Kontrola zewnętrzna MDU-W.1710.2.2011

Jednostka kontrolujaca:

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu


Zakres kontroli:

Kontrola powiązań budżetu jst z budżetem państwa w zakresie wykonania dochodów i wydatków w 2010 roku, w tym środki (płatności i dotacje celowe) na współfinansowanie programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

 

Przeprowadzona w okresie: od 12.01.2011 r. do 4.04.2011 r.

 

Wyniki kontroli:

Protokół podpisany przez kontrolujących 4.04.2011 r. a przez Marszałka WD 14.04.2011 r.

Wystąpienie pokontrolne z 18.04.2011 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kontrola zewnętrzna MDU-W.1710.2.2011
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Anna Michalewska
Data publikacji:03.02.2011 13:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Michalewska
Data aktualizacji:30.06.2011 09:19