Ochrona Zdrowia

Ochrona Zdrowia

 Zadania Samorządu Województwa Dolnośląskiego w zakresie ochrony zdrowia nakłada na województwo m.in.: ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie województwa m.in. w  art. 14 ust. 1 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) stanowiąc iż  samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, wymieniając w  punkcie 2 tegoż artykułu promocje i ochronie zdrowia. Sprawami dotyczącymi ochrony zdrowia w województwie zajmuje się Departament Zdrowia i Promocji Województwa w tym Wydział Zdrowia do zakresu jego zadań należy m.in.:

 1. Inicjowanie i koordynowanie działań związanych z zakresu promocji zdrowia.
 2. Realizacja polityki zdrowotnej Samorząd Województwa poprzez koordynację działań w ramach programów profilaktyki zdrowotnej.
 3. Gromadzenie i analiza informacji o realizacji zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia
 4. Opracowanie planów i wniosków związanych z wykorzystaniem funduszy europejskich w zakresie promocji zdrowia.
 5. Sporządzenie analizy informacji o programach zdrowotnych realizowanych na terenie Województwa Dolnośląskiego.
 6. Monitorowanie i analiza wykonania kontraktów na świadczenia zdrowotne;
 7. Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 8. Sporządzanie sprawozdań i informacji o realizacji budżetu w zakresie ochrony zdrowia, w zakresie zadań realizowanych przez Departament.
 9. Prowadzenie, w zakresie swoich kompetencji, działalności wychowawczej i zapobiegawczej polegającej na:
  • promocji zdrowego stylu życia,
  • tworzeniu placówek prowadzących działalność zapobiegawczą w środowiskach zagrożonych uzależnieniem,
  • wspieranie działań ogólnokrajowych i lokalnych oraz innych inicjatyw społecznych.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ochrona Zdrowia
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Zygmunt Rajkowski
Informację wytworzył:Zygmunt Rajkowski
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.08.2008 15:19