Jednostka kontrolowana:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. Kamieńskiego 73 a we Wrocławiu

 

Kontrola sprawdzająca:

  1.  Wykonanie wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z 28.04.2011 r., wydanym w wyniku kontroli okresowej przeprowadzonej przez Wydział Kontroli, Skarg i Wniosków UMWD we Wrocławiu (w zakresie: realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz gospodarki finansowej w 2009 r.).
  2. Wykonanie wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z 11.10.2011 r., wydanym w wyniku kontroli okresowej przeprowadzonej przez Wydział Kontroli, Skarg i Wniosków UMWD we Wrocławiu (w zakresie: realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz gospodarki finansowej w 2008 r.).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pismo informujące o wynikach kontroli MDU-W.1711.61.2011
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Anna Michalewska
Data publikacji:13.09.2012 13:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Michalewska
Data aktualizacji:13.09.2012 13:08