wersja do wydruku Anna Serkis 21.04.2009 10:12

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe

 

Zgodnie z art. 27c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.) osobami zobowiązanymi do złożenia oświadczeń majątkowych są:

 


Oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch egzemplarzach:

  1. radny - przewodniczącemu sejmiku województwa,
  2. marszałek województwa, przewodniczący sejmiku województwa - wojewodzie,
  3. wicemarszałek województwa, członek zarządu województwa, sekretarz województwa, skarbnik województwa, kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa - marszałkowi województwa.

Niezłożenie oświadczenia majątkowego przez: członka zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osobę zarządzającą i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osobę wydającą decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa, mimo upływu dodatkowego 14 dniowego terminu, liczonego od dnia skutecznego dostarczenia wezwania do niezwłocznego złożenia skierowanego przez organ, któremu należało złożyć oświadczenie, powoduje utratę ich wynagrodzenia za okres od dnia, w którym powinno być złożone oświadczenie, do dnia złożenia oświadczenia.


Jeżeli członek zarządu województwa lub skarbnik województwa, nie złożą w terminie oświadczenia majątkowego, sejmik województwa odwołuje ich, w drodze uchwały, najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.
Jeżeli kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa nie złożą w terminie oświadczenia majątkowego, właściwy organ odwołuje ich albo rozwiązuje z nimi umowę o pracę najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.

 

Niezłożenie oświadczenia majątkowego przez radnego, mimo upływu dodatkowego 14 dniowego terminu, liczonego od dnia skutecznego dostarczenia wezwania do niezwłocznego złożenia skierowanego przez organ, któremu należało złożyć oświadczenie, powoduje wygaśnięcie mandatu w trybie art. 190 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego województwa, członka zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa (Dz.U. 2017 poz. 2015). Pobierz druk oświadczenia  >>>

 

Podanie nieprawdy lub zatajenie nieprawdy w oświadczeniu majątkowym, wcześniej wymienionym oświadczeniu lub informacji, powoduje odpowiedzialność karną na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Oświadczenia majątkowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Anna Serkis
Data publikacji:21.04.2009 10:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jadwiga Pellowska
Data aktualizacji:17.04.2018 09:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
17.04.2018 09:00 Edycja dokumentu (Jadwiga Pellowska)
17.04.2018 08:54 Edycja dokumentu (Jadwiga Pellowska)
17.04.2018 08:54 Dodano załącznik "Druk_OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE.doc -
Druk_OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE.doc"

(Jadwiga Pellowska)
17.04.2018 08:53 Usunięto załącznik Druk_OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE -
Druk_OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE.doc

(Jadwiga Pellowska)
13.04.2018 12:00 Dodano załącznik "ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia wzorów
formularzy oświadczeń majątkowych - Dz.U. z 2017 r. poz.
2015 - D2017000201501.pdf"

(Jadwiga Pellowska)
13.04.2018 11:57 Usunięto załącznik Obowiązujące Rozporządzenie Prezesa
Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy
oświadczeń majątkowych - ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY
MINISTRÓW z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia
wzorów formularzy oświadczeń ma.rtf

(Jadwiga Pellowska)
13.04.2018 11:56 Usunięto załącznik Rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. - Rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie....pdf

(Jadwiga Pellowska)
13.04.2018 11:22 Edycja dokumentu (Jadwiga Pellowska)
13.04.2018 11:19 Edycja dokumentu (Jadwiga Pellowska)
24.07.2017 15:07 Edycja dokumentu (Jadwiga Pellowska)
24.07.2017 15:06 Dodano załącznik "Druk_OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE"
(Jadwiga Pellowska)
24.07.2017 15:04 Dodano załącznik "Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
z dnia 28 czerwca 2017 r. "

(Jadwiga Pellowska)
24.07.2017 14:42 Usunięto załącznik Obowiązujący druk oświadczenia
majątkowego

(Jadwiga Pellowska)
19.04.2017 13:35 Edycja dokumentu, zmiana dziennika ustaw
(Katarzyna Handz)
11.04.2014 10:40 Edycja dokumentu (Konrad Uhryn)
11.04.2014 10:39 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z
dnia 9 kwietnia 2009 r. " na "Obowiązujące Rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów
formularzy oświadczeń majątkowych "

(Konrad Uhryn)
11.04.2014 10:29 Zmieniono tytuł załącznika z "ROZPORZĄDZENIE PREZESA
RADY MINISTRÓW z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie
określenia wzorów formularzy oświadczeń ma.rtf" na
"ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 kwietnia
2009 r. "

(Konrad Uhryn)
11.04.2014 10:27 Usunięto załącznik Oświadczenie - dot małżonka -
1.doc

(Konrad Uhryn)
11.04.2014 10:27 Usunięto załącznik Oświadczenie - dot małżonka -
2.doc

(Konrad Uhryn)
24.01.2014 10:19 Edycja dokumentu (Konrad Uhryn)
24.01.2014 10:17 Edycja dokumentu (Konrad Uhryn)
15.12.2010 11:53 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
15.12.2010 11:34 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
15.12.2010 11:33 Dodano załącznik "ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia wzorów
formularzy oświadczeń ma.rtf"

(Joanna Nowak)
15.12.2010 11:20 Usunięto załącznik oswiadczenie_majatkowe_wzory.rtf
(Joanna Nowak)
15.12.2010 11:19 Dodano załącznik "oswiadczenie_majatkowe_wzory.rtf"
(Joanna Nowak)
15.12.2010 11:14 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
15.12.2010 11:08 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
18.10.2010 07:47 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
08.07.2010 10:06 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
08.07.2010 10:05 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
18.06.2010 12:37 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
18.06.2010 12:37 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
27.04.2010 12:43 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
12.04.2010 09:22 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
06.04.2010 13:57 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
06.04.2010 13:13 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
06.04.2010 13:05 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
06.04.2010 12:01 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
06.04.2010 11:50 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
06.04.2010 11:23 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
06.04.2010 11:16 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
06.04.2010 11:14 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
06.04.2010 11:13 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
06.04.2010 11:12 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
06.04.2010 11:11 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
06.04.2010 09:34 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
31.03.2010 10:15 dodanie załączników (Paweł Rabczuk)
31.03.2010 10:12 Edycja dokumentu (Paweł Rabczuk)
31.03.2010 10:11 Dodano załącznik "Oświadczenie - dot małżonka -
2.doc"

(Paweł Rabczuk)
31.03.2010 10:11 Dodano załącznik "Oświadczenie - dot małżonka -
1.doc"

(Paweł Rabczuk)
27.05.2009 10:16 Edycja dokumentu. Dodano link do folderu Wyjaśnienia
(Administrator Systemu)
21.04.2009 12:12 Utworzenie dokumentu. (Anna Serkis)