Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy/powiatu pochodzącymi
z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej (sprawozdania OŚ-4g i OŚ-4p) - Program badań statystycznych statystyki publicznej

1. Podmioty przekazujące dane statystyczne

 • OŚ-4g – wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)
 • OŚ-4p - zarządy powiatów
    

2. Forma przekazania danych

W formie papierowej lub elektronicznej -podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

GMINA:

 • OŚ-4g Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2018 (wersja edytowalna)
 • OŚ-4g Załącznik do formularza

POWIAT:

 • OŚ-4p Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2018 (wersja edytowalna)
 • OŚ-4p Załącznik do formularza

 

3. Częstotliwość i termin

 • raz w roku do 11 lutego 2019 r. za rok 2018 - sprawozdanie należy przekazać urzędowi marszałkowskiemu
 • raz w roku do 16 sierpnia 2019 r. za rok 2018 - załącznik należy przekazać do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz do wiadomości urzędowi marszałkowskiemu

 

4. Akty prawne

 

Sprawozdania należy przekazywać na adres:

 

Gminy i Powiaty z byłego województwa wałbrzyskiego, jeleniogórskiego i wrocławskiego:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wydział Środowiska

ul. Walońska 3-5

50-411 Wrocław

Kontakt:

 

 • P. Anna Rudzka
  tel. 71 / 770 43 52
  (b. woj. wałbrzyskie i jeleniogórskie)

 

Gminy i Powiaty z byłego województwa legnickiego:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wydział Środowiska

ul. F. Skarbka 10

59-220 Legnica

Kontakt:

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Program badań statystycznych statystyki publicznej - Sprawozdanie z gospodarowania gminnym i powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Rafał Krzewicki
Data publikacji:18.01.2018 14:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Rudzka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Hotała
Data aktualizacji:23.01.2019 14:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
23.01.2019 14:17 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
23.01.2019 14:09 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
23.01.2019 14:04 Dodano załącznik "OŚ-4p 2018 - OŚ-4p_2018_formularz.xls"
(Anna Hotała)
23.01.2019 14:04 Dodano załącznik "OŚ-4p z objaśnieniami - Oś-4p z
objaśnieniami.pdf"

(Anna Hotała)
23.01.2019 14:04 Dodano załącznik "OŚ-4p 2018 załącznik 1 -
Oś-4p_za_2018-załącznik-1.doc"

(Anna Hotała)
23.01.2019 14:01 Dodano załącznik "OŚ-4g 2018 załącznik 1 -
Oś-4g_za_2018-załącznik-1.doc"

(Anna Hotała)
23.01.2019 14:01 Dodano załącznik "OŚ-4g z objaśnieniami - Oś-4g z
objaśnieniami.pdf"

(Anna Hotała)
23.01.2019 14:01 Dodano załącznik "OŚ-4g 2018 - OŚ-4g_2018_formularz.xls"
(Anna Hotała)
23.01.2019 13:59 Usunięto załącznik OS-4p_na_2017-zalacznik.doc -
OS-4p_na_2017-zalacznik.doc

(Anna Hotała)
23.01.2019 13:59 Usunięto załącznik OS-4p_na_2017-objasnienia.doc -
OS-4p_na_2017-objasnienia.doc

(Anna Hotała)
23.01.2019 13:59 Usunięto załącznik OS-4p_na_2017.xls - OS-4p_na_2017.xls
(Anna Hotała)
23.01.2019 13:59 Usunięto załącznik OS-4g_na_2017-zalacznik.doc -
OS-4g_na_2017-zalacznik.doc

(Anna Hotała)
23.01.2019 13:58 Usunięto załącznik OS-4g_na_2017-objasnienia.doc -
OS-4g_na_2017-objasnienia.doc

(Anna Hotała)
23.01.2019 13:58 Usunięto załącznik OS-4g_na_2017.xls - OS-4g_na_2017.xls
(Anna Hotała)
23.01.2019 13:58 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
09.02.2018 14:08 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
09.02.2018 14:07 Dodano załącznik "OS-4p_na_2017.xls - OS-4p_na_2017.xls"
(Sylwia Wujda)
09.02.2018 14:07 Dodano załącznik "OS-4g_na_2017.xls - OS-4g_na_2017.xls"
(Sylwia Wujda)
09.02.2018 14:07 Usunięto załącznik OS-4p_na_2017.xls - OS-4p_na_2017.xls
(Sylwia Wujda)
09.02.2018 14:07 Usunięto załącznik OS-4g_na_2017.xls - OS-4g_na_2017.xls
(Sylwia Wujda)
18.01.2018 14:19 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
18.01.2018 14:17 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
18.01.2018 13:52 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
18.01.2018 13:46 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
18.01.2018 13:40 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
18.01.2018 13:38 Dodano załącznik "OS-4g_na_2017.xls - OS-4g_na_2017.xls"
(Sylwia Wujda)
18.01.2018 13:38 Dodano załącznik "OS-4g_na_2017-objasnienia.doc -
OS-4g_na_2017-objasnienia.doc"

