wersja do wydruku Anna Serkis 03.02.2009 23:54

Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych
Wybrzeże Słowackiego 12-14,
50-411 Wrocław
 
Dyrektor Departamentu
Stanisław Czajka                      tel.71 776-90-02, pok. 208
 
Zastępca Dyrektora Departamentu
Alina Majgier                             tel.71  776 90 02, pok. 208
 
Zastępca Dyrektora Departamentu
Jacek Sołtys                             tel.71  776 90 02, pok. 205a
 
 
Asystentka Wicemarszałka Ewy Mańkowskiej
Małgorzata Jankowska                tel. 71 776 98 65,pok.205
 
Sekretariat   
Paulina Olszak                           tel.  71 776 90-02,pok. 208
                                                        fax.71 776-93-30
Karolina Paździor                       tel. 71 776 93 39,pok. 208                 
 
                    
W skład Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych wchodzą następujące wydziały:
 
Szczegółowy zakres zadań Departamentu określa:
  • Zarządzenie nr 31/2013 z dnia 29 marca 2013 r.
zmienione przez
  • Zarządzenie nr 11/2014 z dnia 11 lutego 2014 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Anna Serkis
Data publikacji:03.02.2009 23:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Małysa
Data aktualizacji:28.12.2016 14:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
28.12.2016 14:00 Edycja dokumentu (Michał Małysa)
15.09.2016 08:53 aktualizacja:
Na miejscu NATALII WYCHUDZKIEJ Karolina
Paździor

(Michał Małysa)
28.06.2016 10:54 Edycja dokumentu (Natalia Wychudzka)
28.06.2016 10:48 Edycja dokumentu (Natalia Wychudzka)
28.05.2015 11:38 Edycja dokumentu (Aleksandra Drab)
28.05.2015 11:35 Edycja dokumentu (Aleksandra Drab)
28.05.2015 11:34 Edycja dokumentu (Aleksandra Drab)
28.05.2015 11:25 Edycja dokumentu (Aleksandra Drab)
28.05.2015 11:23 Edycja dokumentu (Aleksandra Drab)
28.05.2015 11:23 Edycja dokumentu (Aleksandra Drab)
28.05.2015 11:20 Edycja dokumentu (Aleksandra Drab)
28.05.2015 11:05 Edycja dokumentu (Aleksandra Drab)
06.02.2015 10:58 Edycja dokumentu (Paweł Rabczuk)
21.05.2014 09:55 Edycja dokumentu (Sebastian Rosiński)
21.05.2014 09:35 Edycja dokumentu (Sebastian Rosiński)
21.05.2014 09:34 Przywrócenie poprzedniej wersji dokumentu
(Sebastian Rosiński)
21.05.2014 09:18 Edycja dokumentu (Karolina Paździor)
21.05.2014 09:17 Edycja dokumentu (Karolina Paździor)
21.05.2014 09:12 Edycja dokumentu (Karolina Paździor)
04.03.2014 11:08 Usunięto załącznik Poprzednie Zarządzenie Marszałka (nr
11/2009) dotyczące zadań departamentu-

(Marcin Golański)
04.03.2014 11:08 Usunięto załącznik Zarządzenie Marszałka Województwa
Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie
szczegółowego zakresu obowiązków Departamentu
Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów
Wiejskich

(Marcin Golański)
04.03.2014 11:08 Usunięto załącznik Zarządzenie Marszałka Województwa
Dolnośląskiego z 8 maja 2009 -

(Marcin Golański)
04.03.2014 11:07 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
29.03.2012 12:29 Edycja dokumentu (Karolina Paździor)
29.03.2012 12:12 Edycja dokumentu (Karolina Paździor)
29.03.2012 12:07 Edycja dokumentu (Karolina Paździor)
29.03.2012 12:03 Edycja dokumentu (Karolina Paździor)
29.03.2012 12:00 Edycja dokumentu (Karolina Paździor)
04.01.2012 08:32 Edycja dokumentu (Paweł Rabczuk)
04.01.2012 08:26 Edycja dokumentu (Paweł Rabczuk)
04.01.2012 08:23 Edycja dokumentu (Karolina Paździor)
27.12.2011 14:09 Edycja dokumentu (Paweł Rabczuk)
29.11.2011 11:49 Edycja dokumentu (Magdalena Mycka)
08.11.2011 14:50 Edycja dokumentu (Karolina Paździor)
08.11.2011 14:49 Edycja dokumentu (Karolina Paździor)
26.05.2011 11:45 Edycja dokumentu (Magdalena Mycka)
26.01.2011 12:11 Edycja dokumentu (Karolina Paździor)
03.01.2011 15:19 Edycja dokumentu (Paweł Rabczuk)
03.01.2011 14:18 Edycja dokumentu (Paweł Rabczuk)
03.01.2011 13:27 Edycja dokumentu (Paweł Rabczuk)
27.12.2010 10:36 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
16.12.2010 11:20 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
15.12.2010 08:08 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
15.12.2010 07:58 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
02.12.2010 12:32 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
02.12.2010 08:58 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
05.11.2010 10:30 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
20.07.2010 08:49 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
23.06.2010 08:45 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
19.05.2010 12:36 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
07.05.2010 10:11 Zmiana danych teleadresowych (Karolina Paździor)
29.04.2010 13:10 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
27.04.2010 11:53 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
20.04.2010 10:45 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
27.01.2010 13:24 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
05.01.2010 10:33 Edycja dokumentu (Karolina Paździor)
03.11.2009 10:56 zmiany personalne (Katarzyna Sztandera)
23.07.2009 14:43 Edycja dokumentu (Katarzyna Sztandera)
21.05.2009 10:57 Edycja dokumentu.dodanie informacji o nowym zarządzeniu
dotyczącym obowiązków departamentu

(Anna Serkis)
21.05.2009 08:59 Dodano załącznik "Zarządzenie Marszałka Województwa
Dolnośląskiego z 8 maja 2009 - "

(Anna Serkis)
13.05.2009 14:01 Edycja dokumentu (Katarzyna Sztandera)
07.05.2009 13:38 Edycja dokumentu (Katarzyna Sztandera)
06.05.2009 15:45 aktualizacja (Katarzyna Sztandera)
06.05.2009 15:26 Edycja dokumentu. zmiana zarządzenia opisującego zadania
departamentu

(Anna Serkis)
06.05.2009 13:25 Edycja dokumentu (Anna Serkis)
06.05.2009 13:24 Dodano załącznik "Zarządzenie Marszałka Województwa
Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie
szczegółowego zakresu obowiązków Departamentu
Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów
Wiejskich"

(Anna Serkis)
06.05.2009 13:23 Usunięto załącznik Zarządzenie Marszałka Województwa
Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie
szczegółowego zakresu obowiązków Departamentu
Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów
Wiejskich

(Anna Serkis)
06.05.2009 13:22 Dodano załącznik "Zarządzenie Marszałka Województwa
Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie
szczegółowego zakresu obowiązków Departamentu
Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów
Wiejskich"

(Anna Serkis)
06.05.2009 13:17 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 11/2009
Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 stycznia
2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań
Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju
Obszarów Wiejskich" na "Poprzednie Zarządzenie Marszałka
(nr 11/2009) dotyczące zadań departamentu- "

(Anna Serkis)
04.05.2009 17:32 Edycja dokumentu (Katarzyna Sztandera)
10.02.2009 11:26 aktualizacja (Katarzyna Sztandera)
09.02.2009 16:56 Edycja dokumentu (Katarzyna Sztandera)
03.02.2009 15:54 Utworzenie dokumentu. (Anna Serkis)