Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

 

Urząd Marszałkowski jest aparatem pomocniczym do realizowania zadań Zarządu Województwa określonych w ustawie o samorządzie województwa, Statucie Województwa Dolnośląskiego, ustawach szczególnych oraz aktach wydanych w celu wykonania tych ustaw. Urzędem kieruje Marszałek Województwa przy pomocy Wicemarszałków, pozostałych Członków Zarządu, Sekretarza Województwa, Skarbnika Województwa i Dyrektorów Departamentów. Marszałek Województwa jest zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu i kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. W przypadku gdy Marszałek nie może pełnić obowiązków służbowych, zastępstwo pełni wskazany przez Marszałka Wicemarszałek.

Siedzibą Urzędu jest miasto Wrocław.  Szczegółową organizację, zasady funkcjonowania i strukturę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i zadania jego poszczególnych komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny uchwalany przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Adres: Wybrzeże Słowackiego 12/14, 50-411 Wrocław
Adres email: umwd@dolnyslask.pl
Strona www: www.umwd.pl
Telefon:
(+48 71) 776 90 53

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.08.2008 17:35