??? 21.12.2017 11:31

Pozwolenia wodnoprawne, Informacje, Obwieszczenia, Zawiadomienia

Data: 21.12.2017

 • DOW-W-I.7322.67.2017.KTB Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Kiełcz – budowa wału p.pow. rzeki Odry w km 424+000 – 424+502” w obrębie Kiełcz, gm. Nowa Sól.
 •  

Data: 14.12.2017

 • DOW-W-I.7322.82.2017.KTB Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalną wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 344 obręb Wilczyce, gm. Długołęka”.

Data: 01.12.2017

 • DOW-W-I.7322.86.2017.KTB Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w związku z budową przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 126, 132 i 135 obręb Ławica, gm. Kłodzko.
 • DOW-W-I.7322.103.2017.RS Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na terenie działki nr 309/12 obręb Siedlce, gm. Oława.

Data: 17.11.2017

Data: 10.11.2017

 • DOW-W-I.7322.68.2017.RS Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn: „Orla – regulacja i obwałowanie w km 47+315 ÷ 50+700, gm. Jutrosin, pow. rawicki woj. wielkopolskie”.
 • DOW-W-I.7322.84.2017.KTB  - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie robót oraz na gromadzenie ścieków (w szczelnym, bezodpływowym zbiorniku na ścieki o pojemności do 10 m3) na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Odry i Oławy, w związku z planowaną budową budynku mieszkalnego, jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 18/5, AM-2, obręb Opatowice, m. Wrocław.

Data: 08.11.2017

 • DOW-W-I.7322.61.2017.KTB - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód, pochodzących z terenu Kopalni Gabra „Słupiec” w Nowej Rudzie, do celów technologicznych.

Data: 07.11.2017

 • DOW-W-I.7322.78.2017.RS Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w związku ze zmianą granic wydobycia kopalin ze złoża „Bolesławice – Pole II” metodą odkrywkową na terenie działek 145 i 16 w obrębie V Bolesławiec.

Data: 26.10.2017

 • DOW-W-I.7322.81.2017.RS Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w związku z budową budynku mieszkalnego, jednorodzinnego oraz dwóch obiektów magazynowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 3/10 AM-24, obręb Żmigród, gm. Żmigród.

Data: 25.10.2017

 • DOW-W-I.7322.79.2017.RS Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w związku z inwestycją pn.: „Projekt budowlany połączenia kanalizacji tłocznej od strony ul. Szczytnickiej do kanału odbiorczego z Osiedla Piątnica w Legnicy".
 • DOW-W-I.7322.85.2017.RS Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w w związku z budową budynku mieszkalnego, jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków, na terenie działki nr 3/10 AM-24, obręb Żmigród, gm. Żmigród.

Data: 19.10.2017

 • DOW-W-I.7322.77.2017.KTB Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy – etap II”.

Data: 18.10.2017

 • DOW-W-I.7322.87.2015.KTB Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w związku z realizacją inwestycji, polegającej na budowie stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 18/12, 33/2, 18/7, 30 (AM-18), 43 (AM-23), 50 (AM-22) obręb Jelenia Góra.

Data: 11.10.2017

 • DOW-W-I.7322.24.2015.KTB Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w gminie Jutrosin, powiat rawicki, województwo wielkopolskie.

Data: 10.10.2017

 • DOW-W-I.7322.83.2017.KTB Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w związku z budową budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, niepodpiwniczonego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 47/5 i 47/6 obręb Zakrzów, gm. Oława.
 • DOW-W-I.7322.69.2017.KTB Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w ramach przedsięwzięcia pn. „Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami na terenie osiedla mieszkaniowego w rejonie ul. Widawskiej w miejscowości Dobrzykowice”.

Data: 05.10.2017

 • DOW-W-I.7322.49.2017.RS Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Kwisy.

Data: 03.10.2017

 • IF-W0.7570.814.2015.DB3 - Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania z tytułu wygaśnięcia ograniczonego prawa użytkowania ustanowionego na rzecz Fundacji „ALMATUR" - Zakład Nr 15 we Wrocławiu, na nieruchomości położonej na terenie Miasta Wrocławia, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 3/20 o pow. 0,0356 ha, AM-7, Obręb Świniary.

Data: 22.09.2017

 • DOW-W-I.7322.73.2017.KTB Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w związku z budową budynku mieszkalnego, jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków, na terenie działki nr 13/6, AM-28, obręb Żmigród, gm. Żmigród.

Data: 07.09.2017

 • DOW-W-I.7322.67.2017.KTB Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Kiełcz – budowa wału p.pow. rzeki Odry w km 424+000 – 424+502” w obrębie Kiełcz, gm. Nowa Sól.

