Jednostka kontrolowana:

SP ZOZ Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu 

 

Kontrola sprawdzająca:

  1.  Wykonanie wniosków nr 1-3, 15-19 zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z 08.11.2010 r., wydanym w wyniku kontroli okresowej przeprowadzonej przez Wydział Kontroli, Skarg i Wniosków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w zakresie: realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz gospodarki finansowej w 2008 r.
  2. 2. Wykonanie wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z 26.05.2011 r., wydanym w wyniku kontroli okresowej przeprowadzonej przez Wydział Kontroli, Skarg i Wniosków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w zakresie: realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz gospodarki finansowej w 2009 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pismo informujące o wynikach kontroli MDU-W.1711.59.2011
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Anna Michalewska
Data publikacji:13.09.2012 12:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Michalewska
Data aktualizacji:13.09.2012 13:01