Jednostka kontrolowana:

Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu

 

Kontrola okresowa:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097), tj. w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz gospodarki finansowej w 2010 roku.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wystapienie pokontrolne MDU-W.1711.41.2011
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Anna Michalewska
Data publikacji:21.03.2012 10:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Michalewska
Data aktualizacji:21.03.2012 10:51