Data: 06.09.2017

 • DOW-W-I.7322.66.2017.KTB Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w związku z budową budynku mieszkalnego, jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obręb Żmigród, gm. Żmigród.

Data: 30.08.2017

 • DOW-W-I.7322.70.2017.KTB Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla zadania pn. „Budowa zbiornika retencyjnego – przeciwpowodziowego w Mieście i Gminie Bierutów” w obrębie południowo - wschodniej części miasta Bierutów. 

Data: 23.08.2017

 • DOW-W-I.7322.71.2017.KTB - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie robót oraz gromadzenie ścieków (w szczelnym, bezodpływowym zbiorniku na ścieki o pojemności do 10 m3) na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Baryczy, w związku z budową budynku mieszkalnego, jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 3/26, AM-24, obręb Żmigród, gm. Żmigród. 

Data: 11.08.2017

 • IF-WO.7570.814.2015.DB3 - Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za ograniczone prawo rzeczowe — prawo użytkowania ustanowione na nieruchomości położonej na terenie Miasta Wrocławia, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 3/20 o pow. 0,0356 ha, AM-7, Obręb Świniary, na rzecz Fundacji „ALMATUR" — Zakład Nr 15 we Wrocławiu.

Data: 11.08.2017

 • DOW-W-I.7322.76.2017.RS - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej, w zakresie poboru wody z rowu R-B w km 1+570 za pomocą ujęcia zlokalizowanego na działce nr 498 obręb Gilów, gm. Niemcza, w ilości Qmaxd = 60 m3/d, do celów technicznych fermy bydła w Gilowie.

Data: 09.08.2017

 • DOW-W-I.7322.53.2017.KTB Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w związku z budową budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, niepodpiwniczonego w zabudowie bliźniaczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 205/5 obręb Kotowice, gm. Siechnice.

Data: 03.08.2017

 • DOW-W-I.7322.64.2017.RS - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w związku z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na terenie działki nr 11/9 AM 28, obręb Żmigród.

Data: 27.07.2017

 • DOW-W-I.7322.65.2017.RS - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na terenie działki nr 98/25 obręb Kiełczówek, gm. Długołęka.

Data: 21.07.2017

 • DOW-W-I.7322.63.2017.JL - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę obiektów mostowych, zlokalizowanych w ciągu drogi gminnej nr 019952D, na rzece Nysie Kłodzkiej.

Data: 20.07.2017

 • DOW-W-I.7322.62.2017.KTB - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie robót oraz na gromadzenie ścieków, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Widawy, na działce nr 296/4 (AM-1) obręb Psary, gm. Wisznia Mała.

Data: 09.06.2017

 • DOW-W-I.7322.60.2017.KTB - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie robót oraz na gromadzenie ścieków na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Widawy, na działce nr 420/10 obręb Szymanów, gm. Wisznia Mała.

Data: 06.06.2017

 • DOW-W-I.7322.37.2017.KTB - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w związku z budową przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną dla potrzeb domu mieszkalnego, jednorodzinnego usytuowanego na działce budowlanej nr 3/15 AM 24 obręb Żmigród.

Data: 05.06.2017

 • DOW-W-I.7322.22.2017.KTB - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w związku z budową budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, niepodpiwniczonego w zabudowie bliźniaczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 205/4 obręb Kotowice, gm. Siechnice.

Data: 02.06.2017

 • DOW-W-I.7322.46.2017.KTB - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji polegającej na budowie małej elektrowni wodnej PRZYBKÓW, na prawym brzegu rzeki Kaczawy przy jazie piętrzącym „Przybków".

Data: 01.06.2017

 • DOW-W-I.7322.55.2017.KTB - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w związku z realizacją inwestycji pn. „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie” na terenie województwa lubuskiego, powiat krośnieński, gmina Krosno Odrzańskie i Dąbie, obręby: Krosno Odrzańskie, Stary Raduszec i Połupin.

Data: 26.05.2017

 • DOW-W-I.7322.28.2017.KTB - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie piętrzenia oraz retencjonowania śródlądowych wód powierzchniowych rzeki Pogona dla potrzeb zbiornika wodnego Jeżewo na terenie gminy Borek Wielkopolski, województwo wielkopolskie.

Data: 11.05.2017

 • DOW-W-I.7322.41.2017.KTB - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie robót oraz na gromadzenie ścieków (w szczelnym, bezodpływowym zbiorniku na ścieki o pojemności do 10 m3) na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Czarna Woda, na działce nr 572 obręb Gniechowice, gm. Kąty Wrocławskie.

