korzystanie z
informacji geologicznej"

(Jarosław Bołwach)
03.01.2014 15:37 Usunięto załącznik Wniosek o nieodpłatne korzystanie z
informacji geologicznej

(Jarosław Bołwach)
03.01.2014 15:37 Dodano załącznik "Wniosek o nieodpłatne korzystanie z
informacji geologicznej"

(Jarosław Bołwach)
03.01.2014 15:35 Usunięto załącznik Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego

(Jarosław Bołwach)
03.01.2014 15:35 Dodano załącznik "Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego"

(Jarosław Bołwach)
03.01.2014 15:33 Usunięto załącznik Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego

(Jarosław Bołwach)
03.01.2014 15:33 Dodano załącznik "Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego"

(Jarosław Bołwach)
14.10.2013 10:28 Aktualizacja karty informacyjnej nr 1 i 4 (w związku ze
zmianą ustawy o odpadach wydobywczych)

(Jarosław Bołwach)
14.10.2013 10:28 Usunięto załącznik Decyzja zmieniająca koncesję na
wydobywanie kopalin

(Jarosław Bołwach)
14.10.2013 10:27 Usunięto załącznik Udzielanie koncesji na wydobywanie
kopalin nieobjętych własnością górniczą

(Jarosław Bołwach)
14.10.2013 10:27 Dodano załącznik "Decyzja zmieniająca koncesję na
wydobywanie kopalin"

(Jarosław Bołwach)
14.10.2013 10:27 Dodano załącznik "Udzielanie koncesji na wydobywanie
kopalin nieobjętych własnością górniczą"

(Jarosław Bołwach)
16.09.2013 15:04 Usunięto załącznik Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego - wody lecznicze

(Jarosław Bołwach)
16.09.2013 15:04 Dodano załącznik "Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego - wody lecznicze"

(Jarosław Bołwach)
16.09.2013 14:58 Usunięto załącznik Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego

(Jarosław Bołwach)
16.09.2013 14:58 Dodano załącznik "Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego"

(Jarosław Bołwach)
16.09.2013 14:28 Aktualazacja danych o pracownikach
(Jarosław Bołwach)
09.09.2013 15:47 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
08.07.2013 13:29 Usunięto załącznik Wykaz osób posiadających
kwalifikacje kat. XI i XII – stwierdzone po 01.09.1994

(Jarosław Bołwach)
08.07.2013 13:29 Dodano załącznik "Wykaz osób posiadających kwalifikacje
kat. XI i XII – stwierdzone po 01.09.1994"

(Jarosław Bołwach)
08.07.2013 13:19 Usunięto załącznik Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego

(Jarosław Bołwach)
08.07.2013 13:18 Dodano załącznik "Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego"

(Jarosław Bołwach)
13.06.2013 15:24 Dodano załącznik "Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego"

(Jarosław Bołwach)
13.06.2013 15:24 Usunięto załącznik Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego - wody lecznicze

(Jarosław Bołwach)
13.06.2013 15:23 Usunięto załącznik Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego

(Jarosław Bołwach)
13.06.2013 15:22 Dodano załącznik "Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego - wody lecznicze"

(Jarosław Bołwach)
13.06.2013 15:07 Usunięto załącznik Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego

(Jarosław Bołwach)
13.06.2013 15:07 Dodano załącznik "Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego"

(Jarosław Bołwach)
07.05.2013 15:16 Usunięto załącznik Przeniesienie koncesji
(Jarosław Bołwach)
07.05.2013 15:15 Dodano załącznik "Przeniesienie koncesji"
(Jarosław Bołwach)
07.05.2013 15:04 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
07.05.2013 15:03 Usunięto załącznik Udzielanie koncesji na wydobywanie
kopalin nieobjętych własnością górniczą

(Jarosław Bołwach)
07.05.2013 15:02 Dodano załącznik "Udzielanie koncesji na wydobywanie
kopalin nieobjętych własnością górniczą"

(Jarosław Bołwach)
07.05.2013 15:00 Usunięto załącznik Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż
kopalin

(Jarosław Bołwach)
07.05.2013 15:00 Dodano załącznik "Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż
kopalin"

(Jarosław Bołwach)
07.05.2013 14:57 Usunięto załącznik Decyzja o wygaśnięciu lub cofnięciu
koncesji

(Jarosław Bołwach)
07.05.2013 14:56 Dodano załącznik "Decyzja o wygaśnięciu lub cofnięciu
koncesji"

(Jarosław Bołwach)
07.05.2013 14:54 Usunięto załącznik Decyzja zmieniająca koncesję na
wydobywanie kopalin

(Jarosław Bołwach)
07.05.2013 14:53 Dodano załącznik "Decyzja zmieniająca koncesję na
wydobywanie kopalin"

(Jarosław Bołwach)
07.05.2013 14:50 Usunięto załącznik Przeniesienie koncesji
(Jarosław Bołwach)
07.05.2013 14:50 Dodano załącznik "Przeniesienie koncesji"
(Jarosław Bołwach)
07.05.2013 14:47 Usunięto załącznik Zatwierdzanie dokumentacji
geologicznych

(Jarosław Bołwach)
07.05.2013 14:46 Dodano załącznik "Zatwierdzanie dokumentacji
geologicznych"

(Jarosław Bołwach)
07.05.2013 14:43 Usunięto załącznik Zatwierdzanie projektów robót
geologicznych

(Jarosław Bołwach)
07.05.2013 14:43 Dodano załącznik "Zatwierdzanie projektów robót
geologicznych"

(Jarosław Bołwach)
07.05.2013 14:32 Usunięto załącznik Zmiana projektu zagospodarowania
złoża

(Jarosław Bołwach)
07.05.2013 14:32 Dodano załącznik "Zmiana projektu zagospodarowania
złoża"

(Jarosław Bołwach)
07.05.2013 14:25 Usunięto załącznik Decyzja w sprawie wysokości należnej
opłaty eksploatacyjnej

(Jarosław Bołwach)
07.05.2013 14:25 Dodano załącznik "Decyzja w sprawie wysokości należnej
opłaty eksploatacyjnej"

(Jarosław Bołwach)
07.05.2013 14:16 Usunięto załącznik Udostępnianie informacji geologicznej
(Jarosław Bołwach)
07.05.2013 14:15 Dodano załącznik "Udostępnianie informacji geologicznej"
(Jarosław Bołwach)
07.05.2013 13:56 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
07.05.2013 13:45 Dodano załącznik "Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w
kategorii XI i XII"

(Jarosław Bołwach)
07.05.2013 13:44 Usunięto załącznik Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w
kategorii XI i XII

(Jarosław Bołwach)
07.05.2013 13:44 Usunięto załącznik Stwierdzanie kwalifikacji
geologicznych kategorii XI i XII

(Jarosław Bołwach)
07.05.2013 13:43 Usunięto załącznik Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w
kategorii XI i XII

(Jarosław Bołwach)
07.05.2013 13:41 Usunięto załącznik Stwierdzanie kwalifikacji
geologicznych kategorii XI i XII

(Jarosław Bołwach)
07.05.2013 13:41 Usunięto załącznik Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w
kategorii XI i XII

(Jarosław Bołwach)
07.05.2013 13:40 Dodano załącznik "Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w
kategorii XI i XII "

(Jarosław Bołwach)
07.05.2013 13:40 Dodano załącznik "Stwierdzanie kwalifikacji geologicznych
kategorii XI i XII "

(Jarosław Bołwach)
07.05.2013 13:40 Dodano załącznik "Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w
kategorii XI i XII "

(Jarosław Bołwach)
07.05.2013 13:40 Dodano załącznik "Stwierdzanie kwalifikacji geologicznych
kategorii XI i XII "

(Jarosław Bołwach)
07.05.2013 13:37 Usunięto załącznik Stwierdzanie kwalifikacji
geologicznych kategorii XI i XII

(Jarosław Bołwach)
07.05.2013 13:37 Usunięto załącznik Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w
kategorii XI i XII

