Jednostka kontrolowana:

Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śl.

 

Zakres kontroli:

Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, gospodarka finansowa za 2012 rok.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wystąpienie pokontrolne DU-W.1711.23.2013
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Anna Michalewska
Data publikacji:21.03.2014 08:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Michalewska
Data aktualizacji:21.03.2014 08:34