Data: 10.05.2017

 • DOW-W-I.7322.44.2017.KTB - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Baryczy, na terenie działki nr 3/31 AM24 obręb Żmigród, jednostka ewidencyjna Żmigród – Miasto.

Data: 09.05.2017

 • DOW-W-I.7322.33.2017.KTB - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie robót oraz na gromadzenie ścieków (w bezodpływowym zbiorniku na ścieki o pojemności 10 m3) na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Widawy, gm. Długołęka.

Data: 05.05.2017

 • DOW-W-I.7322.32.2017.KTB - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie robót oraz na gromadzenie ścieków (w bezodpływowym zbiorniku na ścieki o pojemności 10 m3) na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Widawy.
 • DOW-W-I.7322.23.2017.KTB - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie robót oraz na gromadzenie ścieków (w bezodpływowym zbiorniku na ścieki o pojemności do 10 m3) na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Bóbr.

Data: 19.04.2017

 • DOW-W-I.7322.11.2017.JL - Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 14 kwietnia 2017 r., DOW-W-I.7322.11.2017.JL (dot. DOW-W-I.7322.24.2015.JL).

Data: 18.04.2017

 •  DOW-W-I.7322.40.2017.KTB  - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie:

- wydobywania piasku i żwiru z wód zbiornika zaporowego Mietków, usytuowanego na rzece Bystrzycy, gm. Mietków (ze złoża „Domanice” w ilości 800 000 ton rocznie),

- poboru wody powierzchniowej ze zbiornika poeksploatacyjnego Proszkowice (gm. Mietków), stanowiącego element układu zamkniętego obiegu wody do celów przemysłowych, za pomocą ujęcia brzegowego w ilości Qmaxh = 1200 m3/h.

 •  DOW-W-I.7322.35.2017.KTB  - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie robót oraz na gromadzenie ścieków (w dwóch bezodpływowych zbiornikach na ścieki o pojemności do 10 m3) na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Widawy, w związku z budową budynku mieszkalnego, dwulokalowego wraz z urządzeniami i infrastrukturą techniczną na działce nr 108/47 i 108/42 obręb Kiełczówek, gm. Długołęka.

Data: 13.04.2017

 • DOW-W-I.7322.39.2017.RS - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację prowadzonego przez potok Nowinka w km 0+365 obiektu mostowego, zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 3233D, kolidującego z projektowaną zaporą zbiornika w ramach inwestycji pn.: „ Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego „Roztoki Bystrzyckie” na potoku Gaworówka, w pobliżu miejscowości Roztoki, gmina Międzylesie, województwo dolnośląskie.”

Data: 31.03.2017

 • DOW-W-I.7322.27.2017.RS - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w związku z inwestycją pn. „Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap II od ul. Jaworzyńskiej do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie”.
 • IF-W0.7570.580.2016.BK3 - Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Data: 30.03.2017

 • DOW-W-I.7322.10.2017.JL - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla potrzeb realizacji inwestycji pn. „Mała elektrownia wodna Rędzin”.

Data: 23.03.2017

 • DOW-W-I.7322.16.2017.KTB - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w związku z budową przydomowej oczyszczalni ścieków oraz odprowadzeniem wody deszczowej z dachu budynku mieszkalnego, jednorodzinnego na terenie działki nr 283/1, 283/3 i 528 obręb Kotowice, gm. Siechnice.

Data: 22.03.2017

 • DOW-W-I.7322.31.2017.KTB - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w związku z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dwulokalowego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 178/22 i 178/16 obręb Szymanów, gm. Wisznia Mała.

Data: 21.03.2017

 • DOW-W-I.7322.30.2017.KTB - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w związku z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dwulokalowego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 178/23 obręb Szymanów, gm. Wisznia Mała.

Data: 16.03.2017

 • DOW-W-I.7322.15.2017.KTB - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w związku z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 98/3 obręb Kiełczówek, gm. Długołęka.

Data: 14.03.2017

 • IF-W0.7570.619.2016.WM1​ - Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
 • DOW-W-I.7322.17.2017.KTB - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przebudowy „pod klucz” dwutorowej linii napowietrznej 110 kV S-103/S-104/S-107 Przybków – Kąty Wrocławskie – Klecina” realizowanego po trasie istniejącej linii na terenie, między innymi, gminy Kąty Wrocławskie i Kostomłoty.

Data: 13.03.2017

 • DOW-W-I.7322.19.2017.KTB - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w związku z rozbudową istniejącego budynku biurowo-magazynowego o część biurowo-usługową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 344 obręb Wilczyce, gm. Długołęka.

