Sekretarz Województwa - Departament Organizacyjny i Kadr

Sekretarz Województwa: Maciej Sznel

tel. 71 776-90-08, pok. 421

ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14

50-411 Wrocław

Sekretariat Sekretarza Województwa i Departamentu Organizacyjnego i Kadr:

Agnieszka Baranowska
tel. 71 776-90-07, pok 421, fax 71 776 90 27                         

 

W skład Departamentu Organizacyjnego i Kadr wchodzą następujące wydziały:

 1. Wydział Organizacyjny
 2. Wydział Kadr
 3. Wydział Zamówień Publicznych
 4. Wydział Informatyki
 5. Wydział Kontroli i Skarg
 6. Wydział Certyfikacji RPO
 7. Wydział Audytu Wewnętrznego

 

Szczegółowy zakres zadań Departamentu określa:

 • Zarządzenie nr 83/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r.

zmienione przez:

 • Zarządzenie nr 7/2019 z dnia 11 stycznia 2019 r.
 • Zarządzenie nr 38/2019 z dnia 27 marca 2019 r.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sekretarz Województwa - Departament Organizacyjny i Kadr
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:02.08.2008 01:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:Marcin Golański
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marcin Bąk
Data aktualizacji:30.04.2019 13:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
30.04.2019 13:09 Edycja dokumentu (Marcin Bąk)
05.12.2018 10:31 Edycja dokumentu (Marcin Bąk)
23.07.2018 10:42 Edycja dokumentu (Ewelina Paluchiewicz)
03.07.2018 13:01 Edycja dokumentu (Marcin Bąk)
11.01.2018 09:13 Edycja dokumentu (Marcin Bąk)
04.12.2017 14:44 Edycja dokumentu (Marcin Bąk)
10.08.2017 13:27 Edycja dokumentu (Marcin Bąk)
08.05.2017 14:51 Edycja dokumentu (Marcin Bąk)
01.02.2017 08:18 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
31.01.2017 14:03 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
25.01.2017 11:53 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
03.01.2017 09:27 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
08.09.2016 10:16 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
25.07.2016 07:35 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
02.03.2016 10:11 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
09.10.2015 12:44 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
23.04.2015 08:18 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
01.04.2015 08:31 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
01.04.2015 08:29 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
11.03.2015 11:00 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
11.03.2015 10:54 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
06.02.2015 10:55 Edycja dokumentu (Paweł Rabczuk)
10.09.2014 14:44 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
03.07.2014 09:15 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
29.05.2014 11:27 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
13.05.2014 11:20 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
19.03.2014 12:15 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
19.03.2014 12:13 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
04.03.2014 10:58 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
04.03.2014 10:43 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
05.02.2013 09:16 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
15.10.2012 11:07 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
28.09.2012 13:58 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
08.06.2012 12:35 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
17.04.2012 09:54 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
17.04.2012 09:48 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
09.01.2012 12:50 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
27.12.2011 14:04 Edycja dokumentu (Paweł Rabczuk)
27.12.2011 13:40 Edycja dokumentu (Paweł Rabczuk)
10.08.2011 10:09 Edycja dokumentu (Magdalena Mycka)
08.02.2011 09:55 Edycja dokumentu (Magdalena Mycka)
14.01.2011 12:10 Edycja dokumentu (Paweł Rabczuk)
03.01.2011 15:22 Edycja dokumentu (Paweł Rabczuk)
03.01.2011 13:15 Edycja dokumentu (Paweł Rabczuk)
03.01.2011 13:02 Edycja dokumentu (Paweł Rabczuk)
14.10.2010 11:40 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
04.10.2010 10:35 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
03.09.2010 07:37 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
03.09.2010 07:28 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
20.07.2010 07:54 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
25.06.2010 09:16 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
19.05.2010 12:20 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
29.04.2010 13:12 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
27.04.2010 11:52 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
20.04.2010 10:40 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
29.03.2010 10:50 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
29.03.2010 10:46 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
02.02.2010 10:29 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
22.12.2009 12:36 Edycja dokumentu (Paweł Perz)
06.10.2009 08:56 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
05.10.2009 14:03 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 56/2008 Marszałka
Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2008 r.
sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/2008 Marszałka
Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 marca 2008 r.

(Marcin Golański)
05.10.2009 14:03 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 65/2008 Marszałka
Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 sierpnia 2008 r. w
sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/2008 Marszałka
Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 marca 2008 r.

(Marcin Golański)
05.10.2009 14:03 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 71/2008 Marszałka
Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 września 2008 r. w
sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/2008 Marszałka
Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 marca 2008 r.

(Marcin Golański)
05.10.2009 14:03 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 20/2008 Marszałka
Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 marca 2008 r. w
sprawie szczegółowego zakresu zadań komórek
organizacyjnych podległych bezpośrednio Dyrektorowi
Generalnemu

(Marcin Golański)
05.10.2009 13:30 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
05.10.2009 13:21 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
05.10.2009 13:15 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
01.07.2009 14:18 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
01.07.2009 14:12 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
01.07.2009 13:48 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
01.07.2009 08:30 Edycja dokumentu (Małgorzata Dyńska)
26.05.2009 09:46 Edycja dokumentu. Poprawa linka
(Administrator Systemu)
10.04.2009 11:59 Edycja dokumentu. zmiana osoby pełniącej obowiązki
Dyrektora Departamentu oraz dodanie zarządzenia nr 36/2009
dotyczącego zmiany zarządzenia nr 20/2008

(Anna Serkis)
27.03.2009 11:16 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
26.02.2009 12:44 Edycja dokumentu. aktualizacja struktury Departamentu -
Zmiana nazwy Wydziału Informatyki

(Anna Serkis)
31.10.2008 11:41 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
10.09.2008 14:54 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
10.09.2008 14:49 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
10.09.2008 12:57 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 65/2008 Marszałka
Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 sierpnia 2008 r. w
sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/2008 Marszałka
Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 marca 2008 r."

(Marcin Golański)
10.09.2008 12:55 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 71/2008 Marszałka
Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 wrzesnia 2008 r. w
sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/2008 Marszałka
Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 marca 2008 r.

(Marcin Golański)
10.09.2008 12:54 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 71/2008 Marszałka
Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 wrzesnia 2008 r. w
sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/2008 Marszałka
Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 marca 2008 r."

(Marcin Golański)
10.09.2008 12:49 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 56/2008 Marszałka
Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2008 r.
sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/2008 Marszałka
Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 marca 2008 r."

(Marcin Golański)
10.09.2008 10:40 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
10.09.2008 08:39 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Nr 71/2008
Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 września
2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/2008 Marszałka
Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 marca" na
"Zarządzenie Nr 71/2008 Marszałka Województwa
Dolnośląskiego z dnia 1 września 2008 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 20/2008 Marszałka Województwa
Dolnośląskiego z dnia 21 marca 2008 r."

(Marcin Golański)
10.09.2008 08:37 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 71/2008 Marszałka
Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 września 2008 r. w
sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/2008 Marszałka
Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 marca"

(Marcin Golański)
10.09.2008 08:35 Zmieniono tytuł załącznika z "ZArządzenie nr 20/2008 w
sprawie szczegółowego zakresu zadań komórek
organizacyjnych podległych bezpośrednio Dyrektorowi
Generalnemu" na "Zarządzenie Nr 20/2008 Marszałka
Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 marca 2008 r. w
sprawie szczegółowego zakresu zadań komórek
organizacyjnych podległych bezpośrednio Dyrektorowi
Generalnemu"

(Marcin Golański)
20.08.2008 11:39 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
01.08.2008 11:58 Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)