Jednostka kontrolowana:

Zespół Szkół w Jaworze

 

Zakres kontroli:

  1. Zgodność sprawozdań finansowych i budżetowych (za rok 2012) oraz sprawozdań budżetowych (za I kwartał 2013 r.) z ewidencją księgową.
  2. Prawidłowość gospodarowania mieniem, w tym przeprowadzania inwentaryzacji aktywów i pasywów (w szczególności mienia, środków pieniężnych należności i zobowiązań), zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
  3. Prawidłowość zawierania umów na dokonywanie zakupów towarów i usług lub na wykonanie robót budowlanych zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych.
  4. Prawidłowość zawieranych umów oraz prawidłowość i terminowość ustalenia i rozliczenia należności i zobowiązań w zakresie działalności prowadzonej w ramach wydzielonego rachunku dochodów jednostki, o którym mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
  5. Prawidłowość podziału, przyznawania i rozliczenia środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli.
  6. Przestrzeganie wskazań Marszałka Województwa Dolnośląskiego zwartych w piśmie z dnia 1.04.2004 r., zgodnie z którym dyrektorzy wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych zostali zobligowania do uzyskiwania pisemnej akceptacji właściwego rzeczowo Wicemarszałka lub Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego, m.in. na wyjazdy służbowe.


Okres objęty kontrolą: rok 2012 oraz I kwartał 2013 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wystąpienie pokontrolne DU-W.1711.12.2013
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Anna Michalewska
Data publikacji:21.03.2014 08:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Michalewska
Data aktualizacji:21.03.2014 08:23