wersja do wydruku Anna Serkis 03.02.2009 23:54

Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych
Wybrzeże Słowackiego 12-14,
50-411 Wrocław

Dyrektor Departamentu
Grzegorz Suduł                         tel.71 776-90-02, pok. 208

Zastępca Dyrektora Departamentu
Stanisław Czajka                       tel.71  776-90-02, pok. 208

 

Sekretariat  
Bogumiła Grecka                     tel.  71 776-93-39, pok. 208
                                                 fax.71 776-93-30
Weronika Kołtko                      tel. 71 776-90-02, pok. 208                 

 

W skład Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych wchodzą następujące wydziały:

 

Szczegółowy zakres zadań Departamentu określa:

  • Zarządzenie nr 102/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

zmienione przez:

  • Zarządzenie nr 8/2018 z dnia 14 lutego 2018 r.
  • Zarządzenie nr 70/2018 z dnia 19 października 2018 r.
  • Zarządzenie nr 86/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Anna Serkis
Data publikacji:03.02.2009 23:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andrzej Soliński
Data aktualizacji:17.01.2019 15:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
17.01.2019 15:00 Edycja dokumentu-aktualizacja (Andrzej Soliński)
05.12.2018 12:52 Edycja dokumentu (Marcin Bąk)
03.07.2018 13:10 Edycja dokumentu (Marcin Bąk)
27.06.2018 12:02 Edycja dokumentu (Michał Małysa)
27.06.2018 11:56 Edycja dokumentu (Michał Małysa)
28.12.2016 14:00 Edycja dokumentu (Michał Małysa)
15.09.2016 08:53 aktualizacja:
Na miejscu NATALII WYCHUDZKIEJ Karolina
Paździor

(Michał Małysa)
28.06.2016 10:54 Edycja dokumentu (Natalia Wychudzka)
28.06.2016 10:48 Edycja dokumentu (Natalia Wychudzka)
28.05.2015 11:38 Edycja dokumentu (Aleksandra Drab)
28.05.2015 11:35 Edycja dokumentu (Aleksandra Drab)
28.05.2015 11:34 Edycja dokumentu (Aleksandra Drab)
28.05.2015 11:25 Edycja dokumentu (Aleksandra Drab)
28.05.2015 11:23 Edycja dokumentu (Aleksandra Drab)
28.05.2015 11:23 Edycja dokumentu (Aleksandra Drab)
28.05.2015 11:20 Edycja dokumentu (Aleksandra Drab)
28.05.2015 11:05 Edycja dokumentu (Aleksandra Drab)
06.02.2015 10:58 Edycja dokumentu (Paweł Rabczuk)
21.05.2014 09:55 Edycja dokumentu (Sebastian Rosiński)
21.05.2014 09:35 Edycja dokumentu (Sebastian Rosiński)
21.05.2014 09:34 Przywrócenie poprzedniej wersji dokumentu
(Sebastian Rosiński)
21.05.2014 09:18 Edycja dokumentu (Karolina Paździor)
21.05.2014 09:17 Edycja dokumentu (Karolina Paździor)
21.05.2014 09:12 Edycja dokumentu (Karolina Paździor)
04.03.2014 11:08 Usunięto załącznik Poprzednie Zarządzenie Marszałka (nr
11/2009) dotyczące zadań departamentu-

(Marcin Golański)
04.03.2014 11:08 Usunięto załącznik Zarządzenie Marszałka Województwa
Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie
szczegółowego zakresu obowiązków Departamentu
Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów
Wiejskich

(Marcin Golański)
04.03.2014 11:08 Usunięto załącznik Zarządzenie Marszałka Województwa
Dolnośląskiego z 8 maja 2009 -