(Jarosław Bołwach)
07.05.2013 13:36 Dodano załącznik "Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w
kategorii XI i XII"

(Jarosław Bołwach)
07.05.2013 13:36 Dodano załącznik "Stwierdzanie kwalifikacji geologicznych
kategorii XI i XII"

(Jarosław Bołwach)
17.04.2013 09:36 Usunięto załącznik Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego

(Jarosław Bołwach)
17.04.2013 09:36 Dodano załącznik "Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego"

(Jarosław Bołwach)
18.03.2013 12:21 Usunięto załącznik Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego

(Jarosław Bołwach)
18.03.2013 12:21 Dodano załącznik "Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego"

(Jarosław Bołwach)
28.02.2013 12:02 Aktualizacja kart informacyjnych
(Jarosław Bołwach)
28.02.2013 12:01 Usunięto załącznik Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego

(Jarosław Bołwach)
28.02.2013 12:01 Dodano załącznik "Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego"

(Jarosław Bołwach)
26.02.2013 21:03 Usunięto załącznik Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego

(Jarosław Bołwach)
26.02.2013 21:03 Dodano załącznik "Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego"

(Jarosław Bołwach)
26.02.2013 14:11 Dodano załącznik "Przetwarzanie danych osobowych"
(Jarosław Bołwach)
26.02.2013 14:00 Usunięto załącznik Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego - wody lecznicze

(Jarosław Bołwach)
26.02.2013 14:00 Dodano załącznik "Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego - wody lecznicze"

(Jarosław Bołwach)
26.02.2013 13:53 Usunięto załącznik Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego

(Jarosław Bołwach)
26.02.2013 13:53 Dodano załącznik "Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego"

(Jarosław Bołwach)
30.01.2013 15:33 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
30.01.2013 15:30 Usunięto załącznik Stwierdzanie kwalifikacji
geologicznych kategorii XI i XII

(Jarosław Bołwach)
30.01.2013 15:22 Dodano załącznik "Stwierdzanie kwalifikacji geologicznych
kategorii XI i XII"

(Jarosław Bołwach)
30.01.2013 15:21 Usunięto załącznik Udostępnianie informacji geologicznej

(Jarosław Bołwach)
30.01.2013 15:21 Usunięto załącznik Decyzja w sprawie wysokości należnej
opłaty eksploatacyjnej

(Jarosław Bołwach)
30.01.2013 15:21 Usunięto załącznik Zmiana projektu zagospodarowania
złoża

(Jarosław Bołwach)
30.01.2013 15:21 Usunięto załącznik Zatwierdzanie projektów robót
geologicznych

(Jarosław Bołwach)
30.01.2013 15:20 Usunięto załącznik Zatwierdzanie dokumentacji
geologicznych

(Jarosław Bołwach)
30.01.2013 15:20 Dodano załącznik "Udostępnianie informacji geologicznej"
(Jarosław Bołwach)
30.01.2013 15:20 Dodano załącznik "Decyzja w sprawie wysokości należnej
opłaty eksploatacyjnej"

(Jarosław Bołwach)
30.01.2013 15:20 Dodano załącznik "Zmiana projektu zagospodarowania
złoża"

(Jarosław Bołwach)
30.01.2013 15:20 Dodano załącznik "Zatwierdzanie projektów robót
geologicznych "

(Jarosław Bołwach)
30.01.2013 15:20 Dodano załącznik "Zatwierdzanie dokumentacji
geologicznych"

(Jarosław Bołwach)
30.01.2013 15:17 Usunięto załącznik Przeniesienie koncesji
(Jarosław Bołwach)
30.01.2013 15:17 Usunięto załącznik Decyzja zmieniająca koncesję na
wydobywanie kopalin

(Jarosław Bołwach)
30.01.2013 15:17 Usunięto załącznik Decyzja o wygaśnięciu lub cofnięciu
koncesji

(Jarosław Bołwach)
30.01.2013 15:17 Usunięto załącznik Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż
kopalin

(Jarosław Bołwach)
30.01.2013 15:16 Usunięto załącznik Udzielanie koncesji na wydobywanie
kopalin nieobjętych własnością górniczą

(Jarosław Bołwach)
30.01.2013 15:16 Dodano załącznik "Przeniesienie koncesji"
(Jarosław Bołwach)
30.01.2013 15:16 Dodano załącznik "Decyzja zmieniająca koncesję na
wydobywanie kopalin"

(Jarosław Bołwach)
30.01.2013 15:16 Dodano załącznik "Decyzja o wygaśnięciu lub cofnięciu
koncesji"

(Jarosław Bołwach)
30.01.2013 15:16 Dodano załącznik "Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż
kopalin"

(Jarosław Bołwach)
30.01.2013 15:16 Dodano załącznik "Udzielanie koncesji na wydobywanie
kopalin nieobjętych własnością górniczą"

(Jarosław Bołwach)
21.01.2013 10:51 Dodano załącznik "Wzór druku informacji dotyczącej
opłaty za wydobytą kopalinę "

(Jarosław Bołwach)
21.01.2013 10:51 Usunięto załącznik Wzór druku informacji dotyczącej
opłaty za wydobytą kopalinę

(Jarosław Bołwach)
21.01.2013 10:50 Usunięto załącznik Wzór druku informacji dotyczącej
opłaty za wydobytą kopalinę

(Jarosław Bołwach)
21.01.2013 10:49 Dodano załącznik "Wzór druku informacji dotyczącej
opłaty za wydobytą kopalinę "

(Jarosław Bołwach)
21.01.2013 10:48 Usunięto załącznik Wzór druku informacji dotyczącej
opłaty za wydobytą kopalinę

(Jarosław Bołwach)
21.01.2013 10:48 Dodano załącznik "Wzór druku informacji dotyczącej
opłaty za wydobytą kopalinę "

(Jarosław Bołwach)
03.01.2013 15:47 Aktualizacja wykazu osób posiadających uprawnienia
geologiczne w kat XI i XII

(Jarosław Bołwach)
03.01.2013 15:46 Usunięto załącznik Wykaz osób posiadających
kwalifikacje kat. XI i XII – stwierdzone po 01.09.1994 r.

(Jarosław Bołwach)
03.01.2013 15:46 Dodano załącznik "Wykaz osób posiadających kwalifikacje
kat. XI i XII – stwierdzone po 01.09.1994"

(Jarosław Bołwach)
06.12.2012 10:14 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
05.12.2012 12:15 Usunięto załącznik Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego

(Jarosław Bołwach)
05.12.2012 12:14 Dodano załącznik "Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego"

(Jarosław Bołwach)
20.11.2012 14:37 Dodano załącznik "Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego"

(Jarosław Bołwach)
20.11.2012 14:34 Usunięto załącznik Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego

(Jarosław Bołwach)
20.11.2012 14:33 Usunięto załącznik Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego

(Jarosław Bołwach)
20.11.2012 14:33 Dodano załącznik "Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego"

(Jarosław Bołwach)
19.11.2012 10:50 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
19.11.2012 09:14 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
15.11.2012 12:28 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
25.10.2012 09:13 Usunięto załącznik Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego - wody lecznicze

(Jarosław Bołwach)
25.10.2012 09:13 Dodano załącznik "Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego - wody lecznicze"

(Jarosław Bołwach)
25.10.2012 09:07 Usunięto załącznik Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego

(Jarosław Bołwach)
25.10.2012 09:07 Dodano załącznik "Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego "

(Jarosław Bołwach)
24.10.2012 12:22 Usunięto załącznik Zatwierdzanie projektów robót
geologicznych

(Jarosław Bołwach)
24.10.2012 12:22 Usunięto załącznik Zatwierdzanie dokumentacji
geologicznych

(Jarosław Bołwach)
24.10.2012 12:21 Dodano załącznik "Zatwierdzanie projektów robót
geologicznych"

(Jarosław Bołwach)
24.10.2012 12:21 Dodano załącznik "Zatwierdzanie dokumentacji
geologicznych"

