Przewodniczący Sejmiku
 
 
 
 
 
Pozycję prawną przewodniczącego sejmiku województwa określają przepisy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa w szczególności art. 20 oraz przepisy Statutu Województwa Dolnośląskiego, którego § 13. 1. i § 13.2 stanowią, iż do zadań Przewodniczącego należy organizowanie pracy Sejmiku i prowadzenie jego obrad.

 

Do wyłącznej właściwości Przewodniczącego należy:

 

 1. zwoływanie sesji Sejmiku;
 2. ustalanie porządku obrad sesji;
 3. przyjmowanie, wstępna kwalifikacja i przekazywanie właściwym podmiotom skarg i wniosków składanych na działalność Zarządu i Marszałka;
 4. zawiadamianie skarżących o sposobie załatwienia skargi;
 5. określanie składu osobowego delegacji Sejmiku;
 6. określanie terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej radnych;
 7. określanie środka transportu właściwego do odbycia podróży służbowej przez radnego;
 8. zgłaszanie wniosków do projektu budżetu w części odnoszącej się do wydatków Sejmiku.
 
Przewodniczący wskazuje kolejność zastępowania go w wykonywaniu zadań przez Wiceprzewodniczących przez pisemne wyznaczenie do wykonywania określonych czynności w określonym czasie, wydawane jednorazowo na okres sprawowania funkcji

 

Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego:

VI kadencja

Andrzej Jaroch

V kadencja

Paweł Wróblewski

Barbara Zdrojewska

 • Uchwała Nr I/1/14 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego SWD
   

IV kadencja

Barbara Zdrojewska

Jerzy Pokój

 

III kadencja

 

Jerzy Pokój

 • Uchwała Nr XXIV / 324 / 08 z dnia 5 marca 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego SWD
 • 12 listopada 2010 roku koniec III kadencji SWD

 

Marek Łapiński

 

Leon Kieres

 

II kadencja

 

Stanisław Jurcewicz

 • Uchwała Nr XLVII / 616 / 2005 z dnia 27 października 2005 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego SWD
 • 26 października 2006 roku koniec II kadencji SWD

 

Radosław Parda

 

Jarosław Kurzawa

 

I kadencja

Jarosław Kurzawa

 • Uchwała Nr XL / 741 / 2001 z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego SWD
 • 10 października 2002 roku koniec I kadencji SWD

 

Emilian Stańczyszyn

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przewodniczący Sejmiku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Marek Sobieraj
Data publikacji:13.05.2009 12:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marlena Pawelec
Data aktualizacji:27.08.2020 11:09