Data: 09.03.2017

 • DOW-W-I.7322.4.2017.KTB - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wodnej „AQUA VIS IV”.
 • DOW-W-I.7322.6.2017.KTB - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Widawy na działce nr 354/143 obręb Dobrzykowice, gm. Czernica.
 • DOW-W-I.7322.7.2017.KTB - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Widawy na działce nr 354/147 obręb Dobrzykowice, gm. Czernica.

Data: 28.02.2017

 • DOW-W-I.7322.17.2017.UU - Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 28 lutego 2017r., znak DOW-W-I.7322.13.2017.UU, w ramach realizacji inwestycji pn.: „Fragmentaryczna modernizacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry, w km 270+400 do 281+600, wał cofkowy stopnia Brzeg Dolny.”

Data: 21.02.2017

 • IF-WO.7570.571.2016.BK3 - Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania na rzecz spadkobierców zmarłego Rudolfa Antoniego Balke w udziale 16/384 części z tytułu przejęcia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w gminie Wrocław, obręb Swojczyce, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 45/1 AM-4 o pow. 0,1090 ha

Data: 17.02.2017

 • DOW-W-I.7322.1.2017.RS - Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa gazociągu w/c DN 100 MOP 8,4 MPa na odcinku odg. Lwówek Śląski – Lwówek Śląski w ramach budowy gazociągu Jeleniów – Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego”.

Data: 09.02.2017

 • DOW-W-I.7322.3.2017.UU - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa gazociągu Zdzieszowice – Wrocław DN 1000 MOP 8,4 MPa ok. 130 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmującą: Odcinek I – Brzeg – Ziębice – Kiełczów o długości ok. 46 km, Odcinek II – Zdzieszowice – Brzeg o długości ok. 84 km”.

Data: 08.02.2017

 • DOW-W-I.7322.5.2017.KTB - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w związku z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami i infrastrukturą techniczną.
 • IF-WO.7570.582.2016.BK3 - Obwieszczenie wojewody dolnośląskiego o wydaniu decyzja o ustaleniu odszkodowania na rzecz spadkobierców z tytułu przejęcia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości.
 • IF-WO.7570.542.2016.GG2 - Obwieszczenie wojewody dolnośląskiego o wydaniu decyzja o ustaleniu odszkodowania na rzecz spadkobierców.

Data: 03.02.2017

 • DOW-W-I.7322.2.2017.UU - Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 2 lutego 2017r., znak DOW-W-I.7322.2.2017.UU, w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa gazociągu Zdzieszowice – Wrocław DN 1000 MOP 8,4 MPa L ~ 130 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmującą: Odcinek I – Brzeg – Ziębice – Kiełczów o długości ok. 46 km, Odcinek II – Zdzieszowice – Brzeg o długości ok. 84 km”.

Data: 30.01.2017

 • DOW-W-I.7322.9.2017.RS - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa gazociągu w/c DN 100 MOP 8,4 MPa na odcinku odg. Lwówek Śląski – Lwówek Śląski w ramach budowy gazociągu Jeleniów – Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego”.

Data: 20.01.2017

 • DOW-W-I.7322.3.2017.UU - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa gazociągu Zdzieszowice – Wrocław DN 1000 MOP 8,4 MPa L ~ 130 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmującą: Odcinek I – Brzeg – Ziębice – Kiełczów o długości ok. 46 km, Odcinek II – Zdzieszowice – Brzeg o długości ok. 84 km”.

Data: 19.01.2017

 • DOW-W-I.7322.107.2016.RS - Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 17 stycznia 2017 r. znak: DOW-W-I.7322.107.2016.RS w związku z inwestycją pn.: „Budowa gazociągu w/c DN100 MOP8,4 MPa na odcinku odg. Leśna – Leśna koło Lubania wpiętego do gazociągu w/c DN500 MOP8,4 MPa w ramach budowy gazociągu Jeleniów – Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego”.

Data: 16.01.2017

 • DOW-W-I.7322.2.2017.UU - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa gazociągu Zdzieszowice – Wrocław DN 1000 MOP 8,4 MPa L ~ 130 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmującą: Odcinek I – Brzeg – Ziębice – Kiełczów o długości ok. 46 km, Odcinek II – Zdzieszowice – Brzeg o długości ok. 84 km”.
 • DOW-W-I.7322.113.2016.KTB - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa gazociągu Zdzieszowice - Wrocław DN1000 MOP 8,4 MPa 130 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmującej: Odcinek I - Brzeg - Ziębice - Kiełczów o długości ok. 46 km, Odcinek II - Zdzieszowice - Brzeg o długości ok. 84 km”.

