wersja do wydruku Anna Serkis 23.03.2009 13:14

Urząd

Urząd

 

Urząd Marszałkowski jest aparatem pomocniczym do realizowania zadań Zarządu Województwa określonych w ustawie o samorządzie województwa, Statucie Województwa Dolnośląskiego, ustawach szczególnych oraz aktach wydanych w celu wykonania tych ustaw. Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu uchwalony uchwałą nr 23/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2010 r.  określa organizację oraz zasady funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w szczególności określa podział Urzędu na Departamenty u Wydziały, a także określa kompetencje Departamentów. 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Urząd
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Anna Serkis
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.03.2009 13:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż