Zgoda na Użycie Herbu Województwa Dolnośląskiego

 

 

Zgodnie z Uchwała Nr XLVII/810/09  Sejmiku Województwa Dolnośląskiego  17 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi heraldycznej Województwa Dolnośląskiego   § 6. 1.  stanowi, iż Herb i flagę heraldyczną Województwa mogą używać inne podmioty oraz można je umiesz-czać w innych miejscach niż wymienione w § 4 i 5 z uwzględnieniem § 1 ust. 3. 2. Symbole Województwa są umieszczane w sposób zapewniający im należną cześć i szacunek. § 7. Używanie symboli Województwa w celach komercyjnych, w szczególności na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego bądź mających charakter reklamowo-promocyjny, a także za-mieszczanie ich w znaku towarowym, wymaga zgody Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Zgoda na Użycie Herbu Województwa Dolnośląskiego jest wydawana na podstawie wniosku

o wyrażenie zgody na wykorzystanie herbu województwa dolnośląskiego.

Wzór wniosku  pobierz >>>

 

 

 

Wniosek należy złożyć w Wydziale Promocji:

Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego
Wydział Promocji
ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław

 

Zasady używania herbu określa uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XLVII/810/09 z 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi heraldycznej Województwa Dolnośląskiego.

 

Niedopuszczalne użycie herbu pobierz >>>

Wariant monochromatyczny więcej informacji >>>

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wniosek o wykorzystanie herbu województwa
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Urszula Wikło
Data publikacji:04.08.2008 10:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Katarzyna Kozdrowska
Data aktualizacji:19.09.2018 14:04