wersja do wydruku Sylwia Wujda 16.10.2017 10:56

Odpady komunalne

Dnia 15 lipca 2011 r. została podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 152, poz. 897), która nakłada na gminy szereg nowych obowiązków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, a przede wszystkim organizację i nadzór nad całym systemem na terenie gminy.

 


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2016 r. poz. 250)

 

Ministerstwo Środowiska uruchomiło specjalny adres odpady@mos.gov.pl, na który można zgłaszać uwagi i propozycje zmian funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Ministerstwo zapewnia, że wszystkie nadesłane opinie i sugestie zostaną opublikowane na stronie www.naszesmieci.pl oraz przekazane do rozpatrzenia zespołowi ds. wdrażania ustawy.

 

Informacje dot. ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw są dostępne na stronie Ministerstwa Środowiska https://www.mos.gov.pl/srodowisko/odpady/odpady-komunalne/

 

SPRAWOZDANIA O ODEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH

 

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do sporządzenia i przekazania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy.


Wzory sprawozdań obowiązujące od roku 2018

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1627)


Wzory sprawozdań obowiązujące od roku 2016

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016, poz. 934)

 

Wzory sprawozdań za lata 2012-2015

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 630).

 

Wzory sprawozdań  w formacie doc. znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska: https://www.mos.gov.pl/srodowisko/odpady/odpady-komunalne/sprawozdawczosc/wzory-sprawozdan-w-formacie-doc/

 

MwGUS tj. masa wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca na terenie województwa dolnośląskiego w roku 2017 wyniosła 374 kg (źródło: publikacja GUS pt.: "Infrastruktura komunalna w 2017 r.”).
 

Informacje dot. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach są dostępne na stronie Ministerstwa Środowiska.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)


Poziomy ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku niektórych frakcji odpadów komunalnych

Jak segregować odpady

 

 

SPRAWOZDANIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI:

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odpady komunalne
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Sylwia Wujda
Data publikacji:16.10.2017 10:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sylwia Wujda
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Izabela Migniewicz
Data aktualizacji:05.12.2018 14:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
05.12.2018 14:39 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
05.12.2018 14:28 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
05.12.2018 14:19 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
05.12.2018 14:16 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
05.12.2018 14:09 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
06.08.2018 15:30 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
06.08.2018 15:30 Dodano załącznik "Sprawozdanie_ministerialne_za 2017_woj.
dolnośląskie.pdf - Sprawozdanie_ministerialne_za 2017_woj.
dolnośląskie.pdf"

(Sylwia Wujda)
21.03.2018 12:22 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
03.01.2018 10:12 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
18.07.2017 14:56 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
18.07.2017 14:37 Dodano załącznik "Sprawozdanie Marszałka Województwa za
rok 2016"

(Sylwia Wujda)
12.05.2017 10:35 Usunięto załącznik OUB 1995 dla gmin województwa
dolnośląskiego

(Sylwia Wujda)
24.02.2017 11:06 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
18.01.2017 13:01 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
18.01.2017 12:59 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
22.07.2016 11:10 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
22.07.2016 11:08 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
22.07.2016 10:39 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
22.07.2016 10:34 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
22.07.2016 10:31 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
22.07.2016 10:30 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
21.07.2016 12:40 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
21.07.2016 12:40 Zmieniono tytuł załącznika z
"2015r_GOK_WOJ.DOLNOŚLĄSKIE_2016-07-15.pdf" na
"Sprawozdanie Marszałka Województwa za rok 2015.pdf"

(Sylwia Wujda)
21.07.2016 12:37 Dodano załącznik
"2015r_GOK_WOJ.DOLNOŚLĄSKIE_2016-07-15.pdf"

(Sylwia Wujda)
01.07.2016 10:05 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
30.06.2016 15:23 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
30.06.2016 15:22 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
30.06.2016 15:21 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
30.06.2016 15:18 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
30.06.2016 15:16 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
30.06.2016 15:10 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
09.02.2016 09:39 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
03.12.2015 12:12 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
17.07.2015 11:24 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
17.07.2015 11:21 Dodano załącznik "Sprawozdanie Marszałka Województwa za
rok 2014"

