wersja do wydruku Sylwia Wujda 19.09.2018 12:09

Udostępnianie informacji o środowisku

Zgodnie z  ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) organy administracji są obowiązane udostępniać każdemu informacje o środowisku i jego ochronie, znajdujące się w jej posiadaniu. Dokumenty o środowisku i jego ochronie wymienione w art. 21 ust. 2 ww. ustawy podlegają umieszczeniu w publicznie dostępnych wykazach danych o tych dokumentach (na stronach internetowych Wydziału Środowiska).


Informacje o środowisku udostępnia się na pisemny wniosek. Istnieje możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną.


Wniosek jednak nie jest konieczny, jeśli informacji nie trzeba wyszukać i może być ona udzielona w formie ustnej bądź elektronicznej w przypadku np. raportów wygenerowanych z bazy Wojewódzkiego Systemu Odpadowego prowadzonej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego na podstawie zbiorczych zestawień danych o odpadach przesyłanych przez posiadaczy odpadów.


Formularz wniosku o udostępnienie informacji
o środowisku

 

 MIEJSCE SKŁADANIA: 

  • osobiście w punktach: Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu   przy ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14 (pok. 101) lub Kancelarii Ogólnej przy ul. Walońskiej 3-5 we Wrocławiu, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30;
  • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu jw.;
  • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Wydziału Środowiska (srodowisko@umwd.pl).

 

OPŁATY:
Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie Wydziału Środowiska (ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław), dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne. Natomiast za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesyłanie, a także za przekształcanie informacji polegające na skanowaniu dokumentów pobiera się opłatę w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r., Nr 215, poz. 1415, z późn. zm.).

Opłaty w wysokości ustalonej przez organ należy uiścić przelewem na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu:

SANTANDER Bank Polska S.A.
89 1090 2398 0000 0001 4176 6293

z dopiskiem w tytule przelewu:

 „opłata za udostępnienie informacji o środowisku, znak sprawy…”


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ administracji udostępnia informację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. W art. 14 ust. 2 ww. ustawy dopuszcza się przedłużenie terminu udostępnienia informacji do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy.

 

REJESTRY PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ORAZ PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udostępnianie informacji o środowisku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Sylwia Wujda
Data publikacji:19.09.2018 12:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Hotała
Data aktualizacji:07.03.2019 09:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
07.03.2019 09:43 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
14.02.2019 13:38 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
19.09.2018 12:37 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
03.07.2018 15:27 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
03.07.2018 15:26 Dodano załącznik "Formularz wniosku o udostępnienie
informacji o środowisku.docx - Formularz wniosku o
udostępnienie informacji o środowisku.docx"

(Sylwia Wujda)
03.07.2018 15:26 Usunięto załącznik Formularz wniosku o udostępnienie
informacji o środowisku.docx - Formularz wniosku o
udostępnienie informacji o środowisku.docx

(Sylwia Wujda)
24.05.2018 13:48 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
02.01.2018 13:32 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
02.01.2018 13:31 Dodano załącznik "Formularz wniosku o udostępnienie
informacji o środowisku.docx - Formularz wniosku o
udostępnienie informacji o środowisku.docx"

(Sylwia Wujda)
02.01.2018 13:31 Usunięto załącznik Formularz wniosku o udostępnienie
informacji o środowisku.docx - Formularz wniosku o
udostępnienie informacji o środowisku.docx

(Sylwia Wujda)
02.01.2018 12:18 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
02.01.2018 12:10 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
02.01.2018 12:08 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
24.02.2017 11:19 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
05.08.2016 14:29 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
01.04.2016 10:58 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
30.03.2016 07:43 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
29.03.2016 15:25 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
29.03.2016 15:25 Dodano załącznik "Formularz wniosku o udostępnienie
informacji o środowisku.docx"

(Sylwia Wujda)
29.03.2016 15:25 Usunięto załącznik Formularz wniosku o udostępnienie
informacji o środowisku

(Sylwia Wujda)
29.03.2016 15:19 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
29.02.2016 13:52 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
29.02.2016 13:48 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
21.12.2015 13:38 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
21.12.2015 13:36 Dodano załącznik "Formularz wniosku o udostępnienie
informacji o środowisku"

(Izabela Migniewicz)
21.12.2015 13:35 Usunięto załącznik Formularz wniosku o udostępnienie
informacji o środowisku

(Izabela Migniewicz)
15.12.2015 14:09 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
15.12.2015 14:08 Dodano załącznik "Formularz wniosku o udostępnienie
informacji o środowisku"

(Izabela Migniewicz)
15.12.2015 14:07 Usunięto załącznik Formularz wniosku o udostępnienie
informacji o środowisku

(Izabela Migniewicz)
15.12.2015 14:01 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
15.12.2015 14:00 Dodano załącznik "Formularz wniosku o udostępnienie
informacji o środowisku"

(Izabela Migniewicz)
15.12.2015 14:00 Usunięto załącznik Wniosek (Izabela Migniewicz)
15.12.2015 13:55 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
15.12.2015 13:54 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
15.12.2015 13:54 Dodano załącznik "Wniosek" (Sylwia Wujda)
15.12.2015 13:53 Usunięto załącznik Wniosek (Sylwia Wujda)
15.12.2015 13:32 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
01.12.2015 13:17 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
23.09.2014 13:01 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
23.09.2014 12:59 Dodano załącznik "Wniosek" (Sylwia Wujda)
23.09.2014 12:57 Usunięto załącznik Wniosek (Sylwia Wujda)
14.03.2014 15:11 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
21.03.2013 14:46 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
21.03.2013 14:46 Dodano załącznik "Wniosek" (Sylwia Wujda)
21.03.2013 14:45 Usunięto załącznik Przykładowy wniosek
(Sylwia Wujda)
21.03.2013 14:44 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
21.03.2013 14:43 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
21.03.2013 11:33 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
21.03.2013 11:17 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
21.03.2013 11:07 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
21.03.2013 11:06 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
21.03.2013 11:05 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
21.03.2013 10:57 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
21.03.2013 10:53 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
21.03.2013 10:49 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
21.03.2013 10:43 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
21.03.2013 10:27 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
21.03.2013 10:16 Dodano załącznik "Przykładowy wniosek"
(Sylwia Wujda)
21.03.2013 09:53 Utworzenie dokumentu. (Sylwia Wujda)