Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego powołany jest do pomocy organom Samorządu Województwa Dolnośląskiego przy wykonywaniu prawem określonych zadań województwa, niezastrzeżonych dla wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i wojewódzkich osób prawnych.

 

Urząd działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) pobierz>>>
  • Statutu Województwa Dolnośląskiego pobierz>>>
  • Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

 

 

Na podstawie art. 45 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa zarząd województwa swoje zadania wykonuje przy pomocy urzędu marszałkowskiego, oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych lub wojewódzkich osób prawnych. Kierownikiem urzędu marszałkowskiego, zwierzchnikiem służbowym pracowników tego urzędu i kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych jest w myśl art. 43 ustawy o samorządzie województwa marszałek województwa. Funkcjonowanie urzędu marszałkowskiego ma na celu realizacje zadań jakie ustawy nakładają na województwo, a także ma przyczynić się do realizacji misji wyznaczonej przez Marszałka i członków zarządu. Kierownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego  jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego - Cezary Przybylski, Sekretarzem Województwa jest Maciej Sznel. Siedzibą Urzędu jest Wrocław - siedziba władz Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:26.06.2008 12:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marcin Golański
Data aktualizacji:26.05.2015 07:28