(Sylwia Wujda)
18.01.2018 13:38 Dodano załącznik "OS-4g_na_2017-zalacznik.doc -
OS-4g_na_2017-zalacznik.doc"

(Sylwia Wujda)
18.01.2018 13:38 Dodano załącznik "OS-4p_na_2017.xls - OS-4p_na_2017.xls"
(Sylwia Wujda)
18.01.2018 13:38 Dodano załącznik "OS-4p_na_2017-objasnienia.doc -
OS-4p_na_2017-objasnienia.doc"

(Sylwia Wujda)
18.01.2018 13:38 Dodano załącznik "OS-4p_na_2017-zalacznik.doc -
OS-4p_na_2017-zalacznik.doc"

(Sylwia Wujda)
18.01.2018 13:34 Usunięto załącznik OŚ-4g za 2016 - formularz.xls -
OŚ-4g za 2016 - formularz.xls

(Sylwia Wujda)
18.01.2018 13:34 Usunięto załącznik OŚ-4g za 2016 - załącznik.doc -
OŚ-4g za 2016 - załącznik.doc

(Sylwia Wujda)
18.01.2018 13:34 Usunięto załącznik OŚ-4g za 2016 rok - objaśnienia do
formularza.pdf - OŚ-4g za 2016 rok - objaśnienia do
formularza.pdf

(Sylwia Wujda)
18.01.2018 13:34 Usunięto załącznik OŚ-4g za 2016 rok - objaśnienia do
załącznika.pdf - OŚ-4g za 2016 rok - objaśnienia do
załącznika.pdf

(Sylwia Wujda)
18.01.2018 13:34 Usunięto załącznik OŚ-4p za 2016 - formularz.xls -
OŚ-4p za 2016 - formularz.xls

(Sylwia Wujda)
18.01.2018 13:33 Usunięto załącznik OŚ-4p za 2016 - załącznik.doc -
OŚ-4p za 2016 - załącznik.doc

(Sylwia Wujda)
18.01.2018 13:33 Usunięto załącznik OŚ-4p za 2016 rok - objaśnienia do
formularza.pdf - OŚ-4p za 2016 rok - objaśnienia do
formularza.pdf

(Sylwia Wujda)
18.01.2018 13:33 Usunięto załącznik OŚ-4p za 2016 rok - objaśnienia do
załącznika.pdf - OŚ-4p za 2016 rok - objaśnienia do
załącznika.pdf

(Sylwia Wujda)
18.01.2018 13:30 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
18.01.2018 13:10 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
18.01.2018 13:00 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
24.02.2017 11:20 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
26.01.2017 08:30 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
26.01.2017 08:27 zmieniono formularz (Sylwia Wujda)
26.01.2017 08:25 Dodano załącznik "OŚ-4g za 2016 - formularz.xls"
(Sylwia Wujda)
26.01.2017 08:25 Dodano załącznik "OŚ-4p za 2016 - formularz.xls"
(Sylwia Wujda)
26.01.2017 08:24 Usunięto załącznik OŚ-4g za 2016 - formularz.xls
(Sylwia Wujda)
26.01.2017 08:24 Usunięto załącznik OŚ-4p za 2016 - formularz.xls
(Sylwia Wujda)
20.01.2017 14:12 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
20.01.2017 12:59 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
20.01.2017 10:31 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
20.01.2017 10:30 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
20.01.2017 10:25 Dodano załącznik "OŚ-4p za 2016 rok - objaśnienia do
załącznika.pdf"

(Sylwia Wujda)
20.01.2017 10:25 Dodano załącznik "OŚ-4p za 2016 rok - objaśnienia do
formularza.pdf"

(Sylwia Wujda)
20.01.2017 10:25 Dodano załącznik "OŚ-4p za 2016 - załącznik.doc"
(Sylwia Wujda)
20.01.2017 10:25 Dodano załącznik "OŚ-4p za 2016 - formularz.xls"
(Sylwia Wujda)
20.01.2017 10:25 Dodano załącznik "OŚ-4g za 2016 rok - objaśnienia do
załącznika.pdf"