(Jarosław Bołwach)
24.10.2012 12:15 Usunięto załącznik Przeniesienie koncesji
(Jarosław Bołwach)
24.10.2012 12:14 Usunięto załącznik Decyzja zmieniająca koncesję na
wydobywanie kopalin

(Jarosław Bołwach)
24.10.2012 12:14 Usunięto załącznik Decyzja o wygaśnięciu lub cofnięciu
koncesji

(Jarosław Bołwach)
24.10.2012 12:14 Usunięto załącznik Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż
kopalin

(Jarosław Bołwach)
24.10.2012 12:13 Usunięto załącznik Udzielanie koncesji na wydobywanie
kopalin nieobjętych własnością górniczą

(Jarosław Bołwach)
24.10.2012 12:12 Dodano załącznik "Przeniesienie koncesji"
(Jarosław Bołwach)
24.10.2012 12:12 Dodano załącznik "Decyzja zmieniająca koncesję na
wydobywanie kopalin"

(Jarosław Bołwach)
24.10.2012 12:12 Dodano załącznik "Decyzja o wygaśnięciu lub cofnięciu
koncesji"

(Jarosław Bołwach)
24.10.2012 12:12 Dodano załącznik "Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż
kopalin"

(Jarosław Bołwach)
24.10.2012 12:12 Dodano załącznik "Udzielanie koncesji na wydobywanie
kopalin nieobjętych własnością górniczą"

(Jarosław Bołwach)
22.10.2012 13:55 Usunięto załącznik Decyzja o wygaśnięciu lub cofnięciu
koncesji

(Jarosław Bołwach)
22.10.2012 13:55 Dodano załącznik "Decyzja o wygaśnięciu lub cofnięciu
koncesji"

(Jarosław Bołwach)
22.10.2012 13:42 Usunięto załącznik Zatwierdzanie projektów robót
geologicznych

(Jarosław Bołwach)
22.10.2012 13:41 Dodano załącznik "Zatwierdzanie projektów robót
geologicznych "

(Jarosław Bołwach)
22.10.2012 13:38 Usunięto załącznik Zatwierdzanie dokumentacji
geologicznych

(Jarosław Bołwach)
22.10.2012 13:38 Dodano załącznik "Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych
"

(Jarosław Bołwach)
22.10.2012 13:36 Usunięto załącznik Przeniesienie koncesji
(Jarosław Bołwach)
22.10.2012 13:35 Dodano załącznik "Przeniesienie koncesji"
(Jarosław Bołwach)
22.10.2012 13:33 Usunięto załącznik Decyzja zmieniająca koncesję na
wydobywanie kopalin

(Jarosław Bołwach)
22.10.2012 13:33 Dodano załącznik "Decyzja zmieniająca koncesję na
wydobywanie kopalin"

(Jarosław Bołwach)
22.10.2012 13:30 Usunięto załącznik Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż
kopalin

(Jarosław Bołwach)
22.10.2012 13:30 Dodano załącznik "Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż
kopalin"

(Jarosław Bołwach)
22.10.2012 13:26 Usunięto załącznik Udzielanie koncesji na wydobywanie
kopalin nieobjętych własnością górniczą

(Jarosław Bołwach)
22.10.2012 13:26 Dodano załącznik "Udzielanie koncesji na wydobywanie
kopalin nieobjętych własnością górniczą"

(Jarosław Bołwach)
04.10.2012 13:13 Dodano załącznik "Przeniesienie koncesji"
(Jarosław Bołwach)
04.10.2012 13:12 Usunięto załącznik Przeniesienie koncesji
(Jarosław Bołwach)
25.09.2012 13:46 Usunięto załącznik Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego

(Jarosław Bołwach)
25.09.2012 13:46 Dodano załącznik "Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego "

(Jarosław Bołwach)
07.09.2012 12:12 Usunięto załącznik Przeniesienie koncesji
(Jarosław Bołwach)
07.09.2012 12:12 Dodano załącznik "Przeniesienie koncesji"
(Jarosław Bołwach)
07.09.2012 09:53 Usunięto załącznik Przeniesienie koncesji
(Jarosław Bołwach)
07.09.2012 09:53 Dodano załącznik "Przeniesienie koncesji"
(Jarosław Bołwach)
04.09.2012 14:42 Usunięto załącznik Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego

(Jarosław Bołwach)
04.09.2012 14:42 Dodano załącznik "Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego"

(Jarosław Bołwach)
01.08.2012 14:30 Usunięto załącznik Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego

(Jarosław Bołwach)
01.08.2012 14:29 Dodano załącznik "Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego "

(Jarosław Bołwach)
27.07.2012 09:11 Usunięto załącznik Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego

(Jarosław Bołwach)
27.07.2012 09:11 Dodano załącznik "Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego"

(Jarosław Bołwach)
10.07.2012 14:06 Usunięto załącznik Wykaz osób posiadających
kwalifikacje kat. XI i XII

(Jarosław Bołwach)
10.07.2012 14:05 Dodano załącznik "Wykaz osób posiadających kwalifikacje
kat. XI i XII – stwierdzone po 01.09.1994 r."

(Jarosław Bołwach)
10.07.2012 10:08 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
10.07.2012 09:37 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
10.07.2012 09:35 Usunięto załącznik Udostępnianie informacji geologicznej
(Jarosław Bołwach)
10.07.2012 09:34 Dodano załącznik "Udostępnianie informacji geologicznej "
(Jarosław Bołwach)
22.06.2012 14:46 Usunięto załącznik Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego

(Jarosław Bołwach)
22.06.2012 14:46 Dodano załącznik "Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego"

(Jarosław Bołwach)
21.06.2012 13:17 Usunięto załącznik Przeniesienie koncesji
(Jarosław Bołwach)
21.06.2012 13:17 Dodano załącznik "Przeniesienie koncesji"
(Jarosław Bołwach)
17.05.2012 15:50 Usunięto załącznik Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego - wody lecznicze

(Jarosław Bołwach)
17.05.2012 15:50 Dodano załącznik "Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego - wody lecznicze "

(Jarosław Bołwach)
17.05.2012 15:47 Dodano załącznik "Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego - wody lecznicze"

(Jarosław Bołwach)
17.05.2012 09:40 Usunięto załącznik Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego

(Jarosław Bołwach)
17.05.2012 09:40 Dodano załącznik "Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego"

(Jarosław Bołwach)
15.05.2012 15:00 Usunięto załącznik Przeniesienie koncesji
(Jarosław Bołwach)
15.05.2012 14:59 Usunięto załącznik Decyzja zmieniająca koncesję na
wydobywanie kopalin

(Jarosław Bołwach)
15.05.2012 14:59 Dodano załącznik "Decyzja zmieniająca koncesję na
wydobywanie kopalin "

(Jarosław Bołwach)
15.05.2012 14:59 Dodano załącznik "Przeniesienie koncesji "
(Jarosław Bołwach)
15.05.2012 10:37 Zaktualizowano wykaz koncesjonowanych złóż Województwa
Dolnośląskiego

(Jarosław Bołwach)
15.05.2012 10:37 Usunięto załącznik Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego

(Jarosław Bołwach)
15.05.2012 10:37 Dodano załącznik "Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego "

(Jarosław Bołwach)
18.04.2012 15:23 Usunięto załącznik Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego

(Jarosław Bołwach)
18.04.2012 15:23 Dodano załącznik "Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego"

(Jarosław Bołwach)
16.04.2012 10:09 Usunięto załącznik Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego

(Jarosław Bołwach)
16.04.2012 10:09 Usunięto załącznik Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego

(Jarosław Bołwach)
16.04.2012 10:09 Dodano załącznik "Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego"

(Jarosław Bołwach)
16.04.2012 10:08 Dodano załącznik "Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego"

(Jarosław Bołwach)
03.04.2012 11:39 Usunięto załącznik Wniosek o nieodpłatne korzystanie z
informacji geologicznej