Data: 10.01.2017

 • DOW-W-I.7322.112.2016.UU - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa gazociągu Zdzieszowice – Wrocław DN 1000 MOP 8,4 MPa L ~ 130 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmującą: Odcinek I – Brzeg – Ziębice – Kiełczów o długości ok. 46 km, Odcinek II – Zdzieszowice – Brzeg o długości ok. 84 km”.

Data: 30.12.2016

 • DOW-W-I.7322.110.2016.KTB - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w ramach realizacji inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław, zadanie 2 odcinek od km ok. 123+700 do km ok. 137+500”.
 • DOW-W-I.7322.111.2016.KTB - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączami w m. Sieroszowice i Strogoborzyce wraz z przebudową sieci wodociągowych oraz budową oczyszczalni ścieków w obrębie m. Buczyna i budową rurociągu tranzytowego m. Sieroszowice do oczyszczalni ścieków”.

Data: 21.12.2016

 • DOW-W-I.7322.113.2016.KTB - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa gazociągu Zdzieszowice – Wrocław DN 1000 MOP 8,4 MPa 130 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmującej: Odcinek I – Brzeg – Zębice – Kiełczów o długości ok. 46 km, Odcinek II – Zdzieszowice – Brzeg o długości ok. 84 km”.
 • DOW-W-I.7322.112.2016.UU - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa gazociągu Zdzieszowice – Wrocław DN 1000 MOP 8,4 MPa L ~ 130 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmującą: Odcinek I – Brzeg – Ziębice – Kiełczów o długości ok. 46 km, Odcinek II – Zdzieszowice – Brzeg o długości ok. 84 km”.
 • DOW-W-I.7322.107.2016.RS - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa gazociągu w/c DN 100 MOP 8,4 MPa na odcinku odg. Leśna – Leśna koło Lubania wpiętego do gazociągu w/c DN500 MOP 8,4 MPa w ramach budowy gazociągu Jeleniów – Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego”.

Data: 08.12.2016

 • DOW-W-I.7322.108.2016.UU - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa gazociągu granica Rzeczpospolitej Polskiej (Lasów) – Taczalin – Radkowice – Gałów – Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego”.

Data: 05.12.2016

 • DOW-W-I.7322.65.2016.RS - Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 01.12.2016r., znak DOW-W.I.7322.65.2016.RS w związku z inwestycją pn.: „Budowa lewostronnego wału rzeki Odry Lasaki – Poborszów na terenie gminy Reńska Wieś woj. opolskie – etap II”.

Data: 25.11.2016

 • DOW-W-I.7322.95.2016.JL - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Odry, na działce nr 66/17, AM-1, obręb Kotowice, gm. Siechnice.

Data: 14.11.2016

 • DOW-W-I.7322.90.2016.RS - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w związku w związku z przedsięwzięciem pn. „Kanał Odra - Odrzyca".

Data: 07.11.2016

 • DOW-W-I.7322.52.2016.PW - Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 03.11.2016r., znak DOW-W-I.7322.52.2016.PW L.dz.502.11.2016 w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa suchego zbiornika Szalejów Górny na rzece Bystrzycy Dusznickiej” w gminie Kłodzko, powiat kłodzki w woj. dolnośląskim.

Data: 28.10.2016

 • DOW-W-I.7322.97.2016.KTB - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie Małej Elektrowni Wodnej AQUA VIS IV w Ratowicach na prawym brzegu rzeki, powyżej jazu klapowego „Ratowice” w km 227+400 (zlokalizowanej na działkach 291/2, 423/1, 423/2, 427/1, 424 obręb Ratowice, gm. Czernica).

Data: 13.10.2016

 • DOW-W-I.7322.86.2016.KTB - Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 12 października 2016 r. znak: DOW-W-I.7322.86.2016.KTB (L.dz.1242.10.2016) w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa gazociągu Zdzieszowice - Wrocław DN 1000 MOP 8,4 MPa 130 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmującej: Odcinek I - Brzeg - Ziębice - Kiełczów o długości ok. 46 km, Odcinek II - Zdzieszowice - Brzeg o długości ok. 84 km”.
 • DOW-W-I.7322.85.2016.KTB - Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 12 października 2016 r. znak: DOW-W-I.7322.85.2016.KTB (L.dz.1236.10.2016) w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa gazociągu Zdzieszowice - Wrocław DN 1000 MOP 8,4 MPa 130 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmującej: Odcinek I - Brzeg - Ziębice - Kiełczów o długości ok. 46 km, Odcinek II - Zdzieszowice - Brzeg o długości ok. 84 km”.

