Archiwa

Urząd Marszałkowski informuje, że na stronie internetowej www.ewidencja.warszawa.ap.gov.pl znajduje się wykaz zlikwidowanych jednostek samorządowych, których dokumentację osobową i płacową przechowuje Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Po wejściu na stronę w zakładce "Przechowawcy" należy wyszukać Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Można take bezpośrednio przejść na stronę klikając tutaj.

Wniosek o wydanie dokumenatcji osobowo-płacowej/dokumentacji medycznej - załącznik poniżej.

 

Rejestr przechowawców akt osobowych i płacowych

Zgodnie z art. 51b  ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach organem prowadzącym rejestr jest marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem. Informacje dotyczące procedury ubiegania się o wpis do prowadzonego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych udziela Dział Organizacji Urzędu w Wydziale Organizacyjnym.

Przechowawcy akt osobowych i płacowych wpisani do rejestru Marszłka Województwa Dolnośląskiego - załącznik poniżej

Ogólnopolski rejestr przechowawców akt osobowych i płacowych dostępny jest na stronie www.archiwa.gov.pl  w zakładce Dla użytkowinków/dokumentacja pracownicza.

 

Wzory wniosków w załączniku poniżej

Wzór wniosku dla prywatnych przechowawców akt osobowych i płacowych, ubiegających się o wpis do rejestru Marszałka Województwa Dolnośląskiego - załącznik poniżej.

Oświadczenie przechowawcy  akt osobowych i płacowych - załącznik poniżej.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Archiwa
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:29.05.2019 10:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Patryk Daszkiewicz
Data aktualizacji:28.01.2020 09:51