Jednostka kontrolująca:

Wojewoda Dolnośląski

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu


Zakres kontroli:

Kontrola problemowa w trybie zwykłym w przedmiocie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej polegających na wydawaniu, cofaniu oraz wygaszaniu zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu, o których mowa w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.J. Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.). Okres objęty kontrolą od 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli.

 

Przeprowadzona w okresie:

od dnia 4.06.2014 r. do dnia 10.06.2014 r.

 

Wyniki kontroli:

Wystąpienie pokontrolne z dnia 13.08.2014 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kontola zewnętrzna DU-A.II.1710.9.2014
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Anna Michalewska
Data publikacji:12.06.2014 11:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Michalewska
Data aktualizacji:17.10.2014 11:08