Data: 11.10.2016

 • DOW-W-I.7322.81.2016.UU - Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 10 października 2016r., znak DOW-W-I.7322.81.2016.UU, L.dz.847.10.2016 w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa gazociągu Zdzieszowice – Wrocław DN 1000 MOP 8,4 MPa ok. 130 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmującą: Odcinek I – Brzeg – Ziębice – Kiełczów o długości ok. 46 km, Odcinek II – Zdzieszowice – Brzeg o długości ok. 84 km”.

Data: 07.10.2016

 • DOW-W-I.7322.89.2016.PW - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na terenie działki nr 40/4, obręb Kozłów, gm. Kąty Wrocławskie.

Data: 05.10.2016

 • DOW-W-I.7322.88.2016.PW - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na terenie działki nr 108/37 i 108/43, obręb Kiełczówek, gm. Długołęka.
 •  

Data: 27.09.2016

 • DOW-W-I.7322.84.2016.PW - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na terenie działki nr 822, obręb Uraz, gm. Oborniki Śląskie.

Data: 26.09.2016

 • DOW-W-I.7322.85.2016.KTB - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w związku z inwestycją pn.: „Budowa gazociągu Zdzieszowice – Wrocław DN 1000 MOP 8,4 MPa 130 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmującej: Odcinek I – Brzeg – Zębice – Kiełczów o długości ok. 46 km, Odcinek II – Zdzieszowice – Brzeg o długości ok. 84 km”.
 • DOW-W-I.7322.86.2016.KTB - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w związku z inwestycją pn.: „Budowa gazociągu Zdzieszowice – Wrocław DN 1000 MOP 8,4 MPa 130 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmującej: Odcinek I – Brzeg – Zębice – Kiełczów o długości ok. 46 km, Odcinek II – Zdzieszowice – Brzeg o długości ok. 84 km”.

Data: 12.09.2016

 • IF-WO.7570.818.2015.MS - Obwieszczenie wojewody dolnośląskiego o wydaniu decyzja o ustaleniu odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie praw­nym.

Data: 06.09.2016

 • DOW-W-I.7322.75.2016.KTB - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią cieku Rów Polski.

Data: 01.09.2016

 • DOW-W-I.7322.77.2016.UU - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na na terenie działki nr 108/23 AM 1 w obrębie Kiełczówek, w gminie Długołęka.

Data: 31.08.2016

 • IF-WO.7570.686.2015.MS - Obwieszczenie wojewody dolnośląskiego o wydaniu decyzja o ustaleniu odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie praw­nym.

Data: 29.08.2016

 • DOW-W-I.7322.65.2016.RS - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w związku z inwestycją pn.: „Budowa lewostronnego wału rzeki Odry Lasaki – Poborszów na terenie gminy Reńska Wieś woj. opolskie”.
 • DOW-W-I.7322.63.2016.KTB - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wodnej MEW Jarnołtów we Wrocławiu.
 • DŚ.II.7322.13.2016 - Obwieszczenie marszałka województwa lubuskiego.

Data: 11.08.2016

 • DOW-W-I.7322.70.2016.PW - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na terenie działki nr 261/3, obręb Kotowice, gmina Siechnice

Data: 05.08.2016

 • DOW-W-I.7322.67.2016.PW - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na terenie działki nr 108/12 w obrębie Kiełczówek, gmina Długołęka
 • DOW-W-I.7322.66.2016.PW - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego , na terenie działki nr 354/94 w obrębie Dobrzykowice, gmina Czernica

Data: 03.08.2016

 • DOW-W-I.7322.71.2016.UU - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci ciepłowniczej od projektowanej elektrociepłowni CHP we Wrocławiu”

Data: 01.08.2016

 • DOW-W-I.7322.34.2016.JL - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla potrzeb elektrowni wodnej Rakowice.

Data: 20.07.2016

 • DŚ.II.7322.13.2016 - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą "Kwiatkowice - Rogów Legnicki - odbudowa wałów p/pow., gm. Prochowice".

Data: 19.07.2016

 • DOW-W-I.7322.38.2016.UU - Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 18 lipca 2016r., znak DOW-W-I.7322.38.2016.UU w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego „Boboszów” na rzece Nysie Kłodzkiej.

Data: 14.07.2016

 • DOW-W-I.7322.57.2016.JL - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla potrzeb energetycznych Małej Elektrowni Wodnej Mietków.
 • DOW-W-I.7322.61.2016.PW - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego na terenie działki nr 176/7, obręb Szymanów, gmina Wisznia Mała.

Data: 05.07.2016

 • DOW-W-I.7322.52.2016.PW - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwoleń wodnoprawnych, związanych z realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie suchego zbiornika Szalejów Górny na rzece Bystrzycy Dusznickiej.
 • DOW-W-I.7322.45.2016.KTB - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód powierzchniowych cieku Jodłówka w km 0+430.

