wersja do wydruku Sylwia Wujda 16.10.2017 10:56

Odpady komunalne

Dnia 15 lipca 2011 r. została podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 152, poz. 897), która nakłada na gminy szereg nowych obowiązków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, a przede wszystkim organizację i nadzór nad całym systemem na terenie gminy.

 


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2016 r. poz. 250)

 

Ministerstwo Środowiska uruchomiło specjalny adres odpady@mos.gov.pl, na który można zgłaszać uwagi i propozycje zmian funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Ministerstwo zapewnia, że wszystkie nadesłane opinie i sugestie zostaną opublikowane na stronie www.naszesmieci.pl oraz przekazane do rozpatrzenia zespołowi ds. wdrażania ustawy.

 

Informacje dot. ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw są dostępne na stronie Ministerstwa Środowiska https://www.mos.gov.pl/srodowisko/odpady/odpady-komunalne/

 

SPRAWOZDANIA O ODEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH

 

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do sporządzenia i przekazania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z akresu gospodarowania odpadami komunalnymi marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy.

 

Wzory sprawozdań obowiązujące od roku 2016

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016, poz. 934)

 

Wzory sprawozdań za lata 2012-2015

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 630).

 

Wzory sprawozdań  w formacie doc. znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska:

https://www.mos.gov.pl/srodowisko/odpady/odpady-komunalne/sprawozdawczosc/wzory-sprawozdan-w-formacie-doc/

 

MwGUS tj. masa wytworzonych odpadów komunanych przez jednego mieszkańca na terenie województwa dolnośląskiegodo w roku 2016 wyniosła 361 kg (źródło: publikacja GUS pt.: "Infrastruktura komunalna w 2016 r.  - rozdział 2.4.).

 

 

Czy w punkcie V sprawozdania można uwzględnić również odpady komunalne o kodach 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, ex 20 01 99 – odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła wysortowane i przetworzone z masy odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 przez instalacje, do której zostały przekazane?

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku

 

Jak segregować odpady

 

 

SPRAWOZDANIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI:

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odpady komunalne
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Sylwia Wujda
Data publikacji:16.10.2017 10:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sylwia Wujda
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Sylwia Wujda
Data aktualizacji:06.08.2018 15:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
06.08.2018 15:30 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
06.08.2018 15:30 Dodano załącznik "Sprawozdanie_ministerialne_za 2017_woj.
dolnośląskie.pdf - Sprawozdanie_ministerialne_za 2017_woj.
dolnośląskie.pdf"

(Sylwia Wujda)
21.03.2018 12:22 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
03.01.2018 10:12 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
18.07.2017 14:56 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
18.07.2017 14:37 Dodano załącznik "Sprawozdanie Marszałka Województwa za
rok 2016"

(Sylwia Wujda)
12.05.2017 10:35 Usunięto załącznik OUB 1995 dla gmin województwa
dolnośląskiego

(Sylwia Wujda)
24.02.2017 11:06 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
18.01.2017 13:01 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
18.01.2017 12:59 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
22.07.2016 11:10 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
22.07.2016 11:08 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
22.07.2016 10:39 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
22.07.2016 10:34 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
22.07.2016 10:31 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
22.07.2016 10:30 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
21.07.2016 12:40 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
21.07.2016 12:40 Zmieniono tytuł załącznika z
"2015r_GOK_WOJ.DOLNOŚLĄSKIE_2016-07-15.pdf" na
"Sprawozdanie Marszałka Województwa za rok 2015.pdf"

(Sylwia Wujda)
21.07.2016 12:37 Dodano załącznik
"2015r_GOK_WOJ.DOLNOŚLĄSKIE_2016-07-15.pdf"

(Sylwia Wujda)
01.07.2016 10:05 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
30.06.2016 15:23 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
30.06.2016 15:22 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
30.06.2016 15:21 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
30.06.2016 15:18 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
30.06.2016 15:16 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
30.06.2016 15:10 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
09.02.2016 09:39 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
03.12.2015 12:12 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
17.07.2015 11:24 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
17.07.2015 11:21 Dodano załącznik "Sprawozdanie Marszałka Województwa za
rok 2014"