(Sylwia Wujda)
20.01.2017 10:25 Dodano załącznik "OŚ-4g za 2016 rok - objaśnienia do
formularza.pdf"

(Sylwia Wujda)
20.01.2017 10:25 Dodano załącznik "OŚ-4g za 2016 - załącznik.doc"
(Sylwia Wujda)
20.01.2017 10:25 Dodano załącznik "OŚ-4g za 2016 - formularz.xls"
(Sylwia Wujda)
20.01.2017 10:24 Usunięto załącznik Formularz OŚ-4g_2015.xls
(Sylwia Wujda)
20.01.2017 10:24 Usunięto załącznik objasnienie do formularza oś-4g.pdf
(Sylwia Wujda)
20.01.2017 10:24 Usunięto załącznik Załącznik do sprawozdania OŚ-4g.doc
(Sylwia Wujda)
20.01.2017 10:24 Usunięto załącznik objasnienie do załącznika nr do
formularza oś-4g.pdf

(Sylwia Wujda)
20.01.2017 10:23 Usunięto załącznik Formularz OŚ-4p 2015.xls
(Sylwia Wujda)
20.01.2017 10:23 Usunięto załącznik objaśnienie do formularza oś-4p.pdf
(Sylwia Wujda)
20.01.2017 10:23 Usunięto załącznik Załącznik do sprawozdania OŚ-4p.doc
(Sylwia Wujda)
20.01.2017 10:23 Usunięto załącznik objasnienie do załącznika do
formularza oś-4p.pdf

(Sylwia Wujda)
20.01.2017 10:22 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
20.01.2017 10:21 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
20.01.2017 10:21 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
20.01.2017 10:21 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
11.02.2016 14:33 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
11.02.2016 14:30 Dodano załącznik "objasnienie do załącznika do
formularza oś-4p.pdf"

(Sylwia Wujda)
11.02.2016 14:30 Dodano załącznik "Załącznik do sprawozdania OŚ-4p.doc"
(Sylwia Wujda)
11.02.2016 14:30 Dodano załącznik "objaśnienie do formularza oś-4p.pdf"
(Sylwia Wujda)
11.02.2016 14:30 Dodano załącznik "Formularz OŚ-4p 2015.xls"
(Sylwia Wujda)
11.02.2016 14:29 Dodano załącznik "objasnienie do załącznika nr do
formularza oś-4g.pdf"

(Sylwia Wujda)
11.02.2016 14:29 Dodano załącznik "Załącznik do sprawozdania OŚ-4g.doc"
(Sylwia Wujda)
11.02.2016 14:29 Dodano załącznik "objasnienie do formularza oś-4g.pdf"
(Sylwia Wujda)
11.02.2016 14:29 Dodano załącznik "Formularz OŚ-4g_2015.xls"
(Sylwia Wujda)
11.02.2016 14:28 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
21.01.2016 11:46 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
15.01.2016 12:24 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
15.01.2016 12:22 Usunięto załącznik Problemy w prawidłowym zarządzaniu
składowiskami odpadów