Data: 30.06.2016

 • DOW-W-I.7322.34.2016.UU - Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 29 czerwca 2016r., znak DOW-W-I.7322.34.2016.UU w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego „Roztoki Bystrzyckie” na potoku Goworówka, w pobliżu miejscowości Roztoki, gmina Międzylesie, województwo dolnośląskie”

Data: 28.06.2016

 • DOW-W-I.7322.53.2016.KTB - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa ul. Racławickiej – etap III wraz z mostem przez Ślęzę”
 • DOW-W-I.7322.56.2016.PW - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji polegającej na budowie budynku na terenie działki nr na terenie działki nr 3/25, obręb Żmigród

Data: 21.06.2016

 • DOW-W-I.7322.46.2016.PW - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji polegającej na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie działek nr 3/12, 3/9 AM-24 i 79 AM-23, obręb Żmigród
 • DOW-W-I.7322.47.2016.PW - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji polegającej na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie działek nr 3/13, 3/9 AM-24 i 79 AM-23, obręb Żmigród
 • DOW-W-I.7322.64.2016.PW - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji polegającej na budowie budynku na terenie działki nr 354/189, obręb Dobrzykowice, gmina Czernica

Data: 13.06.2016

 • DOW-W-I.7322.43.2016.PW - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji pn.: „Modernizacja jazu Rędzin”
 • DOW-W-I.7322.49.2016.PW - Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót, a także na gromadzenie ścieków na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Widawy

Data: 07.06.2016

 • DOW-W-I.7322.39.2015.JL - Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 6 czerwca 2016 r., DOW-W-I.7322.39.2015.JL dla inwestycji pn.: „Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego „Krosnowice” na potoku Duna, w pobliżu miejscowości Krosnowice, gm. Kłodzko w woj. dolnośląskim”.

Data: 03.06.2016

 • DOW-W-I.7322.39.2016.RS - „Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa drogi S-3 Legnica (A4) – Lubawka, zadanie II od węzła Jawor II (bez węzła) do węzła Bolków (z węzłem) od km 22+150,00 do km 38+255,00”.

 

