Jednostka kontrolowana:

Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu

 

Kontrola sp zoz:

Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz gospodarki finansowej w 2010 r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097).

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wystąpienie pokontrolne MDU-W.1711.60.2011
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Anna Michalewska
Data publikacji:13.09.2012 13:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Michalewska
Data aktualizacji:13.09.2012 13:04