Jednostka kontrolowana:

Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans
we Wrocławiu

 

Zakres kontroli:

Wykonanie wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym MDU-W.1711.24.2011 3384/03/2012 z 21.03.2012 r.  wydanym w wyniku kontroli problemowej  przeprowadzonej w 2011 r. przez Wydział Kontroli, Skarg i Wniosków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu (w zakresie: celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych w latach 2008-2010, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia dokumentacji księgowo-finansowej).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pismo informujące o wynikach kontroli DU-W.1711.3.2013
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Anna Michalewska
Data publikacji:03.04.2014 11:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Michalewska
Data aktualizacji:03.04.2014 11:05