(Jarosław Bołwach)
03.04.2012 11:39 Usunięto załącznik Wniosek o zawarcie umowy na
korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem

(Jarosław Bołwach)
03.04.2012 11:39 Dodano załącznik "Wniosek o nieodpłatne korzystanie z
informacji geologicznej "

(Jarosław Bołwach)
03.04.2012 11:39 Dodano załącznik "Wniosek o zawarcie umowy na korzystanie
z informacji geologicznej za wynagrodzeniem"

(Jarosław Bołwach)
03.04.2012 11:32 Zmieniono karty Karty informacyjne 10a i 10b. Dodano Karty
informacyjne 11 i 11a

(Jarosław Bołwach)
03.04.2012 11:31 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
03.04.2012 11:30 Dodano załącznik "Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w
kategorii XI i XII"

(Jarosław Bołwach)
03.04.2012 11:30 Dodano załącznik "Stwierdzanie kwalifikacji geologicznych
kategorii XI i XII"

(Jarosław Bołwach)
03.04.2012 11:27 Usunięto załącznik Wniosek o zawarcie umowy na
korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem

(Jarosław Bołwach)
03.04.2012 11:27 Usunięto załącznik Wniosek o nieodpłatne korzystanie z
informacji geologicznej

(Jarosław Bołwach)
03.04.2012 11:26 Dodano załącznik "Wniosek o nieodpłatne korzystanie z
informacji geologicznej "

(Jarosław Bołwach)
03.04.2012 11:26 Dodano załącznik "Wniosek o zawarcie umowy na korzystanie
z informacji geologicznej za wynagrodzeniem"

(Jarosław Bołwach)
19.03.2012 12:45 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
19.03.2012 12:45 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
19.03.2012 12:44 Usunięto załącznik Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego

(Jarosław Bołwach)
19.03.2012 12:44 Dodano załącznik "Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego "

(Jarosław Bołwach)
29.02.2012 13:41 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
24.02.2012 10:26 Aktualizacja wykazu złóż koncesjonowanych
(Jarosław Bołwach)
24.02.2012 10:25 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
24.02.2012 10:23 Usunięto załącznik Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego

(Jarosław Bołwach)
24.02.2012 10:23 Dodano załącznik "Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego "

(Jarosław Bołwach)
23.02.2012 09:22 Usunięto załącznik Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego

(Jarosław Bołwach)
23.02.2012 09:22 Dodano załącznik "Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego"

(Jarosław Bołwach)
07.02.2012 13:37 Usunięto załącznik Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego

(Jarosław Bołwach)
07.02.2012 13:37 Dodano załącznik "Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego "

(Jarosław Bołwach)
02.02.2012 14:39 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
02.02.2012 14:39 Usunięto załącznik Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego

(Jarosław Bołwach)
02.02.2012 14:38 Dodano załącznik "Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego"

(Jarosław Bołwach)
25.01.2012 14:04 Dodano załącznik "Wykaz osób posiadających kwalifikacje
kat. XI i XII"

(Jarosław Bołwach)
25.01.2012 14:04 Usunięto załącznik Wykaz osób posiadających
kwalifikacje kat. XI i XII - 01.2012.doc

(Jarosław Bołwach)
25.01.2012 14:03 Usunięto załącznik Wykaz osób posiadających
kwalifikacje kat. XI i XII

(Jarosław Bołwach)
25.01.2012 14:02 Dodano załącznik "Wykaz osób posiadających kwalifikacje
kat. XI i XII - 01.2012.doc"

(Jarosław Bołwach)
25.01.2012 13:51 Wykaz osób posiadających kwalifikacje kat. XI i XII
(Jarosław Bołwach)
25.01.2012 13:51 Dodano załącznik "Wykaz osób posiadających kwalifikacje
kat. XI i XII"

(Jarosław Bołwach)
16.01.2012 11:14 Dodano wzór wniosku o nieodpłatne udostępnienie
informacji geologicznej

(Jarosław Bołwach)
16.01.2012 11:12 Dodano załącznik "Wniosek o nieodpłatne korzystanie z
informacji geologicznej"

(Jarosław Bołwach)
11.01.2012 13:24 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
11.01.2012 13:23 Usunięto załącznik Udostępnianie informacji geologicznej
(Jarosław Bołwach)
11.01.2012 13:23 Dodano załącznik "Udostępnianie informacji geologicznej"
(Jarosław Bołwach)
11.01.2012 11:40 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
11.01.2012 11:39 Usunięto załącznik Udostępnianie informacji geologicznej
(Jarosław Bołwach)
11.01.2012 11:38 Dodano załącznik "Udostępnianie informacji geologicznej"
(Jarosław Bołwach)
11.01.2012 11:34 Poprawa kart w związku ze zmianą nazwy departamenu
(Jarosław Bołwach)
11.01.2012 11:29 Usunięto załącznik Udostępnianie informacji
geologicznej.

(Jarosław Bołwach)
11.01.2012 11:28 Dodano załącznik "Udostępnianie informacji geologicznej"
(Jarosław Bołwach)
11.01.2012 11:28 Usunięto załącznik Decyzja w sprawie wysokości należnej
opłaty eksploatacyjnej

(Jarosław Bołwach)
11.01.2012 11:28 Usunięto załącznik Zmiana projektu zagospodarowania
złoża

(Jarosław Bołwach)
11.01.2012 11:27 Usunięto załącznik Zatwierdzanie projektów i aneksów do
projektów robót geologicznych

(Jarosław Bołwach)
11.01.2012 11:27 Usunięto załącznik Zatwierdzanie dokumentacji
geologicznych

(Jarosław Bołwach)
11.01.2012 11:27 Dodano załącznik "Decyzja w sprawie wysokości należnej
opłaty eksploatacyjnej"

(Jarosław Bołwach)
11.01.2012 11:27 Dodano załącznik "Zmiana projektu zagospodarowania
złoża"

(Jarosław Bołwach)
11.01.2012 11:27 Dodano załącznik "Zatwierdzanie projektów robót
geologicznych "

(Jarosław Bołwach)
11.01.2012 11:27 Dodano załącznik "Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych
"

(Jarosław Bołwach)
11.01.2012 11:25 Usunięto załącznik Przeniesienie koncesji
(Jarosław Bołwach)
11.01.2012 11:25 Usunięto załącznik Decyzja zmieniająca koncesję na
wydobywanie kopalin

(Jarosław Bołwach)
11.01.2012 11:25 Usunięto załącznik Decyzja o wygaśnięciu lub cofnięciu
koncesji

(Jarosław Bołwach)
11.01.2012 11:25 Usunięto załącznik Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż
kopalin

(Jarosław Bołwach)
11.01.2012 11:24 Dodano załącznik "Przeniesienie koncesji "
(Jarosław Bołwach)
11.01.2012 11:24 Dodano załącznik "Decyzja zmieniająca koncesję na
wydobywanie kopalin "

(Jarosław Bołwach)
11.01.2012 11:24 Dodano załącznik "Decyzja o wygaśnięciu lub cofnięciu
koncesji"

(Jarosław Bołwach)
11.01.2012 11:24 Dodano załącznik "Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż
kopalin"

(Jarosław Bołwach)
11.01.2012 11:24 Dodano załącznik "Udzielanie koncesji na wydobywanie
kopalin nieobjętych własnością górniczą"

(Jarosław Bołwach)
11.01.2012 11:22 Usunięto załącznik Udzielanie koncesji na wydobywanie
kopalin nieobjętych własnością górniczą

(Jarosław Bołwach)
10.01.2012 09:20 Poprawa karty informacyjnej nr 7
(Jarosław Bołwach)
10.01.2012 09:19 Usunięto załącznik Zatwierdzanie projektów i aneksów do
projektów robót geologicznych

(Jarosław Bołwach)
10.01.2012 09:19 Dodano załącznik "Zatwierdzanie projektów i aneksów do
projektów robót geologicznych "