Powrót

Załączniki

  Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pozwolenia wodnoprawne, Informacje, Obwieszczenia, Zawiadomienia
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:???
Data publikacji:21.12.2017 11:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Rafał Reiniger
Data aktualizacji:21.12.2017 11:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.12.2017 11:31Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
21.12.2017 11:30Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
14.12.2017 14:19Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
01.12.2017 14:45Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
01.12.2017 09:39Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
17.11.2017 14:03Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
17.11.2017 14:02Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
13.11.2017 14:47Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
10.11.2017 13:41Edycja dokumentu (Tomasz Pietrzak)
10.11.2017 13:04Edycja dokumentu (Tomasz Pietrzak)
10.11.2017 13:03Edycja dokumentu (Tomasz Pietrzak)
10.11.2017 13:02Edycja dokumentu (Tomasz Pietrzak)
10.11.2017 13:00Edycja dokumentu (Tomasz Pietrzak)
10.11.2017 12:59Edycja dokumentu (Tomasz Pietrzak)
08.11.2017 13:58Edycja dokumentu (Tomasz Pietrzak)
07.11.2017 14:04Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
07.11.2017 14:03Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
26.10.2017 11:50Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
26.10.2017 11:49Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
25.10.2017 14:24Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
25.10.2017 14:19Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
19.10.2017 07:32Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
18.10.2017 12:54Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
11.10.2017 14:53Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
11.10.2017 14:52Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
10.10.2017 09:54Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
10.10.2017 07:19Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
10.10.2017 07:18Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
04.10.2017 14:57Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
03.10.2017 09:30Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
22.09.2017 13:33Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
07.09.2017 15:03Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
06.09.2017 11:45Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
30.08.2017 12:39Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
30.08.2017 12:37Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
23.08.2017 12:43Edycja dokumentu (Tomasz Pietrzak)
11.08.2017 14:20Edycja dokumentu (Tomasz Pietrzak)
11.08.2017 14:12Edycja dokumentu (Tomasz Pietrzak)
11.08.2017 14:11Edycja dokumentu (Tomasz Pietrzak)
11.08.2017 13:32Edycja dokumentu (Tomasz Pietrzak)
09.08.2017 09:56Edycja dokumentu (Tomasz Pietrzak)
09.08.2017 09:53Edycja dokumentu (Tomasz Pietrzak)
09.08.2017 09:49Edycja dokumentu (Tomasz Pietrzak)
09.08.2017 09:41Edycja dokumentu (Tomasz Pietrzak)
02.08.2017 13:42Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
27.07.2017 07:29Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
27.07.2017 07:28Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
21.07.2017 14:07Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
20.07.2017 07:46Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
09.06.2017 14:22Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
06.06.2017 13:04Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
06.06.2017 13:04Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
05.06.2017 15:27Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
02.06.2017 14:03Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
02.06.2017 14:03Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
01.06.2017 07:02Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
26.05.2017 14:02Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
26.05.2017 13:58Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
11.05.2017 15:26Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
11.05.2017 15:21Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
10.05.2017 14:24Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
09.05.2017 15:18Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
09.05.2017 15:17Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
05.05.2017 13:49Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
05.05.2017 13:48Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
05.05.2017 13:41Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
19.04.2017 14:32Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
19.04.2017 14:31Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
18.04.2017 09:04Edycja dokumentu (Tomasz Pietrzak)
18.04.2017 08:50Edycja dokumentu (Tomasz Pietrzak)
18.04.2017 08:48Edycja dokumentu (Tomasz Pietrzak)
18.04.2017 08:41Edycja dokumentu (Tomasz Pietrzak)
18.04.2017 08:40Edycja dokumentu (Tomasz Pietrzak)
18.04.2017 08:26Edycja dokumentu (Tomasz Pietrzak)
13.04.2017 14:05Edycja dokumentu (Tomasz Pietrzak)
13.04.2017 14:03Edycja dokumentu (Tomasz Pietrzak)
13.04.2017 13:48Edycja dokumentu (Tomasz Pietrzak)
31.03.2017 14:21Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
30.03.2017 14:41Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
30.03.2017 14:39Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
23.03.2017 12:58Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
21.03.2017 14:28Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
21.03.2017 14:27Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
16.03.2017 11:19Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
16.03.2017 11:18Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
15.03.2017 07:49Edycja dokumentu (Tomasz Pietrzak)
14.03.2017 14:50Edycja dokumentu (Tomasz Pietrzak)
14.03.2017 14:31Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
13.03.2017 15:11Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
09.03.2017 15:15Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
09.03.2017 13:20Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
28.02.2017 15:26Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
28.02.2017 15:25Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
21.02.2017 09:04Edycja dokumentu (Tomasz Pietrzak)
17.02.2017 11:20Edycja dokumentu (Tomasz Pietrzak)
17.02.2017 11:10Edycja dokumentu (Tomasz Pietrzak)
17.02.2017 11:02Edycja dokumentu (Tomasz Pietrzak)
09.02.2017 08:49Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
08.02.2017 14:15Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
08.02.2017 13:14Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
08.02.2017 12:51Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
03.02.2017 13:38Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
03.02.2017 13:37Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
30.01.2017 13:10Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
20.01.2017 07:55Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
18.01.2017 14:34Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
16.01.2017 13:01Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
16.01.2017 13:01Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
16.01.2017 12:57Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
10.01.2017 14:30Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
10.01.2017 14:29Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
30.12.2016 13:09Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
21.12.2016 08:27Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
21.12.2016 08:25Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
21.12.2016 07:42Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
08.12.2016 14:54Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
05.12.2016 14:19Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
05.12.2016 07:38Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
25.11.2016 12:58Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
25.11.2016 12:58Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
14.11.2016 07:16Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
08.11.2016 08:00Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
07.11.2016 07:15Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
28.10.2016 14:32Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
25.10.2016 08:42Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
13.10.2016 13:10Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
13.10.2016 13:08Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
13.10.2016 13:02Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
13.10.2016 12:50Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
11.10.2016 15:29Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
11.10.2016 15:28Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
07.10.2016 15:28Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
05.10.2016 10:12Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
27.09.2016 14:11Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
26.09.2016 14:11Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
26.09.2016 14:01Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
26.09.2016 13:55Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
12.09.2016 11:35Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
06.09.2016 11:40Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
01.09.2016 15:25Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
01.09.2016 15:24Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
31.08.2016 13:43Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
31.08.2016 13:42Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
31.08.2016 13:40Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
29.08.2016 12:47Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
29.08.2016 12:45Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
29.08.2016 12:42Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
11.08.2016 10:40Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
05.08.2016 09:47Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
03.08.2016 14:50Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
01.08.2016 11:41Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
20.07.2016 15:05Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
19.07.2016 15:06Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
14.07.2016 13:57Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
14.07.2016 13:34Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
05.07.2016 14:40Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
05.07.2016 14:40Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
05.07.2016 10:19Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
30.06.2016 08:10Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
28.06.2016 10:13Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
28.06.2016 10:12Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
21.06.2016 12:29Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
13.06.2016 11:22Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
13.06.2016 11:13Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
07.06.2016 14:49Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
07.06.2016 14:48Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
07.06.2016 14:27Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
07.06.2016 14:22Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
07.06.2016 14:19Edycja dokumentu (Rafał Reiniger)
07.06.2016 13:50Utworzenie dokumentu. (Rafał Reiniger)