Jednostka kontrolowana:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu

 

Kontrola sprawdzająca:

Wykonanie wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z 30.04.2010 r., wydanym w wyniku kontroli problemowej przeprowadzonej w Szkole Policealnej  Służb Społecznych we Wrocławiu (aktualna nazwa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu) w okresie czerwiec-grudzień 2009 r.  –  przez Wydział Kontroli, Skarg i Wniosków UMWD we Wrocławiu (Kontrola za okres: 01.11.2007 r. – 31.03.2009 r. w zakresie:

  1. zawartych umów  na wynajem sal i pomieszczeń oraz opłat, w tym za pobyt w bursie przy ul. Budziszyńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem kalkulacji w powyższym zakresie.
  2. prawidłowości rozliczania godzin nadliczbowych  pracowników obsługi i wypłacania wynagrodzenia z tego tytułu.
  3. likwidacji i innych zmniejszeń  majątku oraz stosowania prawa zamówień publicznych).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pismo informujące o wynikach kontroli MDU-W.1711.35.2011
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Anna Michalewska
Data publikacji:13.09.2012 11:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Michalewska
Data aktualizacji:13.09.2012 11:16