Obwieszczenia Dyrektora RZGW we Wrocławiu o przystąpieniu do sporządzania projektu rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gopodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni

Obwieszczenia Dyrektora RZGW we Wrocławiu

o przystąpieniu do sporządzania projektu rozporządzenia

w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni

 

W związku z przystąpieniem przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do prac mających na celu opracowanie warunków korzystania z wód zlewni rzeki Widawy i rzeki Baryczy, wymagających udziału społeczeństwa w procesie ich tworzenia (w trybie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) – przedstawiamy poniżej przekazane przez RZGW we Wrocławiu:

§  obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2013 r. o przystąpieniu do sporządzania projektu rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni rzeki Baryczy,

§  obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2013 r. o przystąpieniu do sporządzania projektu rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni rzeki Widawy.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenia Dyrektora RZGW we Wrocławiu o przystąpieniu do sporządzania projektu rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gopodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Rafał Reiniger
Data publikacji:04.03.2013 13:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jadwiga Lis
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Rafał Reiniger
Data aktualizacji:05.03.2013 10:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż