Jednostka kontrolowana:

Zespół Profilaktyki i rehabilitacji SP ZOZ w Janowicach Wielkich

 

Kontrola sprawdzająca:

Wykonanie wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z 10.01.2011 r. wydanym w wyniku kontroli okresowej przeprowadzonej w okresie grudzień 2009 r. – sierpień 2010 r. przez Wydział Kontroli, Skarg i Wniosków UMWD we Wrocławiu (w zakresie: realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz gospodarki finansowej za lata 2008 – 2009).

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pismo informujące o wynikach kontroli MDU-W.1711.46.2011
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Anna Michalewska
Data publikacji:21.03.2012 11:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Michalewska
Data aktualizacji:21.03.2012 11:13