(Sylwia Wujda)
15.01.2016 12:22 Usunięto załącznik Rok sprawozdawczy 2014
(Sylwia Wujda)
15.01.2016 12:22 Usunięto załącznik Rok sprawozdawczy 2014
(Sylwia Wujda)
15.01.2016 12:22 Usunięto załącznik Rok sprawozdawczy 2014
(Sylwia Wujda)
15.01.2016 12:22 Usunięto załącznik Rok sprawozdawczy 2014
(Sylwia Wujda)
15.01.2016 12:13 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
15.01.2016 12:09 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
15.01.2016 12:05 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
15.01.2016 11:56 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
27.01.2015 09:43 Usunięto załącznik Rok sprawozdawczy 2013
(Sylwia Wujda)
27.01.2015 09:43 Usunięto załącznik Rok sprawozdawczy 2013
(Sylwia Wujda)
27.01.2015 09:42 Usunięto załącznik Rok sprawozdawczy 2013
(Sylwia Wujda)
27.01.2015 09:42 Usunięto załącznik Rok sprawozdawczy 2013
(Sylwia Wujda)
27.01.2015 09:41 Usunięto załącznik Rok sprawozdawczy 2013
(Sylwia Wujda)
27.01.2015 09:41 Usunięto załącznik Rok sprawozdawczy 2013
(Sylwia Wujda)
27.01.2015 09:40 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
27.01.2015 09:37 Dodano załącznik "Rok sprawozdawczy 2014"
(Sylwia Wujda)
27.01.2015 09:37 Dodano załącznik "Rok sprawozdawczy 2014"
(Sylwia Wujda)
27.01.2015 09:37 Dodano załącznik "Rok sprawozdawczy 2014"
(Sylwia Wujda)
27.01.2015 09:37 Dodano załącznik "Rok sprawozdawczy 2014"
(Sylwia Wujda)
10.02.2014 10:39 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
10.02.2014 10:32 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
10.02.2014 10:31 Dodano załącznik "Rok sprawozdawczy 2013"
(Sylwia Wujda)
10.02.2014 10:31 Dodano załącznik "Rok sprawozdawczy 2013"
(Sylwia Wujda)
10.02.2014 10:30 Usunięto załącznik Rok sprawozdawczy 2013
(Sylwia Wujda)
10.02.2014 10:30 Usunięto załącznik Rok sprawozdawczy 2013
(Sylwia Wujda)
22.01.2014 12:17 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
22.01.2014 12:15 Dodano załącznik "Rok sprawozdawczy 2013"
(Sylwia Wujda)
22.01.2014 12:15 Dodano załącznik "Rok sprawozdawczy 2013"
(Sylwia Wujda)
21.01.2014 15:26 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
21.01.2014 15:25 Dodano załącznik "Rok sprawozdawczy 2013"
(Sylwia Wujda)
21.01.2014 15:25 Dodano załącznik "Rok sprawozdawczy 2013"
(Sylwia Wujda)
21.01.2014 15:25 Dodano załącznik "Rok sprawozdawczy 2013"
(Sylwia Wujda)
21.01.2014 15:25 Dodano załącznik "Rok sprawozdawczy 2013"
(Sylwia Wujda)
21.01.2014 15:23 Usunięto załącznik rok sprawozdawczy 2012
(Sylwia Wujda)
21.01.2014 15:23 Usunięto załącznik rok sprawozdawczy 2012
(Sylwia Wujda)
21.01.2014 15:23 Usunięto załącznik rok sprawozdawczy 2012
(Sylwia Wujda)
21.01.2014 15:23 Usunięto załącznik rok sprawozdawczy 2012
(Sylwia Wujda)
21.01.2014 15:23 Usunięto załącznik rok sprawozdawczy 2012
(Sylwia Wujda)
21.01.2014 15:22 Usunięto załącznik rok sprawozdawczy 2012
(Sylwia Wujda)
21.02.2013 10:29 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
21.02.2013 10:25 Dodano załącznik "rok sprawozdawczy 2012"
(Sylwia Wujda)
21.02.2013 10:25 Dodano załącznik "rok sprawozdawczy 2012"
(Sylwia Wujda)
21.02.2013 10:25 Dodano załącznik "rok sprawozdawczy 2012"
(Sylwia Wujda)
21.02.2013 10:25 Dodano załącznik "rok sprawozdawczy 2012"
(Sylwia Wujda)
21.02.2013 10:24 Usunięto załącznik rok sprawozdawczy 2012
(Sylwia Wujda)
21.02.2013 10:23 Usunięto załącznik rok sprawozdawczy 2012
(Sylwia Wujda)
15.02.2013 13:57 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
15.02.2013 13:55 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
15.02.2013 13:54 Dodano załącznik "rok sprawozdawczy 2012"
(Sylwia Wujda)
14.02.2013 15:20 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
14.02.2013 15:18 Dodano załącznik "rok sprawozdawczy 2012"
(Sylwia Wujda)
14.02.2013 15:18 Dodano załącznik "rok sprawozdawczy 2012"
(Sylwia Wujda)
14.02.2013 15:18 Dodano załącznik "rok sprawozdawczy 2012"
(Sylwia Wujda)
14.02.2013 09:42 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
14.02.2013 09:41 Usunięto załącznik rok sprawozdawczy 2012
(Sylwia Wujda)
14.02.2013 09:41 Usunięto załącznik rok sprawozdawczy 2012
(Sylwia Wujda)
14.02.2013 09:41 Usunięto załącznik rok sprawozdawczy 2012
(Sylwia Wujda)
14.02.2013 09:41 Usunięto załącznik rok sprawozdawczy 2012
(Sylwia Wujda)
14.02.2013 09:41 Usunięto załącznik rok sprawozdawczy 2012
(Sylwia Wujda)
14.02.2013 09:41 Usunięto załącznik rok sprawozdawczy 2012
(Sylwia Wujda)
12.02.2013 14:20 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
12.02.2013 14:18 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
12.02.2013 14:15 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
12.02.2013 14:08 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
12.02.2013 14:07 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
12.02.2013 13:59 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
12.02.2013 13:53 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
12.02.2013 13:45 Dodano załącznik "rok sprawozdawczy 2012"
(Sylwia Wujda)
12.02.2013 13:45 Usunięto załącznik rok sprawozdawczy 2012
(Sylwia Wujda)
12.02.2013 13:43 Dodano załącznik "rok sprawozdawczy 2012"
(Sylwia Wujda)
12.02.2013 13:42 Dodano załącznik "rok sprawozdawczy 2012"
(Sylwia Wujda)
12.02.2013 13:42 Dodano załącznik "rok sprawozdawczy 2012"
(Sylwia Wujda)
12.02.2013 13:42 Dodano załącznik "rok sprawozdawczy 2012"
(Sylwia Wujda)
12.02.2013 13:42 Dodano załącznik "rok sprawozdawczy 2012"
(Sylwia Wujda)
12.02.2013 13:41 Dodano załącznik "rok sprawozdawczy 2012"
(Sylwia Wujda)
12.02.2013 13:40 Usunięto załącznik Formularze sprawozdań dla gmin i
powiatów z gospodarowania funduszami ochrony środowiska