(Sylwia Wujda)
13.04.2015 08:43 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
13.04.2015 08:42 Usunięto załącznik Sprawozdanie Marszałka Województwa
za rok 2013

(Sylwia Wujda)
13.04.2015 08:42 Dodano załącznik "Sprawozdanie Marszałka Województwa za
rok 2013 "

(Sylwia Wujda)
20.01.2015 11:22 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
20.01.2015 10:33 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
20.01.2015 10:32 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
20.01.2015 10:27 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
19.01.2015 14:06 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
16.12.2014 15:40 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
16.12.2014 15:40 Dodano załącznik "Sprawozdanie Marszałka Województwa za
rok 2012"

(Sylwia Wujda)
16.12.2014 15:39 Usunięto załącznik Sprawozdanie Marszałka Województwa
za rok 2012

(Sylwia Wujda)
16.12.2014 14:34 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
16.12.2014 14:33 Dodano załącznik "Sprawozdanie Marszałka Województwa za
rok 2012"

(Sylwia Wujda)
16.12.2014 14:32 Zmieniono tytuł załącznika z "Sprawozdanie Marszałka
Wojeództwa za rok 2013" na "Sprawozdanie Marszałka
Województwa za rok 2013"

(Sylwia Wujda)
16.12.2014 14:32 Usunięto załącznik Sprawozdanie komunalne_2012
(Sylwia Wujda)
16.12.2014 14:31 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
16.12.2014 14:28 Dodano załącznik "Sprawozdanie komunalne_2012"
(Sylwia Wujda)
16.12.2014 14:26 Usunięto załącznik Sprawozdanie Marszałka Wojeództwa za
rok 2012

(Sylwia Wujda)
16.12.2014 14:17 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
16.12.2014 14:15 dodano załącznik (Sylwia Wujda)
16.12.2014 14:12 Dodano załącznik "Sprawozdanie Marszałka Wojeództwa za
rok 2013"

(Sylwia Wujda)
16.12.2014 14:12 Dodano załącznik "Sprawozdanie Marszałka Wojeództwa za
rok 2012"

(Sylwia Wujda)
05.11.2014 12:04 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
28.01.2014 08:51 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
27.01.2014 15:32 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
27.01.2014 15:31 Dodano załącznik "OUB 1995 dla gmin województwa
dolnośląskiego"

(Sylwia Wujda)
27.01.2014 15:30 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
24.01.2014 15:01 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
24.01.2014 15:00 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
24.01.2014 14:59 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
24.01.2014 14:56 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
24.01.2014 14:42 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
03.06.2013 10:25 Usunięto załącznik Wskaźniki do sprawozdania wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z
zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

(Sylwia Wujda)
03.06.2013 10:24 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
28.03.2013 12:31 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
28.03.2013 12:31 Dodano załącznik "Wskaźniki do sprawozdania wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z
zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi "

(Sylwia Wujda)
28.03.2013 12:30 Usunięto załącznik Wskaźniki do sprawozdania wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z
zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

(Sylwia Wujda)
28.03.2013 12:26 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
28.03.2013 12:24 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
28.03.2013 12:19 Dodano załącznik "Wskaźniki do sprawozdania wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z
zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi "

(Sylwia Wujda)
20.03.2013 14:39 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
12.03.2013 10:37 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
12.03.2013 10:35 Dodano załącznik "Rozporządzenie ws wzoru prawozdania o
odebranych odpadach komunalnych"

(Sylwia Wujda)
12.03.2013 10:33 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
12.03.2013 09:47 dodano załącznik (Sylwia Wujda)
12.03.2013 09:46 Dodano załącznik "Interpretacja MŚ"
(Sylwia Wujda)
12.03.2013 09:45 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
08.06.2012 12:20 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
06.06.2012 14:29 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
11.01.2012 09:01 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
04.10.2011 11:44 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
04.10.2011 10:56 Utworzenie dokumentu. (Sylwia Wujda)