Zmiana Programu Ochrony Powietrza

Województwo Dolnośląskie posiada program ochrony powietrza (uchwała NR III/44/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dn. 28.12.2010r. - Dz. Urzędowy Nr 40, poz. 665). W wyniku przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu Oceny jakości powietrza za rok 2009 zostały wyznaczone dodatkowo: jedna strefa dla której wymagane jest sporządzenie naprawczego programu ochrony powietrza oraz dodatkową substancję w strefie objętej już programem ochrony powietrza.
 
Przedmiotowa ocena poziomów substancji dostępna jest na stronie WIOŚ w Wrocławiu:
http://www.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?id=monit&sub=pow&page=oceny
 
W związku z powyższym należy zmienić obowiązujący program ochrony powietrza, poprzez dodanie załącznika nr 2 do przedmiotowej uchwały obejmującego:
• Program ochrony powietrza dla strefy miasto Jelenia Góra który obejmuje tlenek węgla.
• Program ochrony powietrza dla strefy powiat oławski która obejmuje pył zawieszony PM10
 
W ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, właściwe organy uzgodniły odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu. Opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu dostępne są poniżej.
 
Adres e-mail pod jakim można  zgłaszać uwagi w trakcie postępowania z udziałem społeczeństwa: pop@umwd.pl
 
Projekt  uchwały w sprawie przedmiotowego programu ochrony powietrza został pozytywnie zaopiniowany przez Starostę Powiatu Oławskiego oraz Prezydenta Miasta jeleniej Góry (art. 91 ustawy Prawo ochrony środowiska)
 
 1. POP uchwalony
 2. Informacja o przyjeciu uchwały ws zmiany POP
 3. Uzasadnienie z podsumowaniem do POP
 4. Opinia Prezydenta Jelenia Góry
 5. Opinia Starosty Oławskiego
 6. POP-zagadnienia ogólne-wersja II
 7. POP-powiat oławski-wersja II
 8. POP-Jelenia Góra- wersja II
 9. Obwieszczenie ws uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia stretegicznej oceny oos
 10. Odstąpienie od strategicznej-RDOS
 11. Odstąpieniu od strategicznej oceny-SANEPID
 12. Informacja zgodnie z art. 49 dot. odtąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na srodowisko
 13. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu POP
 14. Projekt POP część ogólna
 15. Projekt POP dla strefy powiat oławski
 16. Projekt POP dla strefy m. Jelenia Góra
 17. Obwieszczenie o dostępie projektów POP i Prognozy oddziaływania na środowisko
 18. Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do opracowania Zmiany Programu ochrony powietrza 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana Programu Ochrony Powietrza
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Izabela Migniewicz
Data publikacji:02.11.2011 09:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Klimkiewicz
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Izabela Migniewicz
Data aktualizacji:08.11.2013 14:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
08.11.2013 14:31 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
19.03.2012 14:34 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
19.03.2012 14:32 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
19.03.2012 14:32 Dodano załącznik "Informacja o przyjeciu uchwały ws
zmiany POP"

(Izabela Migniewicz)
12.03.2012 09:21 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
12.03.2012 09:20 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
12.03.2012 09:08 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
12.03.2012 09:07 Dodano załącznik "POP uchwalony"
(Izabela Migniewicz)
12.03.2012 09:07 Dodano załącznik "UZASADNIENIE z PODSUMOWANIEM do POP"
(Izabela Migniewicz)
20.12.2011 10:40 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
20.12.2011 10:37 dodano załączniki (Izabela Migniewicz)
20.12.2011 10:37 Dodano załącznik "Opinia Prezydenta Jelenia Góry"
(Izabela Migniewicz)
20.12.2011 10:37 Dodano załącznik "Opinia Starosty Oławskiego"
(Izabela Migniewicz)
20.12.2011 10:36 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
19.12.2011 09:17 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
02.12.2011 11:15 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
02.12.2011 11:13 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
02.12.2011 11:12 Dodano załącznik "Obwieszczenie ws uzgodnienia
odstąpienia od przeprowadzenia stretegicznej oceny oos"

(Izabela Migniewicz)
02.12.2011 11:11 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
01.12.2011 14:46 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
01.12.2011 14:41 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
01.12.2011 14:38 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
01.12.2011 14:35 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
01.12.2011 14:33 Dodano załącznik "POP-Jelenia Gora- wersja II"
(Izabela Migniewicz)
01.12.2011 14:33 Dodano załącznik "POP-powiat olawski-wersja II"
(Izabela Migniewicz)
01.12.2011 14:33 Dodano załącznik "POP-zagadnienia ogólne-wersja II"
(Izabela Migniewicz)
01.12.2011 14:32 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
01.12.2011 14:31 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
01.12.2011 08:37 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
01.12.2011 08:36 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
01.12.2011 08:35 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
01.12.2011 08:31 Dodano załącznik "Odstąpienie od strategicznej-RDOS"
(Izabela Migniewicz)
01.12.2011 08:31 Dodano załącznik "Odstąpieniu od strategicznej
oceny-SANEPID"

(Izabela Migniewicz)
01.12.2011 08:31 Dodano załącznik "Informacja zgodnie z art. 49 dot.
odtąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na srodowisko"

(Izabela Migniewicz)
01.12.2011 08:29 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
10.11.2011 08:43 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
10.11.2011 08:37 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
10.11.2011 08:36 Zmieniono tytuł załącznika z "Ocena POP dolnośląskie"
na "Prognoza oddziaływania na środowisko projektu POP"

(Izabela Migniewicz)
10.11.2011 08:36 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
10.11.2011 08:33 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
09.11.2011 16:01 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
09.11.2011 15:58 Dodano załącznik "Ocena POP dolnośląskie"
(Izabela Migniewicz)
08.11.2011 15:33 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
08.11.2011 15:30 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
08.11.2011 15:29 Dodano załącznik "Projekt POP część ogólna"
(Izabela Migniewicz)
08.11.2011 15:28 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
08.11.2011 15:25 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
08.11.2011 15:25 Dodano załącznik "POP dla strefy powiat oławski"
(Izabela Migniewicz)
08.11.2011 15:25 Dodano załącznik "POP dla strefy m. Jelenia Góra"
(Izabela Migniewicz)
08.11.2011 08:18 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
08.11.2011 08:16 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
08.11.2011 08:16 Dodano załącznik "Obwieszczenie 2"
(Izabela Migniewicz)
02.11.2011 10:19 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
02.11.2011 10:13 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
02.11.2011 10:12 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
02.11.2011 10:06 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
02.11.2011 10:05 Dodano załącznik "Obwieszczenie 1"
(Izabela Migniewicz)
02.11.2011 10:04 Usunięto załącznik Obwieszczenie 1
(Izabela Migniewicz)
02.11.2011 09:48 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
02.11.2011 09:46 Dodano załącznik "Obwieszczenie 1"
(Izabela Migniewicz)
02.11.2011 09:40 Utworzenie dokumentu. (Izabela Migniewicz)