GEODETA WOJEWÓDZTWA       
ul. Dobrzyńska 21-23, V piętro
    
Geodeta Województwa, Dyrektor Wydziału
Marek Bittner              tel. 717829250, pok. 502 
                      
Z-ca Dyrektora Wydziału, Kierownik WODGiK
Iwona Nakonieczna      tel. 717829257, pok. 502
       
Sekretariat Geodety i Wydziału
Elwira Owsianik              tel. 717829250, pok. 502
Monika Mhina                tel. 717829250, pok. 502
 
 
Wydział Geodezji i Kartografii
ul. Dobrzyńska 21-23, V piętro
 
Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych
ul. Dobrzyńska 21-23, V piętro

Kierownik
Agnieszka Król              tel. 717829263, pok. 506
 
Jolanta Labus                tel. 717829258, pok. 504
Joanna Rauk                  tel. 717829255, pok. 504                
Beata Błaż                     tel. 717829256, pok. 505
Karol Bruski                   tel. 717932440, pok. 505
       
pracownia terenowa w Wałbrzychu       
ul. Ogrodowa 5B, 58-306 Wałbrzych 
 
Joanna  Ryś                  tel. 748866536, pok. 205
Janusz Stokłosa            tel. 748866536, pok. 205
                                      fax 748866519
           
pracownia terenowa w Jeleniej Górze       
pl. Ratuszowy 31/32, 58-500 Jelenia Góra  
   
Grażyna Adamuszek     tel. 757648656, pok. 13
Jarosław Dusza             tel. 757523221, pok. 18
              
Dział ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (DIIP)       
ul. Dobrzyńska 21-23, V piętro
 
Kierownik
Krzysztof Owsianik        tel. 717829260, pok. 513
 
Henryka Borowicz         tel. 717932441, pok. 514
Paulina Dmoch              tel. 717829253, pok. 515
Dagmara  Wawro          tel. 717829262, pok. 515
Tomasz Bira                   tel. 717829262, pok. 515
Jacek Koperdowski        tel. 717829253, pok. 515

 

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (WODGiK)       
ul. Dobrzyńska 21-23, V piętro tel. 717829252
 

 

Monika  Bem                                   tel. 717829252, pok. 511
Joanna Zakrzewska                        tel. 717829252, pok. 511
Zdzisław Szulc                                 tel. 717829259, pok. 512
Monika  Roszczewska                     tel. 717864018, pok. 516
Tomasz Bieroński                            tel. 717829261, pok. 516
Iwona Byrska-Wałęsa                      tel. 717864016, pok. 517
Anna Piotrowska                             tel. 717829254, pok. 517
Katarzyna Kulisiewicz                      tel. 717864016, pok. 517
Anna Siedziukiewicz                        tel. 717829254, pok. 517
Karolina Olbert-Grzywa                  tel. 717829252, pok. 518
Przemysław Masalski                      tel. 717829264, pok. 518
Andrzej Wyzina                                tel. 717829265, pok. 518

 Sklep z mapami pok. 511
 
                                          

Szczegółowy zakres zadań Geodety Województwa określa:

  • Zarządzenie nr 34/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Geodeta Województwa - Wydział Geodezji i Kartografii
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Kartografii - Dział ds. DSIP
Informację opublikował:Iwona Nakonieczna
Data publikacji:12.05.2015 14:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jacek Koperdowski
Data aktualizacji:14.09.2020 14:37