zDolny Śląsk - Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień

Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień

 

Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień to skoordynowane działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Fundacji Edukacji Międzynarodowej, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Dolnośląskiego
Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej i dolnośląskich szkół oraz wielu osób i instytucji spoza oświaty.

 

Główne Postulaty – założenia Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień 

 1. Przyjęcie za bazę teoretyczną rozwojowej koncepcji zdolności H. Gardnera i czynnikowego modelu zdolności J. Renzulliego i F. Mönksa;
 2. Praca z uczniem zdolnym w jego własnym, naturalnym środowisku;
 3. Pobudzanie i wspieranie wszystkich szkół w zakresie pracy z uczniem zdolnym. Odejście od tworzenia centrów kształcenia uzdolnień;
 4. Uaktywnienie całego lokalnego i regionalnego środowiska edukacyjnego;
 5. Wykorzystanie efektu synergii we współpracy wielu podmiotów;
 6. Jak najszersze rozumienie pojęcia zdolności i jego lokalne dookreślanie;
 7. Podjęcie działań wspierających szkoły i nauczycieli- zarówno organizacyjnie, merytorycznie, jak i finansowe.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspieranie młodych, zdolnych ludzi przyjął jako jeden z priorytetów swojej działalności i realizuje go w ramach programu zDolny Śląsk. a także m in.:

 1. Wraz z Fundacją Edukacji Międzynarodowej współtworzy system stypendialny. 
 2. Zapewnia środki finansowe dla przeprowadzenia konkursów ,,zDolnego Ślązaka Gimnazjalisty’’ i ,,zDolnego Ślązaczka’’.
 3. Współfinansuje konkurs na projekt edukacyjny ,,Nauczyciel Zdolnego Ślązaka.
 4. Dotuje formy doskonalenia nauczycieli w obszarze wspierania uzdolnień.
 5. Przyznaje szkołom granty na realizację projektów edukacyjnych.
 6. Uczestniczy w tworzeniu lokalnych systemów wspierania uzdolnień.
 7. Uczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu konferencji i spotkań poświęconych wspieraniu uzdolnień.
 8. Dofinansowuje Dolnośląski Festiwal Nauki i inne tego typu przedsięwzięcia uczelni rozwijające uzdolnienia i zainteresowania uczniów.

 

 

 

Uchwała Nr 5899/IV/14  Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku szkolnym 2014/2015 zadania publicznego w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień "zDolny Śląsk" .

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zDolny Śląsk - Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:06.08.2008 12:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:29.07.2008
Informację aktualizował:Witold Woźny
Data aktualizacji:19.01.2015 14:51