Program  edukacji ekologicznej dla Dolnego Śląska.

 

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XLIX/681/05 z dnia 16.12.2005 r. przyjęto Program edukacji ekologicznej dla Dolnego Śląska

 

Program powstał jako konsekwencja realizacji Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej w oparciu o Program zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska województwa dolnośląskiego. Przesłaniem programu jest wychowanie odpowiedzialnego za środowisko naturalne (w skali nie tylko lokalnej, ale i globalnej) mieszkańca Dolnego Śląska, który świadomie dąży do zrównoważonego rozwoju rozumianego jako jedynej drogi postępu w rozwoju społeczeństw przy równoczesnym zachowaniu dóbr przyrody dla przyszłych pokoleń.


Główne cele Programu Edukacji Ekologicznej dla Dolnego Śląska:

Z uwagi na specyfikę zarówno społeczną jak i środowiskową województwa po przeprowadzeniu rozpoznania i konsultacji międzysektorowej sformułowano trzy cele główne Programu Edukacji Ekologicznej dla Dolnego Śląska:

I. Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców Dolnego Śląska.
II. System stałej współpracy międzysektorowej i dialogu społecznego.
III. Racjonalne wykorzystanie i rozwój bazy służącej powszechnej edukacji ekologicznej

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Program Edukacji Ekologicznej
Podmiot udostępniający informację:Wydział Środowiska
Informację opublikował:Rafał Krzewicki
Data publikacji:03.03.2009 08:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Nowak
Data aktualizacji:22.09.2010 11:26