(Marcin Golański)
04.03.2014 11:07 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
29.03.2012 12:29 Edycja dokumentu (Karolina Paździor)
29.03.2012 12:12 Edycja dokumentu (Karolina Paździor)
29.03.2012 12:07 Edycja dokumentu (Karolina Paździor)
29.03.2012 12:03 Edycja dokumentu (Karolina Paździor)
29.03.2012 12:00 Edycja dokumentu (Karolina Paździor)
04.01.2012 08:32 Edycja dokumentu (Paweł Rabczuk)
04.01.2012 08:26 Edycja dokumentu (Paweł Rabczuk)
04.01.2012 08:23 Edycja dokumentu (Karolina Paździor)
27.12.2011 14:09 Edycja dokumentu (Paweł Rabczuk)
29.11.2011 11:49 Edycja dokumentu (Magdalena Mycka)
08.11.2011 14:50 Edycja dokumentu (Karolina Paździor)
08.11.2011 14:49 Edycja dokumentu (Karolina Paździor)
26.05.2011 11:45 Edycja dokumentu (Magdalena Mycka)
26.01.2011 12:11 Edycja dokumentu (Karolina Paździor)
03.01.2011 15:19 Edycja dokumentu (Paweł Rabczuk)
03.01.2011 14:18 Edycja dokumentu (Paweł Rabczuk)
03.01.2011 13:27 Edycja dokumentu (Paweł Rabczuk)
27.12.2010 10:36 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
16.12.2010 11:20 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
15.12.2010 08:08 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
15.12.2010 07:58 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
02.12.2010 12:32 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
02.12.2010 08:58 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
05.11.2010 10:30 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
20.07.2010 08:49 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
23.06.2010 08:45 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
19.05.2010 12:36 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
07.05.2010 10:11 Zmiana danych teleadresowych (Karolina Paździor)
29.04.2010 13:10 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
27.04.2010 11:53 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
20.04.2010 10:45 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
27.01.2010 13:24 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
05.01.2010 10:33 Edycja dokumentu (Karolina Paździor)
03.11.2009 10:56 zmiany personalne (Katarzyna Sztandera)
23.07.2009 14:43 Edycja dokumentu (Katarzyna Sztandera)
21.05.2009 10:57 Edycja dokumentu.dodanie informacji o nowym zarządzeniu
dotyczącym obowiązków departamentu

(Anna Serkis)
21.05.2009 08:59 Dodano załącznik "Zarządzenie Marszałka Województwa
Dolnośląskiego z 8 maja 2009 - "

(Anna Serkis)
13.05.2009 14:01 Edycja dokumentu (Katarzyna Sztandera)
07.05.2009 13:38 Edycja dokumentu (Katarzyna Sztandera)
06.05.2009 15:45 aktualizacja (Katarzyna Sztandera)
06.05.2009 15:26 Edycja dokumentu. zmiana zarządzenia opisującego zadania
departamentu

(Anna Serkis)
06.05.2009 13:25 Edycja dokumentu (Anna Serkis)
06.05.2009 13:24 Dodano załącznik "Zarządzenie Marszałka Województwa
Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie
szczegółowego zakresu obowiązków Departamentu
Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów
Wiejskich"

(Anna Serkis)
06.05.2009 13:23 Usunięto załącznik Zarządzenie Marszałka Województwa
Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie
szczegółowego zakresu obowiązków Departamentu
Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów
Wiejskich

(Anna Serkis)
06.05.2009 13:22 Dodano załącznik "Zarządzenie Marszałka Województwa
Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie
szczegółowego zakresu obowiązków Departamentu
Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów
Wiejskich"

(Anna Serkis)
06.05.2009 13:17 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 11/2009
Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 stycznia
2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań
Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju
Obszarów Wiejskich" na "Poprzednie Zarządzenie Marszałka
(nr 11/2009) dotyczące zadań departamentu- "

(Anna Serkis)
04.05.2009 17:32 Edycja dokumentu (Katarzyna Sztandera)
10.02.2009 11:26 aktualizacja (Katarzyna Sztandera)
09.02.2009 16:56 Edycja dokumentu (Katarzyna Sztandera)
03.02.2009 15:54 Utworzenie dokumentu. (Anna Serkis)