(Sylwia Wujda)
13.04.2015 08:43 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
13.04.2015 08:42 Usunięto załącznik Sprawozdanie Marszałka Województwa
za rok 2013

(Sylwia Wujda)
13.04.2015 08:42 Dodano załącznik "Sprawozdanie Marszałka Województwa za
rok 2013 "

(Sylwia Wujda)
20.01.2015 11:22 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
20.01.2015 10:33 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
20.01.2015 10:32 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
20.01.2015 10:27 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
19.01.2015 14:06 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
16.12.2014 15:40 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
16.12.2014 15:40 Dodano załącznik "Sprawozdanie Marszałka Województwa za
rok 2012"

(Sylwia Wujda)
16.12.2014 15:39 Usunięto załącznik Sprawozdanie Marszałka Województwa
za rok 2012

(Sylwia Wujda)
16.12.2014 14:34 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
16.12.2014 14:33 Dodano załącznik "Sprawozdanie Marszałka Województwa za
rok 2012"

(Sylwia Wujda)
16.12.2014 14:32 Zmieniono tytuł załącznika z "Sprawozdanie Marszałka
Wojeództwa za rok 2013" na "Sprawozdanie Marszałka
Województwa za rok 2013"

(Sylwia Wujda)
16.12.2014 14:32 Usunięto załącznik Sprawozdanie komunalne_2012
(Sylwia Wujda)
16.12.2014 14:31 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
16.12.2014 14:28 Dodano załącznik "Sprawozdanie komunalne_2012"
(Sylwia Wujda)
16.12.2014 14:26 Usunięto załącznik Sprawozdanie Marszałka Wojeództwa za
rok 2012

(Sylwia Wujda)
16.12.2014 14:17 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
16.12.2014 14:15 dodano załącznik (Sylwia Wujda)
16.12.2014 14:12 Dodano załącznik "Sprawozdanie Marszałka Wojeództwa za
rok 2013"

(Sylwia Wujda)
16.12.2014 14:12 Dodano załącznik "Sprawozdanie Marszałka Wojeództwa za
rok 2012"

(Sylwia Wujda)
05.11.2014 12:04 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
28.01.2014 08:51 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
27.01.2014 15:32 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
27.01.2014 15:31 Dodano załącznik "OUB 1995 dla gmin województwa
dolnośląskiego"

(Sylwia Wujda)
27.01.2014 15:30 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
24.01.2014 15:01 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
24.01.2014 15:00 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
24.01.2014 14:59 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
24.01.2014 14:56 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
24.01.2014 14:42 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
03.06.2013 10:25 Usunięto załącznik Wskaźniki do sprawozdania wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z
zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

(Sylwia Wujda)
03.06.2013 10:24 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
28.03.2013 12:31 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
28.03.2013 12:31 Dodano załącznik "Wskaźniki do sprawozdania wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z
zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi "

(Sylwia Wujda)
28.03.2013 12:30 Usunięto załącznik Wskaźniki do sprawozdania wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z
zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

(Sylwia Wujda)
28.03.2013 12:26 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
28.03.2013 12:24 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
28.03.2013 12:19 Dodano załącznik "Wskaźniki do sprawozdania wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z
zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi "

(Sylwia Wujda)
20.03.2013 14:39 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
12.03.2013 10:37 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
12.03.2013 10:35 Dodano załącznik "Rozporządzenie ws wzoru prawozdania o
odebranych odpadach komunalnych"

(Sylwia Wujda)
12.03.2013 10:33 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
12.03.2013 09:47 dodano załącznik (Sylwia Wujda)
12.03.2013 09:46 Dodano załącznik "Interpretacja MŚ"
(Sylwia Wujda)
12.03.2013 09:45 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
08.06.2012 12:20 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
06.06.2012 14:29 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
11.01.2012 09:01 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
04.10.2011 11:44 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
04.10.2011 10:56 Utworzenie dokumentu. (Sylwia Wujda)