(Jarosław Bołwach)
04.01.2012 09:51 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
04.01.2012 09:50 Dodano załącznik "Wniosek o zawarcie umowy na korzystanie
z informacji geologicznej za wynagrodzeniem"

(Jarosław Bołwach)
04.01.2012 09:48 Dodano załącznik "Udostępnianie informacji geologicznej."
(Jarosław Bołwach)
04.01.2012 09:47 Dodano załącznik "Wzór druku informacji dotyczącej
opłaty za wydobytą kopalinę"

(Jarosław Bołwach)
04.01.2012 09:29 Dodano załącznik "Decyzja w sprawie wysokości należnej
opłaty eksploatacyjnej"

(Jarosław Bołwach)
04.01.2012 09:27 Dodano załącznik "Zmiana projektu zagospodarowania
złoża"

(Jarosław Bołwach)
04.01.2012 09:26 Dodano załącznik "Zatwierdzanie projektów i aneksów do
projektów robót geologicznych"

(Jarosław Bołwach)
04.01.2012 09:25 Dodano załącznik "Zatwierdzanie dokumentacji
geologicznych"

(Jarosław Bołwach)
04.01.2012 09:24 Dodano załącznik "Przeniesienie koncesji"
(Jarosław Bołwach)
04.01.2012 09:22 Dodano załącznik "Decyzja zmieniająca koncesję na
wydobywanie kopalin"

(Jarosław Bołwach)
04.01.2012 09:18 Dodano załącznik "Decyzja o wygaśnięciu lub cofnięciu
koncesji"

(Jarosław Bołwach)
04.01.2012 09:16 Dodano załącznik "Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż
kopalin"

(Jarosław Bołwach)
04.01.2012 09:13 Dodano załącznik "Udzielanie koncesji na wydobywanie
kopalin nieobjętych własnością górniczą"

(Jarosław Bołwach)
02.01.2012 12:47 Dostosowywanie Biuletynu do nowego Prawa geoloicznego i
górniczego

(Jarosław Bołwach)
02.01.2012 12:47 Usunięto załącznik Informacja dot. opłaty
eksploatacyjnej

(Jarosław Bołwach)
02.01.2012 12:47 Usunięto załącznik Nieodpłatne udostępnienie informacji
geologicznej

(Jarosław Bołwach)
02.01.2012 12:47 Usunięto załącznik Informacja geologiczna za
wynagrodzeniem

(Jarosław Bołwach)
02.01.2012 12:47 Usunięto załącznik Udostępnianie informacji geologicznej

(Jarosław Bołwach)
02.01.2012 12:47 Usunięto załącznik Kwalifikacje do wykonywania,
dozorowania i kierowania pracami geologicznymi

(Jarosław Bołwach)
02.01.2012 12:46 Usunięto załącznik Decyzja o opłacie eksploatacyjnej
(Jarosław Bołwach)
02.01.2012 12:46 Usunięto załącznik Dodatki do projektów zagospodarowania
złoża

(Jarosław Bołwach)
02.01.2012 12:46 Usunięto załącznik Zmiana kryteriów bilansowości
(Jarosław Bołwach)
02.01.2012 12:46 Usunięto załącznik Projekty prac geologicznych
(Jarosław Bołwach)
02.01.2012 12:46 Usunięto załącznik Przyjmowanie dokumentacji
geologicznych

(Jarosław Bołwach)
02.01.2012 12:45 Usunięto załącznik Przeniesienie koncesji
(Jarosław Bołwach)
02.01.2012 12:45 Usunięto załącznik Zmiana koncesji na wydobywanie kopalin
(Jarosław Bołwach)
02.01.2012 12:45 Usunięto załącznik Wygaśnięcie lub cofnięcie koncesji
(Jarosław Bołwach)
02.01.2012 12:45 Usunięto załącznik Udzielanie koncesji na poszukiwanie
kopalin

(Jarosław Bołwach)
02.01.2012 12:45 Usunięto załącznik Udzielenie koncesji na wydobycie
kopalin

(Jarosław Bołwach)
07.12.2011 11:55 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
07.12.2011 11:55 Usunięto załącznik Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego

(Jarosław Bołwach)
07.12.2011 11:55 Dodano załącznik "Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego"

(Jarosław Bołwach)
21.11.2011 11:24 Usunięto załącznik Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego

(Jarosław Bołwach)
21.11.2011 11:24 Dodano załącznik "Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego"

(Jarosław Bołwach)
02.11.2011 15:06 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
17.10.2011 11:14 Edycja dokumentu (Magdalena Mycka)
17.10.2011 10:11 Edycja dokumentu (Magdalena Mycka)
18.08.2011 15:48 Edycja dokumentu (Magdalena Mycka)
11.07.2011 13:04 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
11.07.2011 13:04 Usunięto załącznik Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego

(Jarosław Bołwach)
11.07.2011 13:04 Dodano załącznik "Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego"

(Jarosław Bołwach)
11.07.2011 12:38 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
11.07.2011 12:37 Usunięto załącznik WYKAZ KONCESJONOWANYCH ZŁÓŻ Z
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

(Jarosław Bołwach)
11.07.2011 12:36 Dodano załącznik "Wykaz koncesjonowanych złóż
Województwa Dolnośląskiego"

(Jarosław Bołwach)
24.05.2011 13:58 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
11.05.2011 08:55 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
11.05.2011 08:38 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
11.05.2011 08:35 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
18.03.2011 09:43 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
09.03.2011 11:52 Dodano załącznik "Kwalifikacje do wykonywania, dozorowania
i kierowania pracami geologicznymi"

(Jarosław Bołwach)
09.03.2011 11:51 Usunięto załącznik Kwalifikacje do wykonywania,
dozorowania i kierowania pracami geologicznymi

(Jarosław Bołwach)
09.03.2011 11:50 Dodano załącznik "Projekty prac geologicznych"
(Jarosław Bołwach)
09.03.2011 11:50 Usunięto załącznik Projekty prac geologicznych
(Jarosław Bołwach)
09.03.2011 11:48 Usunięto załącznik Przeniesienie koncesji
(Jarosław Bołwach)
09.03.2011 11:47 Dodano załącznik "Przeniesienie koncesji"
(Jarosław Bołwach)
09.03.2011 11:46 Dodano załącznik "Zmiana koncesji na wydobywanie kopalin"
(Jarosław Bołwach)
09.03.2011 11:45 Usunięto załącznik Zmiana koncesji na wydobywanie kopalin

(Jarosław Bołwach)
09.03.2011 11:41 Dodano załącznik "Udzielanie koncesji na poszukiwanie
kopalin"

(Jarosław Bołwach)
09.03.2011 11:40 Usunięto załącznik Udzielanie koncesji na poszukiwanie
kopalin

(Jarosław Bołwach)
09.03.2011 11:38 Dodano załącznik "Udzielenie koncesji na wydobycie
kopalin"

(Jarosław Bołwach)
09.03.2011 11:38 Usunięto załącznik Karta informacyjna nr 1
(Jarosław Bołwach)
09.03.2011 11:37 Dodano załącznik "Karta informacyjna nr 1"
(Jarosław Bołwach)
09.03.2011 11:36 Usunięto załącznik Karta informacyjna nr 1.doc
(Jarosław Bołwach)
09.03.2011 11:35 Dodano załącznik "Karta informacyjna nr 1.doc"
(Jarosław Bołwach)
09.03.2011 11:35 Usunięto załącznik Udzielenie koncesji na wydobycie
kopalin

(Jarosław Bołwach)
03.03.2011 10:00 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
11.02.2011 15:20 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
11.02.2011 15:16 Edycja dokumentu (Jarosław Bołwach)
19.01.2011 13:18 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
30.12.2010 08:27 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
30.12.2010 08:26 Dodano załącznik "WYKAZ KONCESJONOWANYCH ZŁÓŻ Z
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO "

(Waldemar Kaźmierczak)
30.12.2010 08:26 Usunięto załącznik WYKAZ KONCESJONOWANYCH ZŁÓŻ Z
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

(Waldemar Kaźmierczak)
28.12.2010 14:21 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
28.12.2010 14:20 Dodano załącznik "WYKAZ KONCESJONOWANYCH ZŁÓŻ Z
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO"

(Waldemar Kaźmierczak)
28.12.2010 14:20 Usunięto załącznik WYKAZ KONCESJONOWANYCH ZŁÓŻ Z
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

(Waldemar Kaźmierczak)
15.12.2010 14:13 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
15.12.2010 14:12 Dodano załącznik "Udzielenie koncesji na wydobycie kopalin
"

(Waldemar Kaźmierczak)
15.12.2010 14:11 Usunięto załącznik Udzielenie koncesji na wydobycie
kopalin

(Waldemar Kaźmierczak)
14.12.2010 11:41 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
17.11.2010 14:36 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
17.11.2010 14:33 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
17.11.2010 14:32 Dodano załącznik "Udzielenie koncesji na wydobycie kopalin
"

(Waldemar Kaźmierczak)
17.11.2010 14:32 Usunięto załącznik Udzielenie koncesji na wydobycie
kopalin

(Waldemar Kaźmierczak)
16.11.2010 11:47 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
16.11.2010 11:46 Dodano załącznik "Przeniesienie koncesji "
(Waldemar Kaźmierczak)
16.11.2010 11:46 Usunięto załącznik Przeniesienie koncesji
(Waldemar Kaźmierczak)
19.10.2010 08:51 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
19.10.2010 08:50 Dodano załącznik "Zmiana koncesji na wydobywanie kopalin "
(Waldemar Kaźmierczak)
19.10.2010 08:50 Usunięto załącznik Zmiana koncesji na wydobywanie kopalin
(Waldemar Kaźmierczak)
19.10.2010 08:50 Dodano załącznik "Udzielenie koncesji na wydobycie kopalin
"

(Waldemar Kaźmierczak)
19.10.2010 08:49 Usunięto załącznik Udzielenie koncesji na wydobycie
kopalin

(Waldemar Kaźmierczak)
14.10.2010 12:14 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
27.09.2010 11:47 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
27.09.2010 11:45 Dodano załącznik "Zmiana koncesji na wydobywanie kopalin"
(Waldemar Kaźmierczak)
27.09.2010 11:45 Usunięto załącznik Zmiana koncesji na wydobywanie kopalin

(Waldemar Kaźmierczak)
23.09.2010 10:24 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
23.09.2010 10:23 Dodano załącznik "Przeniesienie koncesji "
(Waldemar Kaźmierczak)
23.09.2010 10:23 Usunięto załącznik Przeniesienie koncesji
(Waldemar Kaźmierczak)
02.09.2010 12:48 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
02.09.2010 12:47 Dodano załącznik "Udzielanie koncesji na poszukiwanie
kopalin "

(Waldemar Kaźmierczak)
02.09.2010 12:47 Usunięto załącznik Udzielanie koncesji na poszukiwanie
kopalin

(Waldemar Kaźmierczak)
02.09.2010 12:47 Dodano załącznik "Udzielenie koncesji na wydobycie kopalin
"

(Waldemar Kaźmierczak)
02.09.2010 12:46 Usunięto załącznik Udzielenie koncesji na wydobycie
kopalin

(Waldemar Kaźmierczak)
25.08.2010 08:39 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
28.07.2010 13:24 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
28.07.2010 13:20 Dodano załącznik "WYKAZ KONCESJONOWANYCH ZŁÓŻ Z
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO"

(Waldemar Kaźmierczak)
28.07.2010 13:18 Usunięto załącznik WYKAZ KONCESJONOWANYCH ZŁÓŻ Z
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

(Waldemar Kaźmierczak)
26.07.2010 15:00 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
21.07.2010 14:11 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
21.07.2010 14:09 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
21.07.2010 14:01 Dodano załącznik "WYKAZ KONCESJONOWANYCH ZŁÓŻ Z
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO"

(Waldemar Kaźmierczak)
19.07.2010 11:24 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
12.07.2010 09:59 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
12.07.2010 09:56 Dodano załącznik "Projekty prac geologicznych "
(Waldemar Kaźmierczak)
12.07.2010 09:56 Usunięto załącznik Projekty prac geologicznych
(Waldemar Kaźmierczak)
12.07.2010 09:56 Dodano załącznik "Udzielanie koncesji na poszukiwanie
kopalin "

(Waldemar Kaźmierczak)
12.07.2010 09:56 Usunięto załącznik Udzielanie koncesji na poszukiwanie
kopalin

(Waldemar Kaźmierczak)
09.07.2010 11:12 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
09.07.2010 11:11 Dodano załącznik "Udzielanie koncesji na poszukiwanie
kopalin "

(Waldemar Kaźmierczak)
09.07.2010 11:11 Usunięto załącznik Udzielanie koncesji na poszukiwanie
kopalin

(Waldemar Kaźmierczak)
06.07.2010 11:45 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
06.07.2010 11:40 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
06.07.2010 11:31 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
16.06.2010 13:16 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
16.06.2010 13:16 Dodano załącznik "Udzielenie koncesji na wydobycie
kopalin"

(Waldemar Kaźmierczak)
16.06.2010 13:15 Usunięto załącznik Udzielenie koncesji na wydobycie
kopalin

(Waldemar Kaźmierczak)
26.05.2010 11:51 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
26.05.2010 11:42 Dodano załącznik "Udostępnianie informacji geologicznej "
(Waldemar Kaźmierczak)
26.05.2010 11:41 Usunięto załącznik Udostępnianie informacji geologicznej

(Waldemar Kaźmierczak)
26.05.2010 11:40 Dodano załącznik "Kwalifikacje do wykonywania, dozorowania
i kierowania pracami geologicznymi "

(Waldemar Kaźmierczak)
26.05.2010 11:40 Usunięto załącznik Kwalifikacje do wykonywania,
dozorowania i kierowania pracami geologicznymi

(Waldemar Kaźmierczak)
26.05.2010 11:40 Dodano załącznik "Decyzja o opłacie eksploatacyjnej "
(Waldemar Kaźmierczak)
26.05.2010 11:40 Usunięto załącznik Decyzja o opłacie eksploatacyjnej
(Waldemar Kaźmierczak)
26.05.2010 11:32 Dodano załącznik "Dodatki do projektów zagospodarowania
złoża "

(Waldemar Kaźmierczak)
26.05.2010 11:32 Usunięto załącznik Dodatki do projektów zagospodarowania
złoża

(Waldemar Kaźmierczak)
26.05.2010 11:29 Dodano załącznik "Zmiana kryteriów bilansowości "
(Waldemar Kaźmierczak)
26.05.2010 11:28 Usunięto załącznik Zmiana kryteriów bilansowości
(Waldemar Kaźmierczak)
26.05.2010 11:28 Dodano załącznik "Projekty prac geologicznych "
(Waldemar Kaźmierczak)
26.05.2010 11:28 Usunięto załącznik Projekty prac geologicznych
(Waldemar Kaźmierczak)
26.05.2010 11:27 Dodano załącznik "Przyjmowanie dokumentacji geologicznych
"

(Waldemar Kaźmierczak)
26.05.2010 11:27 Usunięto załącznik Przyjmowanie dokumentacji
geologicznych

(Waldemar Kaźmierczak)
26.05.2010 11:27 Dodano załącznik "Przeniesienie koncesji "
(Waldemar Kaźmierczak)
26.05.2010 11:26 Usunięto załącznik Przeniesienie koncesji
(Waldemar Kaźmierczak)
26.05.2010 11:26 Dodano załącznik "Zmiana koncesji na wydobywanie kopalin "
(Waldemar Kaźmierczak)
26.05.2010 11:26 Usunięto załącznik Zmiana koncesji na wydobywanie kopalin
(Waldemar Kaźmierczak)
26.05.2010 11:24 Dodano załącznik "Wygaśnięcie lub cofnięcie koncesji "
(Waldemar Kaźmierczak)
26.05.2010 11:24 Usunięto załącznik Wygaśnięcie lub cofnięcie koncesji
(Waldemar Kaźmierczak)
26.05.2010 11:23 Dodano załącznik "Udzielanie koncesji na poszukiwanie
kopalin "