(Sylwia Wujda)
12.02.2013 13:40 Usunięto załącznik rok sprawozdawczy 2011
(Sylwia Wujda)
12.02.2013 13:40 Usunięto załącznik rok sprawozdawczy 2011
(Sylwia Wujda)
12.02.2013 13:40 Usunięto załącznik rok sprawozdawczy 2011
(Sylwia Wujda)
12.02.2013 13:39 Usunięto załącznik rok sprawozdawczy 2011
(Sylwia Wujda)
12.02.2013 13:39 Usunięto załącznik rok sprawozdawczy 2011
(Sylwia Wujda)
12.02.2013 13:39 Usunięto załącznik rok sprawozdawczy 2011
(Sylwia Wujda)
12.02.2013 13:38 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
25.01.2012 12:26 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
25.01.2012 12:23 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
25.01.2012 12:22 Dodano załącznik "rok sprawozdawczy 2011"
(Sylwia Wujda)
25.01.2012 12:21 Dodano załącznik "rok sprawozdawczy 2011"
(Sylwia Wujda)
25.01.2012 12:21 Dodano załącznik "rok sprawozdawczy 2011"
(Sylwia Wujda)
25.01.2012 12:21 Dodano załącznik "rok sprawozdawczy 2011"
(Sylwia Wujda)
25.01.2012 12:21 Dodano załącznik "rok sprawozdawczy 2011"
(Sylwia Wujda)
25.01.2012 12:21 Dodano załącznik "rok sprawozdawczy 2011"
(Sylwia Wujda)
25.01.2012 12:19 Usunięto załącznik rok sprawozdawczy 2010
(Sylwia Wujda)
25.01.2012 12:19 Usunięto załącznik rok sprawozdawczy 2010
(Sylwia Wujda)
25.01.2012 12:19 Usunięto załącznik rok sprawozdawczy 2010
(Sylwia Wujda)
25.01.2012 12:19 Usunięto załącznik rok sprawozdawczy 2010
(Sylwia Wujda)
25.01.2012 12:19 Usunięto załącznik rok sprawozdawczy 2010
(Sylwia Wujda)
25.01.2012 12:19 Usunięto załącznik rok sprawozdawczy 2010
(Sylwia Wujda)
24.01.2011 13:03 dodano załącznik (Sylwia Wujda)
24.01.2011 13:02 Dodano załącznik "rok sprawozdawczy 2010"
(Sylwia Wujda)
24.01.2011 13:02 Dodano załącznik "rok sprawozdawczy 2010"
(Sylwia Wujda)
24.01.2011 13:02 Dodano załącznik "rok sprawozdawczy 2010"
(Sylwia Wujda)
24.01.2011 13:00 Dodano załącznik "rok sprawozdawczy 2010 "
(Sylwia Wujda)
24.01.2011 13:00 Dodano załącznik "rok sprawozdawczy 2010"
(Sylwia Wujda)
24.01.2011 13:00 Dodano załącznik "rok sprawozdawczy 2010"
(Sylwia Wujda)
25.10.2010 08:22 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
22.09.2010 10:43 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
22.09.2010 09:13 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
22.09.2010 07:55 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
22.09.2010 07:55 Usunięto załącznik Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia
o wywiązywaniu się z obowiązku wnoszenia opłat za
korzystanie ze środowiska

(Joanna Nowak)
10.12.2008 15:02 Utworzenie dokumentu. (Rafał Krzewicki)