Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

 

Kwestie dotyczące odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych określone zostały w szczególności w dyrektywie Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku, dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991 r., str. 40-52, z późn. zm.; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t.002, str. 26), zwane dalej dyrektywą 91/271/EWG.

 

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) określa działania, które będą podejmowane do końca okresu przejściowego, wynegocjowanego dla tej dyrektywy.


Konsultacje publiczne projektu piątej aktualizacji KPOŚK (AKPOŚK 2017)

 1. Projekt AKPOŚK 2017
 2. Wykaz aglomeracji oraz przedsięwzięć ujętych w projekcie AKPOŚK 2017
 3. Ocena skutków regulacji (OSR) dla projektu AKPOŚK 2017
 4. Formularz zgłaszania uwag do projektu AKPOŚK 2017
   

Sprawozdanie z realizacji KPOŚK za rok 2016

 1. Sprawozdanie KPOŚK 2016 (ankieta)
 2. Instrukcja do sprawozdania KPOŚK 2016
 3. Instrukcja lokalizacyjna do sprawozdania KPOŚK 2016 (sposób uzyskania współrzędnych lokalizacyjnych)


Piąta aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych

 1. Formluarz do piątej aktualizacji KPOŚK
 2. Instrukcja - lokalizacje oczyszczalni i punkty zrzutu
 3. Założenia i opis do piątej aktualizacji KPOŚK


Tabela z przeliczeniami rzeczywistego RLM aglomeracji

 1. Tabela z przeliczeniami

 

Informacje dotyczące aglomeracji nieaktywnych wykazanych w KPOŚK lub jego aktualizacjach:

 1. Instrukcja do tabeli informacyjnej dotyczącej aglomeracji i oczyszczalni nieaktywnych.
 2. Tabela informacyjna dotycząca aglomeracji i oczyszczalni nieaktywnych, wykazanych w KPOŚK lub jego aktualizacjach.

 

Ankieta na potrzeby Master Planu dyrektywy ściekowej i uaktualnienia IV AKPOŚK.

 

Zgodnie z informacjami podanymi przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, tworzony Master Plan i aktualizacja KPOŚK będą bazowały na najnowszych uchwałach sejmików województw, które są efektem przeprowadzonej weryfikacji obszaru i granic aglomeracji ściekowych.  Zapisy dokumentów decydować będą o możliwości pozyskiwania środków finansowych przez samorządy na inwestycje realizowane w latach przyszłych, w tym w ramach nowej perspektywy finansowej POIiŚ. Ważne jest zatem rzetelne i terminowe wypełnienie przez gminy załączonego formularza aktualizacyjnego.

 

 1. Ankieta na potrzeby Master Planu dyrektywy ściekowej i uaktualnienia IV AKPOŚK.
 2. Instrukcja (założenia Master Planu i IV AKPOŚK).

 

Czwarta aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (IV AKPOŚK) - nowy projekt

 1. Formularz IV AKPOŚK
 2. Założenia i opis do IV AKPOŚK (instrukcja)

 

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz jego dwóch aktualizacji   >>> więcej informacji

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych
Podmiot udostępniający informację:Wydział Środowiska
Informację opublikował:Rafał Krzewicki
Data publikacji:26.01.2009 10:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Chodyniecka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Izabela Migniewicz
Data aktualizacji:26.04.2017 15:19