(Waldemar Kaźmierczak)
26.05.2010 11:23 Usunięto załącznik Udzielanie koncesji na poszukiwanie
kopalin

(Waldemar Kaźmierczak)
26.05.2010 11:23 Dodano załącznik "Udzielenie koncesji na wydobycie
kopalin"

(Waldemar Kaźmierczak)
26.05.2010 11:22 Usunięto załącznik Udzielanie koncesji na wydobywanie
kopalin

(Waldemar Kaźmierczak)
24.05.2010 12:30 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
24.05.2010 12:29 Dodano załącznik "Kwalifikacje do wykonywania, dozorowania
i kierowania pracami geologicznymi "

(Waldemar Kaźmierczak)
24.05.2010 12:28 Usunięto załącznik Kwalifikacje do wykonywania,
dozorowania i kierowania pracami geologicznymi

(Waldemar Kaźmierczak)
19.05.2010 12:49 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
19.04.2010 12:30 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
19.04.2010 12:27 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
08.04.2010 11:32 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
11.02.2010 11:55 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
04.11.2009 14:47 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
04.11.2009 14:46 Dodano załącznik "Przyjmowanie dokumentacji geologicznych
"

(Waldemar Kaźmierczak)
04.11.2009 14:46 Usunięto załącznik Przyjmowanie dokumentacji
geologicznych

(Waldemar Kaźmierczak)
04.11.2009 14:34 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
04.11.2009 14:33 Zmieniono tytuł załącznika z "Udzielanie koncesji na
wydobywanie koncesji" na "Udzielanie koncesji na wydobywanie
kopalin"

(Waldemar Kaźmierczak)
04.11.2009 14:31 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
04.11.2009 14:25 Dodano załącznik "Informacja dot. opłaty eksploatacyjnej"
(Waldemar Kaźmierczak)
04.11.2009 14:25 Usunięto załącznik Informacja dot. opłaty
eksploatacyjnej

(Waldemar Kaźmierczak)
04.11.2009 14:25 Dodano załącznik "Udostępnianie informacji geologicznej "
(Waldemar Kaźmierczak)
04.11.2009 14:25 Usunięto załącznik Udostępnianie informacji geologicznej
(Waldemar Kaźmierczak)
04.11.2009 14:24 Dodano załącznik "Kwalifikacje do wykonywania, dozorowania
i kierowania pracami geologicznymi "

(Waldemar Kaźmierczak)
04.11.2009 14:24 Usunięto załącznik Kwalifikacje do wykonywania,
dozorowania i kierowania pracami geologicznymi

(Waldemar Kaźmierczak)
04.11.2009 14:24 Dodano załącznik "Decyzja o opłacie eksploatacyjnej "
(Waldemar Kaźmierczak)
04.11.2009 14:23 Usunięto załącznik Decyzja o opłacie eksploatacyjnej
(Waldemar Kaźmierczak)
04.11.2009 14:23 Dodano załącznik "Dodatki do projektów zagospodarowania
złoża "

(Waldemar Kaźmierczak)
04.11.2009 14:23 Usunięto załącznik Dodatki do projektów zagospodarowania
złoża

(Waldemar Kaźmierczak)
04.11.2009 14:22 Dodano załącznik "Zmiana kryteriów bilansowości "
(Waldemar Kaźmierczak)
04.11.2009 14:22 Usunięto załącznik Zmiana kryteriów bilansowości
(Waldemar Kaźmierczak)
04.11.2009 14:20 Dodano załącznik "Projekty prac geologicznych "
(Waldemar Kaźmierczak)
04.11.2009 14:20 Usunięto załącznik Projekty prac geologicznych
(Waldemar Kaźmierczak)
04.11.2009 14:20 Dodano załącznik "Przyjmowanie dokumentacji geologicznych
"

(Waldemar Kaźmierczak)
04.11.2009 14:20 Usunięto załącznik Przyjmowanie dokumentacji
geologicznych

(Waldemar Kaźmierczak)
04.11.2009 14:19 Dodano załącznik "Przeniesienie koncesji "
(Waldemar Kaźmierczak)
04.11.2009 14:19 Usunięto załącznik Przeniesienie koncesji
(Waldemar Kaźmierczak)
04.11.2009 14:19 Dodano załącznik "Zmiana koncesji na wydobywanie kopalin"
(Waldemar Kaźmierczak)
04.11.2009 14:19 Usunięto załącznik Zmiana koncesji na wydobywanie kopalin

(Waldemar Kaźmierczak)
04.11.2009 14:18 Dodano załącznik "Wygaśnięcie lub cofnięcie koncesji "
(Waldemar Kaźmierczak)
04.11.2009 14:17 Usunięto załącznik Wygaśnięcie lub cofnięcie koncesji
(Waldemar Kaźmierczak)
04.11.2009 14:17 Dodano załącznik "Udzielanie koncesji na poszukiwanie
kopalin"

(Waldemar Kaźmierczak)
04.11.2009 14:17 Usunięto załącznik Udzielanie koncesji na poszukiwanie
kopalin

(Waldemar Kaźmierczak)
04.11.2009 14:16 Dodano załącznik "Udzielanie koncesji na wydobywanie
koncesji"

(Waldemar Kaźmierczak)
04.11.2009 14:15 Usunięto załącznik Udzielanie koncesji na wydobywanie
kopalin

(Waldemar Kaźmierczak)
21.10.2009 10:52 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
21.10.2009 10:51 Dodano załącznik "Udzielanie koncesji na wydobywanie
kopalin "

(Waldemar Kaźmierczak)
21.10.2009 10:51 Usunięto załącznik Udzielanie koncesji na wydobywanie
kopalin

(Waldemar Kaźmierczak)
05.08.2009 10:42 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
05.08.2009 10:36 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
05.08.2009 10:36 Dodano załącznik "Przeniesienie koncesji"
(Waldemar Kaźmierczak)
05.08.2009 10:36 Usunięto załącznik Przeniesienie koncesji
(Waldemar Kaźmierczak)
05.08.2009 10:35 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
05.08.2009 10:34 Usunięto załącznik Zmiana koncesji na wydobywanie kopalin

(Waldemar Kaźmierczak)
05.08.2009 10:33 Dodano załącznik "Zmiana koncesji na wydobywanie kopalin "
(Waldemar Kaźmierczak)
05.08.2009 10:33 Dodano załącznik "Zmiana koncesji na wydobywanie kopalin "
(Waldemar Kaźmierczak)
05.08.2009 10:32 Usunięto załącznik Zmiana koncesji na wydobywanie kopalin
(Waldemar Kaźmierczak)
24.04.2009 16:35 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
24.04.2009 16:29 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
19.02.2009 14:01 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 16:15 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 16:04 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 15:55 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 15:52 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 15:50 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 15:42 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 15:33 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 15:29 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 15:26 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 15:24 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 15:21 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 15:15 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 15:02 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 14:49 Zmieniono tytuł załącznika z "Karta informacyjna nr
1.doc" na "Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin"

(Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 14:49 Zmieniono tytuł załącznika z "Karta informacyjna nr
2.doc" na "Udzielanie koncesji na poszukiwanie kopalin"

(Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 14:48 Zmieniono tytuł załącznika z "Karta informacyjna nr
3.doc" na "Wygaśnięcie lub cofnięcie koncesji"

(Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 14:47 Zmieniono tytuł załącznika z "Karta informacyjna nr
4.doc" na "Zmiana koncesji na wydobywanie kopalin"

(Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 14:47 Zmieniono tytuł załącznika z "Karta informacyjna nr
5.doc" na "Przeniesienie koncesji"

(Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 14:46 Zmieniono tytuł załącznika z "Karta informacyjna nr
6.doc" na "Przyjmowanie dokumentacji geologicznych"

(Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 14:45 Zmieniono tytuł załącznika z "Karta informacyjna nr
7.doc" na "Projekty prac geologicznych"

(Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 14:44 Zmieniono tytuł załącznika z "Karta informacyjna nr
11.doc" na "Kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i
kierowania pracami geologicznymi "

(Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 14:41 Zmieniono tytuł załącznika z "Karta informacyjna nr
8.doc" na "Zmiana kryteriów bilansowości"

(Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 14:39 Zmieniono tytuł załącznika z "Karta informacyjna nr
9.doc" na "Dodatki do projektów zagospodarowania złoża"

(Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 14:38 Zmieniono tytuł załącznika z "Karta informacyjna nr
10.doc" na "Decyzja o opłacie eksploatacyjnej"

(Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 14:37 Zmieniono tytuł załącznika z "Karta informacyjna nr
12.doc" na "Udostępnianie informacji geologicznej"

(Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 14:37 Zmieniono tytuł załącznika z "Karta informacyjna nr
13.pdf" na "Informacja geologiczna za wynagrodzeniem"

(Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 14:36 Zmieniono tytuł załącznika z "Karta informacyjna nr
13a.pdf" na "Nieodpłatne udostępnienie informacji
geologicznej"

(Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 14:34 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Wzór informacji dot. opłaty
eksploatacyjnej" na "Informacja dot. opłaty
eksploatacyjnej"

(Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 14:33 Zmieniono tytuł załącznika z "Informacja dotycząca
opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża"
na "Wzór informacji dot. opłaty eksploatacyjnej"

(Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 14:29 Dodano załącznik "Karta informacyjna nr 1.doc"
(Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 14:29 Dodano załącznik "Karta informacyjna nr 2.doc"
(Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 14:28 Dodano załącznik "Karta informacyjna nr 3.doc"
(Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 14:28 Dodano załącznik "Karta informacyjna nr 4.doc"
(Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 14:28 Dodano załącznik "Karta informacyjna nr 5.doc"
(Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 14:28 Dodano załącznik "Karta informacyjna nr 6.doc"
(Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 14:28 Dodano załącznik "Karta informacyjna nr 7.doc"
(Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 14:28 Dodano załącznik "Karta informacyjna nr 8.doc"
(Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 14:28 Dodano załącznik "Karta informacyjna nr 9.doc"
(Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 14:28 Dodano załącznik "Karta informacyjna nr 10.doc"
(Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 14:28 Dodano załącznik "Karta informacyjna nr 11.doc"
(Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 14:27 Dodano załącznik "Karta informacyjna nr 12.doc"
(Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 14:27 Dodano załącznik "Karta informacyjna nr 13.pdf"
(Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 14:27 Dodano załącznik "Karta informacyjna nr 13a.pdf"
(Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 14:25 Zmieniono tytuł załącznika z "Karta informacyjna nr
14.doc" na "Informacja dotycząca opłaty eksploatacyjnej za
wydobytą kopalinę ze złoża"

(Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 14:24 Dodano załącznik "Karta informacyjna nr 14.doc"
(Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 14:22 Usunięto załącznik Udzielanie koncesji na wydobywanie
kopalin podstawowych i pospolitych

(Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 14:22 Usunięto załącznik Udzielanie koncesji na poszukiwanie
lub rozpoznawanie złóż kopalin podstawowych i pospolitych

(Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 14:22 Usunięto załącznik Decyzja o wygaśnięciu lub cofnięciu
koncesji

(Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 14:22 Usunięto załącznik Decyzja zmieniająca koncesję na
wydobywanie kopalin podstawowych i pospolitych

(Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 14:22 Usunięto załącznik Przeniesienie koncesji na rzecz innego
podmiotu

(Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 14:22 Usunięto załącznik Przyjmowanie dokumentacji
geologicznych

(Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 14:22 Usunięto załącznik Zatwierdzanie projektów i aneksów do
projektów prac geologicznych z zakresu hydrogeologii,
geologii inżynierskiej

(Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 14:21 Usunięto załącznik Decyzja zezwalająca na zmianę
kryteriów bilansowości złóż kopalin

(Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 14:21 Usunięto załącznik Przyjmowanie dodatku do projektu
zagospodarowania złoża

(Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 14:18 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 14:17 Usunięto załącznik Decyzja o opłacie eksploatacyjnej
(Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 14:17 Usunięto załącznik Stwierdzenia kwalifikacji do
wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi
przez Okręgową Geologiczną Komisję Egzaminacyjną

(Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 14:17 Usunięto załącznik Udostępnianie informacji geologicznej
(Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 14:17 Usunięto załącznik Wniosek o korzystanie z informacji
geologicznej za wynagrodzeniem

(Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 14:16 Usunięto załącznik Wniosek o nieodpłatne udostępnienie
informacji geologicznej

(Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 14:16 Usunięto załącznik Informacja dotycząca opłaty
eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża

(Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 14:02 Dodano załącznik "Informacja dotycząca opłaty
eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża"

(Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 14:02 Dodano załącznik "Wniosek o nieodpłatne udostępnienie
informacji geologicznej"

(Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 14:02 Dodano załącznik "Wniosek o korzystanie z informacji
geologicznej za wynagrodzeniem"

(Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 13:59 Dodano załącznik "Udostępnianie informacji geologicznej"
(Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 13:59 Dodano załącznik "Stwierdzenia kwalifikacji do
wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi
przez Okręgową Geologiczną Komisję Egzaminacyjną"

(Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 13:57 Dodano załącznik "Decyzja o opłacie eksploatacyjnej "
(Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 13:57 Dodano załącznik "Przyjmowanie dodatku do projektu
zagospodarowania złoża"

(Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 13:57 Dodano załącznik "Decyzja zezwalająca na zmianę
kryteriów bilansowości złóż kopalin "

(Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 13:55 Dodano załącznik "Zatwierdzanie projektów i aneksów do
projektów prac geologicznych z zakresu hydrogeologii,
geologii inżynierskiej"

(Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 13:55 Dodano załącznik "Przyjmowanie dokumentacji geologicznych"
(Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 13:55 Dodano załącznik "Przeniesienie koncesji na rzecz innego
podmiotu"

(Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 13:53 Dodano załącznik "Decyzja zmieniająca koncesję na
wydobywanie kopalin podstawowych i pospolitych"

(Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 13:51 Dodano załącznik "Decyzja o wygaśnięciu lub cofnięciu
koncesji"

(Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 13:51 Dodano załącznik "Udzielanie koncesji na poszukiwanie lub
rozpoznawanie złóż kopalin podstawowych i pospolitych"

(Waldemar Kaźmierczak)
03.02.2009 13:51 Dodano załącznik "Udzielanie koncesji na wydobywanie
kopalin podstawowych i pospolitych "

(Waldemar Kaźmierczak)
02.02.2009 14:22 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
02.02.2009 14:20 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
02.02.2009 14:16 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
02.02.2009 13:21 Usunięto załącznik Udzielanie koncesji na wydobywanie
kopalin podstawowych i pospolitych

(Waldemar Kaźmierczak)
02.02.2009 13:20 Dodano załącznik "Udzielanie koncesji na wydobywanie
kopalin podstawowych i pospolitych"

(Waldemar Kaźmierczak)
02.02.2009 13:17 Usunięto załącznik 1/ (Waldemar Kaźmierczak)
02.02.2009 13:15 Dodano załącznik "1/" (Waldemar Kaźmierczak)
05.01.2009 13:58 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
18.11.2008 16:24 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
18.11.2008 16:15 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
14.10.2008 16:07 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
14.10.2008 16:02 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
14.10.2008 14:05 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
07.10.2008 14:12 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
02.09.2008 11:26 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
26.08.2008 14:45 Edycja dokumentu (Waldemar Kaźmierczak)
26.08.2008 13:52 Utworzenie dokumentu. (Waldemar Kaźmierczak)