Jednostka kontrolowana:

Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu

 

Kontrola sprawdzająca:

Sprawdzenie wykonania wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z 28.04.2011 r., wydanym w wyniku kontroli okresowej przeprowadzonej przez Wydział Kontroli, Skarg i Wniosków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu (w zakresie: realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz gospodarki finansowej w  2009 r.).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pismo informujące o wynikach kontroli MDU-W.1711.48.2011
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Anna Michalewska
Data publikacji:13.09.2012 12:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Michalewska
Data aktualizacji:13.09.2012 12:11