Jednostka kontrolowana:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Legnicy

 

Zakres kontroli:

  1. Przeprowadzone postępowania w sprawie wyboru dostawcy systemu teleinformatycznego pozwalającego na przeprowadzenie egzaminów państwowych na prawo jazdy oraz na obsługę elektronicznego obiegu dokumentów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Okres objęty kontrolą: 2012 r.
  2. Przestrzeganie zasad wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), w związku ze skargą Prezesa Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej  Ośrodka Szkolenia Kierowców  zs. w Koszalinie, złożoną do Marszałka Województwa Dolnośląskiego na niewłaściwe załatwienie przez Dyrektora WORD w Legnicy wniosku o udostępnienie informacji publicznej (sprawa DU-W.1510.43.2013).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wystąpienie pokontrolne DU-W.1711.20.2013
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Anna Michalewska
Data publikacji:21.03.2014 08:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Michalewska
Data aktualizacji:21.03.2014 08:27