Kluby radnych
 
W celu zorganizowania i usprawnienia swojej pracy Radni Województwa tworzą kluby, które łączą osoby o wspólnych poglądach w sprawie bieżącej polityki, kierunków rozwoju i funkcjonowania województwa oraz samorządu wojewódzkiego. Zgodnie z ustawą o samorządzie województwa § 29.1 Kluby Radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego powinny liczyć co najmniej 3 członków, przy czym każdy radny może należeć tylko do jednego klubu. Kluby Radnych działają zgodnie z przyjętymi przez siebie regulaminami, które nie mogą być sprzeczne ze Statutem Województwa. Na zewnątrz Klub reprezentowany jest przez Przewodniczącego Klubu, którego z pośród siebie wybierają jego członkowie. Kluby mogą wprowadzać dyscyplinę podczas głosowania nad projektami uchwał i innymi sprawami, które są przedmiotem sesji Sejmiku i posiedzeń Komisji, im samym również przysługuje inicjatywa uchwałodawcza. Kluby Radnych mogą organizować spotkania z wyborcami w poszczególnych okręgach celem zaznajomienia ich ze swoim programem, bieżącą działalnością Klubu oraz samorządu wojewódzkiego, a także celem wysłuchiwania opinii, wniosków i postulatów mieszkańców Województwa dotyczących spraw wspólnoty samorządowej.
 
Klub Radnych BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY:
 
 1. Dariusz Stasiak - Przewodniczący Klubu w Sejmiku
 2. Patryk Wild - Wiceprzewodniczący Klubu w Sejmiku
 3. Michał Bobowiec
 4. Tymoteusz Myrda
 5. Marek Obrębalski
 6. Cezary Przybylski
 7. Mirosław Lubiński
 
Klub Radnych PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI:
 
 1. Jacek Baczyński - Przewodniczący Klubu w Sejmiku
 2. Damian Mrozek - Wiceprzewodniczący Klubu w Sejmiku
 3. Małgorzata Calińska-Mayer
 4. Tytus Czartoryski
 5. Jerzy Dec
 6. Andrzej Jaroch
 7. Piotr Karwan
 8. Andrzej Kredkowski
 9. Marcin Krzyżanowski
 10. Paweł Kura
 11. Grzegorz Macko
 12. Anna Michalska
 13. Ewelina Szydłowska
 14. Teresa Zembik

Klub Radnych KOALICJA OBYWATELSKA:

 1. Marek Łapiński - Przewodniczący Klubu w Sejmiku
 2. Wojciech Bochnak
 3. Anna Brok
 4. Stanisław Jurcewicz
 5. Jerzy Pokój
 6. Aleksander Marek Skorupa
 7. Zbigniew Szczygieł
 8. Jadwiga Szeląg
 9. Monika Włodarczyk
 10. Marcin Zawiła

Klub Radnych NOWOCZESNA PLUS:

 1. Magdalena Piasecka - Przewodnicząca Klubu w Sejmiku
 2. Ryszard Lech - Wiceprzewodniczący Klubu w Sejmiku
 3. Stanisław Huskowski
 4. Jacek Iwancz
 5. Marzena Majdzik
 

 

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kluby Radnych
Podmiot udostępniający informację:Wydział Wdrażania technologii Informacyjnych
Informację opublikował:Anna Serkis
Data publikacji:24.02.2009 12:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marlena Pawelec
Data aktualizacji:29.11.2019 15:16